Belastingservice Drimmelen

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op ons.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zullen registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de VBOB.

De belastinginvullers die in 2021 in Drimmelen beschikbaar zijn:

Made:                                                 Terheijden:                                       Lage Zwaluwe:                             
– dhr. Guus Bernard                           – dhr. Marius Buijs                            – mw. Petra van Strien             
– dhr. Jan Verloop                                                                                    – dhr. Ad Schuurmans
– dhr. Ad Vermeeren                             Wagenberg:                                  – mw. Jopie Zasburg
– dhr. Wim Sibon                                 – dhr. Louis van Gils      

Hooge Zwaluwe:
mw. Riet van Heijst     

Aangifte in Coronatijd:
Net als vorig jaar zal ook dit jaar persoonlijk contact zal zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom zullen de belastinginvullers zoveel mogelijk contact met u zoeken via telefoon of email om de aangifte voor te bereiden. Hopelijk zijn de strengere maatregels vanaf 1 april niet meer van kracht en zijn vele van u dan al ingeënt zodat een huisbezoek voor 1 mei kan plaats vinden om de aangifte samen door te nemen zodat deze verzonden kan worden naar de belastingdienst.

Kosten aangifte:
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal 12 euro. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice dan kunt u contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK: Diegene die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens verzameld heeft en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2019 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2020 van de Belastingdienst.
 • Uw machtigingscodes (voor het laten doen van uw aangifte) of eventueel uw eigen DigiD codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van uw aangifte). Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (DigiD) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2020 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2020 en 2021. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2020: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2020:
 • van AOW en aanvullend pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
 • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning.
 • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door u zelf betaalde zorgkosten (bijv. medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc.).
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Dieetverklaring van arts of diëtiste (indien u een dieet moet volgen).
 • Overzicht van giften.
 • WOZ- waarde eigen woning (peildatum 1-1- 2019, nota gemeente ontvangen in 2020).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens

Overzicht van banktegoeden e.d. is ook van belang voor het controleren van het (eventuele)  recht op huurtoeslag; indien u als alleenstaande per 1 januari 2021 meer heeft dan € 31.340, of met partner meer dan € 62.680, vervalt dat recht;

Voor 1 jan 2020 waren de bedragen € 30.846 resp. € 61.692.