www.kbo-made-drimmelen.nl                                Jaargang 18  /  April  2021

 

Pasen 4 en 5 april.

Ondanks alle coronabeperkingen willen wij u hele fijne paasdagen toewensen.

Gelukkig wordt er hard gewerkt om iedereen te vaccineren.

Het devies is echter nog steeds: Houd vol.

Het bestuur

 

Cliëntondersteuning bij Wmo-aanvraag ook in Coronatijd

In Drimmelen zijn 5 vrijwillige cliëntondersteuners beschikbaar om inwoners te ondersteunen bij hun Wmo-aanvraag bij de gemeente. In Coronatijd gaat dat iets anders in zijn werk maar u kunt gewoon beroep op ze doen.

Wie zijn de 5 cliëntondersteuners in Drimmelen:

Jopie Zasburg uit Lage Zwaluwe
Edith Kuntzel uit Made
Ad Vermeeren uit Made
Ton Verwijmeren uit Made
Kees Wagemakers uit Made

Wanneer kunt u beroep doen op een cliëntondersteuner:
Als u een Wmo-aanvraag wilt doen bij de gemeente voor bijvoorbeeld hulp bij huishouden of een deeltaxipas en u heeft niemand in uw netwerk die u daarbij kan helpen.

Wat doet een cliëntondersteuner:
Deze bekijkt samen met u naar uw hulpvraag en bespreekt mogelijk oplossingen die u zelf ter hand kunt nemen. Mochten die niet voorhanden zijn of het zinvol is om een Wmo-aanvraag te doen bij de gemeente. De cliëntondersteuner zal u ondersteunen bij het keukentafelgesprek wat volgt na de aanvraag bij de gemeente.

Wat is anders in Coronatijd:
Normaal gesproken zou de clientondersteuner bij u thuis zijn gekomen voor de gesprekken. Nu zal er zoveel mogelijk via de telefoon advies en ondersteuning gegeven worden. Als er toch gesprekken thuis dienen plaats te vinden dan zal dit volgens Corona regels gaan. Op 1,5 meter afstand met maximaal 4 personen en nadat gecontroleerd is dat niemand van de aanwezigen ziek is.

Mocht u nog vragen hebben of een beroep willen doen op één van de cliëntondersteuners neem dan contact op met SWO 0162 – 45 18 94, dan brengen wij u met elkaar in contact.

U kunt ook contact op nemen met KBO Made en Drimmelen via Edith Kuntzel 0162-67 02 62.

Corona sociale contacten.

Terecht dat de scholieren het moeilijk hebben in deze al te langdurende corona tijd. Het is hun tijd van studeren, zoeken naar werk en het is de verkeringstijd. Maar wat voor iedereen telt zijn de sociale contacten in het verenigingsleven. Ik vrees dat veel verenigingen die al jaren bestaan het loodje leggen zoals voor vele biljardclubs, toneelverenigingen cabaretgroepen, mensen die graag n ‘kaartje leggen maar ook heel veel (kerk) koren. Het zal in mijn ogen nog heel lang duren voordat we enigszins terug zijn naar de situatie als voor corona.

Ad Horrevoets. Prinsenpolderstraat 19 Made.

 

Belastingservice Drimmelen zoekt vrijwillige belastinginvullers

Een aantal vrijwillige belastinginvullers stopt dit jaar, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwillige belastinginvullers. Onderstaand een profielschets wat er van je verwacht wordt.

Vrijwillige belastinginvuller Belastingservice Drimmelen

Je verzorgt digitaal de belastingaangifte voor inwoners die dit niet zelf kunnen doen. Je werkt in een team van vrijwilligers uit de verschillende dorpen van Drimmelen. Ieder jaar wordt gezamenlijk de aangifteperiode in maart en april voorbereidt d.m.v. E-learning en bijscholing. De opleiding wordt verzorgd door KBO-Brabant.

Wie zijn wij?

Belastingservice Drimmelen is een samenwerkingsverband van SWO en de KDOB

Werkzaamheden

De vrijwilligers verzorgen jaarlijkse de aangiftes van inwoners die dit zelf niet kunnen m.b.v. machtigingscodes. Tevens helpen ze inwoners bij het zelf aangfite doen middels Digid bij de Theek5. Ze behandelen ook alle andere vragen op belastinggebied, zoals het aanvragen of controleren huur- en zorgtoeslag.

Wij vragen

Enige ervaring met het doen van belastingaangifte en computervaardig zijn.

Wij bieden

Een basiscursus belastinghulp van KBO-Brabant is verplicht alvorens als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan.

Jaarlijks dient een bijscholing te worden gevolgd.

Tijdsbesteding

 Vooral in het voorjaar. In januari de voorbereiding en in maart en april het verzorgen van de aangiftes

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Joosen, secretaris KBO Made en Drimmelen (0162-684994 of 06-10591359 ) of met Mireille Lemmens SWO.(0162-451894)

 

 

Spelletjes spelen op je computer, alleen of samen met anderen.

De werkgroep ‘Eenzaamheid Drimmelen’ heeft een enquête gehouden naar de behoefte van mensen die zich (wel eens) eenzaam voelen. Uit dit onderzoekje bleek dat mensen het prettig vinden om meer contacten te hebben. Zij gaven aan dat ze bijvoorbeeld via de computer samen of alleen online spelletjes willen spelen.

De werkgroep heeft de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht en wil die graag met jullie delen. 

 

 

Overzicht spelletjes om te spelen op de computer, laptop, tablet of telefoon.

In je eentje of met iemand anders.

 

www.theek5.nl/spellen

 

 

Hoe kun je nog meer spelletjes vinden:

 • Op de website van het Seniorweb vind je informatie over on line spellen. www.seniorweb.nl/onderwerp/spellen
 • Een aantal mensen spelen via SIL (Samen is Leuker) met elkaar al gezellig Wordfeud . je kunt hier bij aansluiten door een mail te sturen naar sil@swodrimmelen.nl
 • Je kunt ook op de website van Theek 5 zoeken via de zoekfunctie ‘online spellen’ of ‘senioren spellen’.

Wil je hierbij hulp of heb je vragen:

Voor hulp en vragen vind je via dezelfde link van Theek 5 een gratis telefoonnummer.

Voor hulp bij de computer kun je terecht bij Seniorweb Terheijden. Mailadres:  seniorwebterheijden@gmail.com

 

Veel speelplezier,

Namens de werkgroep Eenzaamheid Drimmelen.

 

Campagne Senioren en Veiligheid

 

In september is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid opgestart. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ is aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen helaas regelmatig slachtoffer van worden. Dit met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. Thema’s die centraal staan in deze campagne zijn meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via Whatsapp), en phishing (oplichting via nep e-mails). Voor elk thema is een voorlichtingsfilmpje beschikbaar en is een speciale webinar (digitale TV-uitzending) opgenomen. Elk voorlichtingsfilmpje duurt ongeveer 2.5 minuut. Elke webinar duurt ongeveer 45-60 minuten. Hieronder kunt u een overzicht vinden met de beschikbare informatie per thema.

Kijk voor meer informatie over de campagne op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid.

 

Meekijken bij pinnen (shouldering)

 • Zorg dat niemand kan meekijken wanneer je je pincode intoetst door het met je hand af te schermen.
 • Vraag iemand die dichtbij staat om even wat meer afstand te nemen.
 • Eventueel voor supermarkten/banken: Door strepen op de vloer een gepaste afstand bij het pinnen creëren.

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/01/meekijken-bij-pinnen—lange-versie  

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=Hsvvyp0nbL4

 

Babbeltrucs (aan de deur)

 • Doe niet zomaar de deur open
 • Houd de deur op een kier, evt. door gebruik van kierstandhouder
 • Vraag om legitimatie
 • Laat geen onbekenden binnen
 • Doe de deur achter je dicht als je binnen iets gaat halen

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/babbeltrucs—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=EROwe5wqsiQ

 

Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

 • Maak nooit zomaar geld over na een onverwacht betaalverzoek via de telefoon zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken. Niet gebeld = geen geld.
 • Als een bekende je met een nieuw nummer vraagt om geld over te maken, controleer dan altijd rechtstreeks bij de bekende of het verzoek van hem of haar afkomstig is.

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/hulpvraagfraude-via-bijvoorbeeld-whatsapp—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=QoYzqqo1XFQ

 

Phishing (oplichting via nep e-mails)

 • Eerst checken, dan klikken. Klik niet zomaar op een link.
 • Vraag rechtstreeks bij de instantie van wie het verzoek lijkt te komen of het verzoek daadwerkelijk van hen afkomstig is.
 • Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op!

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/phishing-via-bijvoorbeeld-nepmailtjes—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=l5vTYmc676I

 

 

Ledenbestand.       

Overleden: Mevr. A.M. van der Made-Oomen,

 

 

                                     

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Kuntzel-Pauwels                         0162-670262

Secretaris: Wim Joosen                                        0162-684994   

Penningmeester: Hugo Kuiper                               0162-428611

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.      0162-683232

Ledenadministratie: Wim Joosen                          0162-684994

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                    0162-428611

Coördinatie reizen: Edith Kuntzel-Pauwels             0162-670262

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.