Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                            Jaargang 18   augustus 2021

 

Passiespelen.

Nadat vorig jaar i.v.m. Covid-19  de Passiespelen niet door zijn gegaan, zijn 4 juli jl. 25 KBO leden met Brabant Expres naar de Passiespelen geweest.

Het was een aangepaste uitgave, toch heeft men genoten.

Normaal gaan we naar een matinee, maar nu was het een middag/avondvoorstelling.

Na een lekker diner onderweg was men ongeveer om 22.45 uur weer in Made.

 

Opstartdiner KBO Made en Drimmelen i.s.m. ’t Trefpunt.

18 Juli jl. hebben 100 leden gebruikt gemaakt van het opstartdiner.

Het was een gezellig samen zijn, waar men naar uit heeft gekeken, de muzikale omlijsting, zij het als achtergrondmuziek was in handen van Henk Thijssen een van onze leden.

Afgelopen anderhalf jaar was niet de leukste tijd, en zeker niet voor de oudere in de samenleving. Daarom was het leuk elkaar weer te zien.

 

Mededeling inzake consumptiebonnen Trefpunt.

Doordat wij, spijtig genoeg, niet meer kunnen beschikken over de verkoopactiviteiten van Jopie van Vugt hebben wij Gerda Joosen bereid gevonden dit van haar over te nemen. Dank daarvoor.

Vanaf heden is het mogelijk op 2 momenten bonnen t.w.v. € 2,20 aan te schaffen.

s.v.p. met gepast geld betalen.

  1. Tijdens inschrijving van een activiteit
  2. Vóór aanvang van een activiteit.

Dit mede om reden dat er zo min mogelijk heen en weer wordt gelopen (denk RIVM)

en zeker zo belangrijk; diegene die verkoopt kan dan ook volledig aan de activiteit deelnemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hugo Kuiper, algemeen coördinator activiteiten.

 

Mededelingen van de reiscommissie

Vooralsnog gaat de dagtocht Kroondomein d.d. 28 juli 2021 en de meerdaagse reis naar Thüringen d.d. 23-08-2021 door.

Mocht een reis niet doorgaan, dan krijgt u persoonlijk bericht. Niet zelf annuleren, dan zijn de kosten voor u.

Voor de dagtocht Kroondomein is uw factuur tevens uw bevestiging, dus u krijgt hier niet nog apart een deelnamebewijs voor.

Voor de meerdaagse reis naar  Thüringen krijgen de deelnemers ongeveer 1 week voor vertrek de reisbescheiden per post thuisgestuurd. Hierin uw programma en alle benodigde informatie voor de reis.

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs of paspoort heeft en een geldig corona vaccinatiebewijs.

Belangrijk: neem een mondkapje mee voor in de bus en een geldig corona vaccinatiebewijs.

Als u zich niet lekker voelt, ga niet mee, maar blijf thuis.

Via de Corona Check-app of op CoronaCheck.nl kunt een coronabewijs regelen. Het bewijs (een QR-code) kan via de Corona Check-app op de smartphone gedownload worden of via CoronaCheck.nl geprint worden. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD, dan kunt u naar het Informatiepunt Digitale Overheid, vaak gelokaliseerd bij de bibliotheek.

Heeft u wel een smartphone of computer, maar heeft u problemen met het downloaden van de QR-code, vraag aan iemand in uw naaste omgeving of die u kan helpen. Mocht uw er echt helemaal niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Wim Joosen of Edith Kuntzel.

 

Mededeling m.b.t. Bingo

Als alle RIVM-regels het toelaten wordt op 12 augustus a.s. weer gestart met de reguliere maandelijkse bingomiddag. Op dit moment is dit zeker het geval.

Om alles in goede Covid-19  banen te leiden hebben wij, zoals u weet vorig jaar september de prijzen iets aangepast. Daar is geen verandering in gekomen. Dus

nog even de huidige prijsstelling:

aanschafprijs per bingokaart € 8,00 per persoon.

aanschafprijs per 2 bingokaarten € 10,00 per persoon.

Verder gratis bij binnenkomst koffie en in pauze consumptie.

Het verzoek is ook bij binnenkomst handen te desinfecteren, plaats te nemen

en zoveel mogelijk te blijven zitten.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de coördinatoren.

De activiteitencommissie wenst u veel plezier.

 

AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN BEWAAREXEMPLAAR

ACTIVITEITENOVERZICHT SEIZOEN 2021/2022

 

Locatie Mayboom

Kaarten:

Wijziging telefoonnummer Anita Ligtvoet                               06-25398486

Locatie ‘t Trefpunt

Bingo:

Aanvulling:

Reserve coördinatie           Clasien Bogaers                              06-20861485

                                               Rina v.d. Biggelaar-van Gils         0162-797947

Modeshow: maart en september

Coördinatie                          Trudy Korse-de Ruijter                   0162-683685

                                               Clasien Bogaers                             06-20861485

                                               Adrie Leijten-Flipsen                      0162-682579                                              

 

Gratis Scootmobielcursus gemeente Drimmelen

Als scootmobielgebruiker heeft u recht op een veilige plek in het verkeer. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Drimmelen, in samenwerking met de SWO Drimmelen, de Scootmobielclub en ouderenverenigingen een cursus voor u. Voor scootmobielgebruikers is het steeds moeilijker om zelfstandig over straat te gaan door de toenemende drukte in het verkeer. Met de cursus hopen we ongevallen te voorkomen en de problemen die u in het verkeer ervaart op te lossen. De cursus bestaat uit meerdere onderdelen namelijk theorie, vaardigheidsoefeningen en we nodigen de lokale audicien en opticien uit voor een oog en oor test. De middag zal er als volgt uit gaan zien:

Een gezamenlijke theorieles van ongeveer 1,5 uur waarbij onze trainer u onder het genot van een kopje koffie/thee zal bijpraten over verschillende verkeerssituaties voor scootmobielbestuurders.

Dan splitsen we de groep op in 3 groepen en gaan we een circuit volgen.

Groep 1 start met een praktijk koers

Groep 2 start met een stratenrit

Groep 3 start bij de audicien/opticien

Na ongeveer een half uur vindt er een wisseling plaats en zo zal iedereen in 1,5 uur het volledige circuit afleggen.

De cursus is op:

Dinsdag 28 september 2021 van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur in Made

Bent u inwoner van de gemeente Drimmelen en is dit iets voor u?

U kunt zich tot 10 dagen voor aanvang van de cursus inschrijven via de onderstaande link van Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850

vvn.nl/opfriscursusdrimmelen

U ontvangt 1 week voor aanvang een bevestigingsbrief/mail met de locatiegegevens.

 

Agenda.

28-07-2021  Dagtocht Kroondomeinen Vertrek 8.00 uur Gemeentehuis.

12-08-2021  Bingo, aanvang 13.30 uur

23-08-2021  Meerdaags reis naar Thüringen

05-09-2021  Zondagmiddagontmoeting Wijngaerd 1e zondag v.d. maand

09-09-2021  Bingo, aanvang 13.30 uur

22-09-2021  Najaarsmodeshow

14-10-2021  Bingo, aanvang 13.30 uur

21-10-2021  Algemene ledenvergadering

28-10-2021  Vrijwilligersmiddag

18-11-2021  Sinterklaasbingo

16-12-2021  Kerstviering

 

Ledenbestand.       

 

 

Overleden: 

 

Mevr. A. Dickens-van den Bliek.

Mevr. M. den Exter- van Schendel.      

Mevr. M. Rullens-de Been.

Dhr.   L.  Reniers.

Dhr.   H. de Bruijn.

Dhr.   E. de Jongh.

Mevr. A. Pals-van Dun.

Mevr. W van Schendel -Bastiaansen.

Mevr. M. Broeders-Segers.

 

 

Nieuw:

Mevr. J. van Wanrooij-Maas.

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Kuntzel-Pauwels                         0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                        0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                              0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.   0162-683232 (avgt@hetnet.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                          0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                    0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Kuntzel-Pauwels           0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)    

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.