KBO afd. Made en Drimmelen

                          

                                  Nieuwsbrief

 

 Jaargang 18                                 www.kbo-made-drimmelen.nl                                                      Januari  2021

 

Geachte leden,

2020

Alles is dit jaar anders, zoals ook de kerst dit jaar anders zal zijn.

Een jaar waarin wij op onszelf waren aangewezen, omdat ontmoetingen niet of slechts in beperkte mate mogelijk waren.

Ook een jaar waarin sommigen een verlies hebben geleden, te horen hebben gekregen dat men een ernstige ziekte heeft of juist een huwelijksjubileum, een kroonjaar hebben mogen vieren, grootouders of overgrootouders zijn geworden.

Vreugde en verdriet, dat brengen de dagen van een jaar en dat zal in het nieuwe jaar niet anders zijn.

Even was er nog hoop dat vanaf half december de coronamaatregelen versoepeld zouden worden, maar helaas is dat niet het geval. De besmettingen lopen eerder op dan dat ze dalen en er bestaat een kans dat de maatregelen weer strenger worden.

Dus dit jaar geen kerstviering in de kerk, geen kerstdiner in ‘t Trefpunt en geen nieuwjaarsbijeenkomst. Dit alles voor onze veiligheid en gezondheid.

De grote vraag is: wanneer kunnen we onze activiteiten opstarten en elkaar weer ontmoeten? Het is evident dat wij daar allemaal naar uitkijken, wij missen elkaar.

Ons motto blijft van kracht: Houd vol!

Namens het bestuur wens ik u een zalig kerstfeest en een gezond 2021.

Edith Kuntzel-Pauwels, voorzitter

 

 

Kerstattentie

Omdat de kerstviering van de KBO afd. Made en Drimmelen dit jaar niet doorgaat heeft het bestuur besloten om een smakelijke kerstattentie bij de leden te bezorgen.

Vorige week is het bestuur met een aantal leden hiervoor op pad gegaan. Velen van u reageerden verrast en dat maakte het erg leuk om te doen.

Wij hopen dat het u zal smaken of gesmaakt heeft.

Webmaster.

In overleg met dhr. Kees Embrechts is besloten, dat de taken voor de website  wordt overgenomen door Wim Joosen, te bereiken via kbo.made@ziggo.nl of telefonisch  0162-684994 – 06-10591359

Het bestuur bedankt Kees voor zijn inzet en toewijding.

 

 

 

 

Contributie 2021.

In de eerste helft januari 2021 zal er weer een bedrag van € 20,00 per lid d.m.v.

automatische incassomachtiging van uw bankrekening worden afgeschreven.

Indien wij geen machtiging van u hebben dan verzoeken wij u vriendelijk het bedrag

over te maken op onze bankrekening nr.NL83RABO 0131 5858 51.

 

  1. In de Algemene Vergadering van 28 november 2019 heeft KBO Brabant de

bijdrage, die elke afdeling per lid moet afdragen, verhoogd met € 1,00. Ondanks

deze verhoging en zeker gezien de huidige situatie heeft het bestuur voorgesteld

voor het jaar 2021 niets door te belasten. Zie daarvoor onze uitnodiging en uw

akkoord in het verslag van de ALV d.m.v. de nieuwsbrief augustus en oktober 2020.

 

 

Agenda.  NB

.

 

Ledenadministratie: Rina van den Biggelaar-van Gils

Na vele jaren met toewijding, enthousiasme, de ledenadministratie te hebben gedaan voor KBO afd. Made en Drimmelen heeft Rina van den Biggelaar-van Gils besloten de taken van de ledenadministratie per 1januari 2021 over te dragen aan Wim Joosen. Rina gaat Wim  inwerken, en zal achter schermen  e.e.a. nog  blijven begeleiden. Wim is te bereiken via het secretariaat.

0162-684994 of 06-10591359. kbo.made@ziggo.nl

Nieuw leden, overlijden, opzeggen, verhuizen, etc. vanaf 1-1-2021 graag via het secretariaat.

 

 

Ledenbestand.

 

Nieuwe leden: Mevr. D. Martens- van Dongen, Dhr. M. van den Heuvel,

Mevr. M. van den Heuvel- van Strien,

 

Overleden: Mevr. M.C van Meel-Pelders,

 

Opgezegd: Mevr. M.W. van Gurp- Kooiman

 

 

 

   

 

     Secretariaat KBO-afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359