Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                                Jaargang 18    Juni  2021

 

Activiteiten. (excl. reizen).

Zoals u uit de laatste persberichten heeft kunnen opmaken begint het licht

aan het eind van de tunnel in zicht te komen.

Wij hebben inmiddels dan ook met locaties afspraken kunnen maken om

voorzichtig weer binnenactiviteiten op te starten, maar niet eerder dan

2 september a.s. Dit alles uiteraard onder strikt voorbehoud.

Ook voor de buitenactiviteiten is er het nodige perspectief.

Zodra er meer zekerheid is met betrekking tot data en tijdstip zullen wij

u door middel van coördinator/nieuwsbrief informeren.

Wij spreken tevens de hoop/wens uit dat ieder zich inmiddels heeft

laten vaccineren of het nog zal laten doen, zodat elke deelnemer

met een veilig gevoel aan de activiteit kan deelnemen.

Voor eventueel meer informatie kunt u mij bellen of mailen. (zie colofon)

Hugo Kuiper.

 

 

Mededelingen van de reiscommissie

Dagtocht Kroondomein en Proeverij d.d. 28 juli 2021

De inschrijvingen voor deze dagtocht lopen goed, iedereen die zich voor 4 mei 2021 heeft ingeschreven kan mee. Er zijn na 4 mei nog een aantal inschrijvingen binnengekomen, deze personen zijn op een wachtlijst geplaatst.

Als er voldoende animo is worden er 2 bussen ingezet, omdat te realiseren moeten er minimaal 75 inschrijvingen zijn. Momenteel staat de teller op 65.

Inschrijven is nog mogelijk tot en met 30 juni 2021, voor het programma en inschrijfformulier zie de nieuwsbrief van mei 2021.

Voor de goede orde willen wij u er nogmaals attent op maken, dat deze dagtocht alleen wordt uitgevoerd als het veilig is en volgens, in overeenstemming met de dan geldende RIVM-regels.

 

Meerdaagse reis Thüringen d.d. 23-08-2021

Wat betreft de meerdaagse reis naar Thüringen kunnen we nog geen nadere mededelingen doen. Gezien de versoepelingen die er nu stapsgewijs plaatsvinden hebben we echter goede hoop dat deze reis door kan gaan.

Zodra er meer bekend is zal Brabant Expres, zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, de personen die zich vorig jaar hebben ingeschreven benaderen.

Aangezien er nogal wat mutaties hebben plaatsgevonden, wordt er dan ook gekeken of er nog nieuwe inschrijvingen mogelijk zijn. Nog even geduld dus en hopen op een goede afloop.

Mocht deze reis niet door kunnen gaan, dan bieden wij een alternatieve meerdaagse reis in Nederland aan. Dit wordt dan een 5-daagse reis d.d. 30-08-2021 t/m 03-09-2021.

Voor vragen en/ of informatie kunt u contact opnemen met Edith Kuntzel tel. 0162 670262 of mail  edith.pauwels@outlook.com

 

Theek 5:

 

IN GESPREK VIA DE VOORLEESTELEFOON

Vind jij het leuk om voor te lezen of om voorgelezen te worden? En lijkt het je gezellig om te bellen met iemand binnen jouw gemeente? Word dan Vertelmaatje! In deze tijd waarin we afstand moeten houden tot elkaar, is het nóg belangrijker dat we er voor elkaar zijn. Juist nu is het van belang dat we met elkaar verhalen blijven delen en praten om eenzame gevoelens te verzachten en samen plezier te beleven.

Daarom is Theek 5 in de gemeente Drimmelen gestart met de Voorleestelefoon. Bij de Voorleestelefoon bellen Vertelmaatjes uit dezelfde gemeente elkaar op om voor te lezen of te luisteren naar een mooi verhaal en samen een praatje te maken. Door dit telefonisch te doen, zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen.

Lijkt het jou leuk om verhalen voor te lezen of om voorgelezen te worden via de telefoon? Kijk dan op www.theek5.nl/voorleestelefoon voor meer informatie!

 

Rijbewijskeuringen CBR in Made

 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Centrum voor Vitaliteit op vrijdag 16 juli medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

 

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via Regel Zorg:

Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

 

Ledenbestand.       

Nieuw:

Mevr. J.C. Fens-Broeders, Mevr. H.J.M. Suiker-Kokx,

Dhr.J.C.de Bok, Mevr. C.C.A de Bok-Rullens,, Dhr. G.H. Welten, Mevr. J.M.W. Welten-Toebak.

 

Overleden:

Mevr. E. Brenters-van Geel.

                                     

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Kuntzel-Pauwels                           0162-670262

Secretaris: Wim Joosen                                         0162-684994   

Penningmeester: Hugo Kuiper                                0162-428611

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.       0162-683232

Ledenadministratie: Wim Joosen                           0162-684994

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                     0162-428611

Coördinatie reizen: Edith Kuntzel-Pauwels              0162-670262

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve een verhuiziging, overlijden of een andere gebreurtenis, a.u.b. melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.