KBO afd. Made en Drimmelen.

                                                

       Nieuwsbrief

                                                                              

NI E U W S B R I EF

     Jaargang 17                                           www.kbo-made-drimmelen.nl                                               Maart 2020

 

 

Algemene ledenvergadering 19 maart 2020.

Op 19 maart 2020 vindt de algemene ledenvergadering van de KBO afd. Made en Drimmelen plaats, waar wij u van harte voor uitnodigen.  Onze gastspreker is de heer Peter Franken, directeur van SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning).

In de bijlage vindt u de uitnodiging en de agenda.

KBO afd. Made en Drimmelen viert uitbundig 6 x 11 carnaval

Donderdag 20-02-2020 heeft de KBO afd. Made en Drimmelen hun jaarlijkse carnavalsmiddag gehouden in ’t Trefpunt. Dit jaar een bijzondere middag met het motto 6 x 11, de afdeling bestaat immers 66 jaar.

De zaal ging rond 13.30 uur open en stroomde al snel vol, er waren zo’n 117 enthousiaste carnavalsvierders aanwezig.

Om 14.00 uur begon het feest onder de carnavaleske leiding van Henk Stoop, die de middag als vanouds aan elkaar praatte. De muziek werd wederom verzorgd door Trippel DD (Pieter van Gils). De voetjes gingen al snel van de vloer en de stemming zat er dan ook direct in.

Uiteraard werd er ook gesauweld en wel door Koert-Jan, als bakkertje, die vertelde over zijn avonturen bij bakker van der Steen en door Marco Jonkbloed, die als Daan de Haan van de Bernarduskerk veel te vertellen had over wat hij allemaal zag en hoorde boven op die toren. Beiden kregen de lachers vele malen op hun hand, wat wel aangaf dat de sauwels in de smaak vielen.

Daarna was het tijd voor hoog bezoek, Prins Tommes dun Irste met adjudant en de voorzitter van de Mayenérs gaven acte de préséance, dit voor de eerste maal in het 66 jarig bestaan van de KBO afd. Made en Drimmelen. De entree van de prins ontaardde in een lange polonaise, waarna hij welkom werd geheten. Wat later reikte de Prins de prijzen uit aan het best verklede vrouwke, Toos Teuns als vlinder en  het best verklede menneke, Ad Vrijenhoek als  professor. Na nog een polonaise te hebben gelopen verlieten de hoge gasten ons weer, waarna de KBO-ers het feest op eigen wijze voortzetten. Tussentijds zijn er loten verkocht voor de loterij, waar vele mooie prijzen mee te winnen waren.

Na de trekking, was het tijd voor het uitstekend verzorgde stamppottenbuffet, wat iedereen zich goed liet smaken. Rond 18.30 uur kwam er een einde aan deze middag en keerde iedereen huiswaarts. Mede dankzij de uitstekende verzorging van de medewerkers van ’t Trefpunt kunnen wij terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde carnavalsmiddag.  ekp.

Meerseldreef vrijdag 29 mei

Dit jaar gaan we voor het eerst samen met de Zonnebloem naar Meerseldreef. Als er minimaal 30 personen meegaan dat rijdt er een bus met lift. Jos Demmers gaat voor in de dienst en de cantores van Gerrie Jonkergouw luisteren de dienst op. Voor en na de dienst wordt er accordeon gespeeld. Laten we hopen dat het weer net zo mooi wordt als vorig jaar: 20 graden. Als u een dagje naar het buitenland wilt en niet ver wilt rijden ga dan met ons mee en proef de Belgische sfeer die zo kenmerkend is voor Meerseldreef. In de volgende nieuwsbrief treft u het aanmeldingsformulier aan.

VOORJAARSMODESHOW 2020.

Op 25 maart a.s. hebben we weer de reguliere voorjaarsmodeshow.

Om de kosten enigszins in de hand te houden heeft het bestuur, na veel wikken en wegen, besloten vanaf heden een kleine bijdrage te vragen. Toegang leden € 3,00 en introducés € 6,00.

Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook. Graag volledig ingevuld inleveren 18 maart a.s. en met gepast geld betalen.

Vrijwilligers gezocht voor belangenbehartiging.

De KBO heeft belangenbehartiging hoog in het vaandel staan, daarvoor beschikken wij over een aantal vrijwillige ouderen adviseurs, belastinginvullers en cliëntondersteuners. Ook hier slaat de vergrijzing toe en hebben wij dringend behoefte aan nieuwe vrijwillige ouderen adviseurs (VOA) en cliëntondersteuners (CO).

De VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen betreft regionale en lokale (zorg) voorzieningen en diensten. Een VOA adviseert, informeert, verwijst door en denkt mee met de hulpvrager. Een VOA neemt de tijd en biedt een luisterend oor.

Een CO biedt hulp bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanvraag bij de gemeente. Als iemand zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig heeft kan men hiervoor bij de gemeente aankloppen. Een CO bespreekt het WMO proces, zoekt uit waar men recht op heeft en is aanwezig bij de gesprekken met de gemeente.

De KBO verzorgt de opleiding, bijscholing en certificering, zodat u goed op de hoogte blijft van de wetsaanpassingen en actuele ontwikkelingen. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden.

Heeft u interesse in dit mooie vrijwilligerswerk, neem dan voor meer informatie contact op met Edith Kuntzel. Tel. 0162 670262 of mail edith.pauwels@outlook.com

Rectificatie

Tegemoetkoming specifieke ziektekosten is fout moet zijn Aftrek specifieke zorgkosten

Ook al heeft u geen bericht gekregen van de belastingdienst om aangifte te doen. En heeft u afgelopen jaar (jaren) veel ziektekosten gehad, kijk dan toch eens of u geld terug kunt krijgen.
Denk bij de ziektekosten aan de eigenbijdrage die je hebt moeten betalen in het afgelopen jaar (jaren) voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de apotheek, extra kleding omdat je in een rolstoel zit, extra uitgaven vanwege incontinentie- of darmprobleem, kosten voor dieet, vervoer naar huisarts, specialist en fysiotherapeut. Er geldt wel een eigen risico van € 385,- (alleenstaande) en € 770,- (echtparen).

 

Glasvezel in Drimmelen Komende jaren voldoende Zorg?

Wij worden steeds ouder. Met steeds meer kans dat we zorg van buiten nodig hebben.  En toch willen we het liefst thuis blijven wonen, in onze vertrouwde omgeving. Maar de daarvoor nodige verzorgenden, zullen die er voldoende zijn? Daar lijkt het soms niet op. Gevolg? We krijgen te weinig nodige zorg, als we het niet anders gaan regelen. 

ZORG OP AFSTAND Anders regelen kan. Een van de mogelijkheden: zorg op afstand. Want zorgaanbieders gaan steeds meer gebruik maken de mogelijkheden van internet. Om zorg op afstand te kunnen leveren.

Voorbeelden: Op afstand doorgeven van instructies en hulp. – Contact hebben met elkaar om te zien hoe het gaat en wat er die dag moet gebeuren. – Cameratoezicht als je in de gaten moet worden gehouden. Met de huidige internetmogelijkheden in onze gemeente werkt dat niet snel genoeg, zeker niet als de zorgvraag ook in de buurt stijgt.

Hoe dan wel? Internetten over een dunne glasdraad, de glasvezel. Dit gaat veel sneller dan de huidige koperdraad. Snel genoeg om informatie uit te wisselen en om goede zorg op afstand te bieden. Die snelle techniek kan nu toch spoedig in onze gemeente beschikbaar komen. Om te beginnen in ons buitengebied en in de dorpen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg.  De KDOB (KBO-Kring Drimmelen en Ouderen belangengroepen) heeft daar een zeer positief gevoel bij.

WANNEER OOK IN DRIMMELEN? Als 40% van de gezinnen uit buitengebied en de 4 dorpen zich voor 16 maart aanmelden gaat glasvezel dit jaar nog van start. Wel vóór 16 maart aanmelden.  De aanleg is gratis in de dorpen, de maandkosten zijn vergelijkbaar met die van Ziggo en KPN.  Na half maart meedoen kost ongeveer € 1000,-. Bewoners van in het buitengebied betalen wel voor aanlegkosten. Aanleggen betekent: vanaf de straat wordt, onder de voortuin door, een glasvezel naar binnen geschoten die, bijvoorbeeld, in de meterkast terecht komt. Vandaaruit wordt het signaal bruikbaar gemaakt voor aansluiting op computers en eventueel TV.

MEER VOORDELEN? Nog meer voordelen van die glasvezel? Jazeker. Gebruik van PC, laptop, iPad en tablet thuis gaan ook lekkerder, zonder vervelende wachttijden.

AANMELDEN VÓÓR 16 MAART 2020 In de gemeente Drimmelen kunnen we via Deltaglasvezel.nl (tel:0118-225585) of Caiway/Buitengewoonglasvezel.nl (tel: 088 2249 099) van de glasvezel gebruik maken. Daar kunt u zich aanmelden. Of via Glasvezelbuitenaf.nl (tel 088- 7585800). Doe het voor 16 maart 2020. En voor ondernemers Heldenvan.nu (088-40 88 400). De KDOB heeft geen binding met deze aanbieders.  De KDOB geeft wel een positief advies: maak nu gebruik van deze mogelijkheid om een glasvezel in uw huis aan te sluiten en bereid u daarmee voor op uw toekomst. Huurders van Woonvizier in de 4 dorpen komen ook in aanmerking voor een aansluiting. Volgens de KDOB een aantrekkelijke mogelijkheid om beter te zijn voorbereid op zorgvragen in de toekomst.  LET OP: KPN en Ziggo bieden dit vooralsnog niet aan.

 

Help de blauwe envelop verdwijnt! Theek 5 Made BELASTINGAANGIFTE

Binnenkort moet de jaarlijkse belastingaangifte weer ingevuld en ingediend worden bij de Belastingdienst.

WIJ HELPEN JE VERDER

Zie je er tegenop de aangifte digitaal in te vullen? Kom dan naar de gratis spreekuren bij Theek 5 Made. Je krijgt informatie over het invullen van de aangifte, zodat je dit volgend jaar helemaal zelfstandig kunt.

Tijdens het spreekuur kijken we meteen of de hoogte van je zorg- of huurtoeslag nog in orde is. Deskundige vrijwilligers staan voor je klaar.

LET OP

Een DigiD is noodzakelijk voor de aangifte. Heb je deze niet? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via 0162-45 18 94. En neem alle benodigde documenten mee. Welke dat zijn, vind je op www.swodrimmelen.nl/belastingservice.

 

DATA

Vrijdag             13-03 09.00 – 12.00 uur

Vrijdag             20-03 09.00 – 12.00 uur

Donderdag       26-03 18.00 – 20.00 uur

Donderdag       02-04 18.00 – 20.00 uur

Maandag          06-04 09.00 – 12.00 uur

RESERVEREN

De spreekuren zijn gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Meld je aan in de bibliotheek of via de website

www.theek5.nl/belastingdienst. Per aangifte selecteer je een tijdvak van 1 uur.

WWW.THEEK5.NL/BELASTINGDIENST

 

Agenda:

19-03-2020      Ledenvergadering.

25-03-2020      Voorjaarsmodeshow

29-05-2020      Meerseldreef 

14-06-2020      Passiespelen Tegelen. U kunt nog inschrijven tot 14 april 2020

24-06-2020      Kroondomeinen en Proeverij

26-07-2020      Zomerfeestmiddag

12-08-2020      Sail Amsterdam U kunt nog inschrijven tot 14 maart 2020

24-08-2020     Meerdaagse reis Thüringen

 

Ledenbestand.

Nieuw: Mevr. R.M.C Krijnen, Mevr. E.M. Kokx-Avontuur, Dhr. G.J.M. Voermans, Mevr. A.M. Avontuur- Heere, Dhr. H.A. van der Veeken, Mevr. A.J.M. van der Veeken- Voermans, Mevr. J.G.M. Commeren,

Overleden:. Mevr.Krooswijk-Rademakers, Dhr. J van Wingerden, Dhr. L.B. van Dalen, Dhr. H. van Rijthoven,

Opgezegd: Dhr. L.A. Mol, Mevr. W.H.M. Mol- Machielsen

Verhuisd: Mevr. Beljaars – de Wijs,

 

 

Secretariaat KBO afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl