Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                                Jaargang 18  /  Maart  2021

 

Algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2021

Wederom kan de fysieke algemene ledenvergadering in maart geen doorgang vinden, door de aanhoudende maatregelen i.v.m. de coronapandemie.

Lastig voor het zittend bestuur, omdat de voorzitter Edith Kuntzel-Pauwels en de secretaris Wim Joosen beiden aftredend zijn. Zowel Edith als Wim hebben zich herkiesbaar gesteld.

Het bestuur stelt voor, dat beiden voorlopig doorgaan tot een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden kan worden, waar de (her)verkiezing plaats kan vinden.

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat.

Wandelchallenge Gemeente Drimmelen 2021.

Omdat wij, in verband met corona, nog geen activiteiten hebben gestart willen wij u

toch opmerkzaam maken wat betreft het wandelen binnen onze gemeentegrenzen.

Zoals u heeft kunnen lezen in het Carillon van 3 februari jl. bestaat de mogelijkheid

vanaf 1 maart a.s. gedurende 10 weken aan de Wandelchallenge mee te doen.

Heeft u interesse in een wekelijkse wandeling van 1,3 of 5 kilometer meld u zich dan

aan via wandelchallenge@gmail.com . U wordt daarna geïnformeerd via Facebook

en krijgt u via de mail wekelijks een route doorgestuurd.

Mochten er coronamaatregelen wijzigen dan wordt u op de hoogte gehouden door

middel van de Facebookpagina Wandelchallenge Gemeente Drimmelen.

Interesse? Succes met uw aanmelding.

 

1 jaar corona/COVID19.

 

Gegeven het feit dat we inmiddels een jaar geconfronteerd worden met het coronavirus

is bij ons het idee opgekomen om in de volgende nieuwsbrief een aantal stukjes te plaatsen

van leden hoe zij het afgelopen jaar ervaren hebben. Laat uw hart en pen spreken.

Anoniem insturen hoeft niet, kan wel. Graag het artikeltje niet groter dan max.100 woorden.

U kunt het sturen naar het secretariaat/redactie nieuwsbrief. (Onderstaand)

 

Belastingservice Drimmelen

 

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op ons.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zullen registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de VBOB.

 

De belastinginvullers die in 2021 in Made en Drimmelen beschikbaar zijn:                          –

 

Dhr. Guus Bernand – Dhr. Jan Verloop – Dhr. Ad Vermeeren – Dhr. Wim Sibon           

 

Aangifte in Coronatijd:

Net als vorig jaar zal ook dit jaar persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom zullen de belastinginvullers zoveel mogelijk contact met u zoeken via telefoon of email om de aangifte voor te bereiden. Hopelijk zijn de strengere maatregels vanaf 1 april niet meer van kracht en zijn vele van u dan al ingeënt zodat een huisbezoek voor 1 mei kan plaatsvinden om de aangifte samen door te nemen zodat deze verzonden kan worden naar de belastingdienst.

 

Kosten aangifte:

Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal 12 euro. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice dan kunt u contact opnemen met

SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94  of via KBO Made en Drimmelen via 0162-68 49 94 Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

 

BELANGRIJK: Diegene die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.  Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens verzameld heeft en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2019 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2020 van de Belastingdienst.
 • Uw machtigingscodes (voor het laten doen van uw aangifte) of eventueel uw eigen DigiD codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van uw aangifte). Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (DigiD) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2020 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2020 en 2021. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2020: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2020:
 • van AOW en aanvullend pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
 • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning.
 • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door u zelf betaalde zorgkosten (bijv. medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc.).
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Dieetverklaring van arts of diëtiste (indien u een dieet moet volgen).
 • Overzicht van giften.
 • WOZ- waarde eigen woning (peildatum 1-1- 2019, nota gemeente ontvangen in 2020).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens. Overzicht van banktegoeden e.d. is ook van belang voor het controleren van het (eventuele) recht op huurtoeslag; indien u als alleenstaande per 1 januari 2021 meer heeft dan € 31.340, of met partner meer dan € 62.680, vervalt dat recht; Voor 1 jan 2020 waren de bedragen € 30.846 resp. € 61.692.

 

 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant!

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen     die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren – en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/  Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee!

 

Ledenbestand.       

Overleden: Mevr. T.D.J Lips-de Bruyn, Dhr. H.C.G van Groezen.

Opgezegd: Mevr. M.E Meulemans-de Laat,

 

 

                                     

COLOFON BESTUUR:

Voorzitter: Edith Kuntzel-Pauwels                         0162-670262

Secretaris: Wim Joosen                                        0162-684994   

Penningmeester: Hugo Kuiper                              0162-428611

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.   0162-683232

Ledenadministratie: Wim Joosen                          0162-684994

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                    0162-428611

Coördinatie reizen: Edith Kuntzel-Pauwels           0162-670262

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

 

Opzeggen lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.