KBO afd. Made en Drimmelen.

                                                

Nieuwsbrief

                                                                             

 

     Jaargang 17               www.kbo-made-drimmelen.nl                                                                                                                                   Mei   2020

 

 

 

Geachte leden,

Het zijn onwerkelijke tijden, niets is meer zoals het was.

We willen graag gezond blijven en volgen de adviezen van de overheid en RIVM op. Concreet betekent dit, dat wij veel thuis zijn en weinig contacten hebben. De doelstelling van de KBO “Ontmoeten en Verbinden” is dan lastig te realiseren.

Een aantal dames van de commissie Lief en Leed en van de commissie Belangenbehartiging hebben de afgelopen weken met een groot aantal leden telefonisch contact gehad om te vragen hoe het met hen ging en of er behoefte was aan hulp of een praatje. Het viel op dat de meesten van u erin berusten en de situatie accepteren en er goed mee om weten te gaan. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Wij zullen zeker doorgaan met deze belactie, maar u bent natuurlijk vrij om ons te bellen voor een praatje en/of een hulpvraag.

Onze activiteiten liggen helemaal stil en ook een aantal dagtochten zijn geannuleerd. Bij mededelingen van de reiscommissie wordt u hierover geïnformeerd.

Ik zeg altijd: Het is zoals het is en probeer te kijken naar wat wel mogelijk is en niet naar wat niet mogelijk is.

Blijf gezond en hou vol.

Warme groet,

Edith Kuntzel-Pauwels (voorzitter)

 

Belangenbehartiging

Ook in deze tijd kunt u een WMO-aanvraag doen bij de gemeente. Misschien heeft u juist nu extra hulp nodig, omdat mantelzorgers uitvallen. De procedure zal wat anders gaan, waarschijnlijk geen gesprek bij u thuis maar telefonisch. Heeft u ondersteuning nodig bij uw aanvraag neem dan contact op met Edith Kuntzel tel.: 0162 670262 of mail edith.pauwels@outlook.com.

 

Mededelingen van de reiscommissie

Zoals te verwachten viel kunnen een aantal dagtochten niet doorgaan. Onderstaand een overzicht van ons jaarprogramma met actuele informatie. Met uitzondering van Sail 2020, worden alle reizen, die dit jaar geen doorgang vinden naar volgend jaar verplaatst.

29-05-2020 Meerseldreef

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat deze dagtocht dit jaar niet doorgaat, de nieuwe datum is 28-05-2021.

14-06-2020 Passiespelen Tegelen.

De organisatie heeft besloten de Passiespelen te verplaatsen naar volgend jaar. De nieuwe datum wordt 13 juni 2021.

De deelnemers aan deze dagtocht worden omgeboekt en krijgen van Brabant Expres een nieuwe bevestiging. Als u deze datum verhinderd bent, dan kunt u contact opnemen met Brabant Expres. Contact gegevens staan op de nieuwe bevestiging.

24-06-2020 Zomerdagtocht Kroondomein en Proeverij (Veluwe)

Deze dagtocht gaat niet door en wordt verplaatst naar 23 juni 2021.

12-08-2020 Sail Amsterdam

Helaas gaat dit evenement niet door en wordt over 5 jaar weer gehouden. Alle deelnemers krijgen het betaalde bedrag teruggestort op hun bankrekening. U kunt dit bedrag over 2 weken op uw bankrekening tegemoetzien. U krijgt geen annuleringsbevestiging. Is het bedrag rond 20 mei 2020 niet op uw bankrekening bijgeschreven, neem dan contact op met Brabant Expres.

24 t/m 29 augustus 2020 6-daagse reis Thüringen/ Duitsland

Eind mei, voor de volgende nieuwsbrief, wordt hier een beslissing over genomen. Zoals u zult begrijpen ligt dit aan de ontwikkelingen, wat zijn de adviezen/ richtlijnen van de overheid, RIVM en de Duitse overheid. Veiligheid voor alles. Mocht de reis niet doorgaan, dan wordt deze verplaatst naar dezelfde periode volgend jaar.

09-12-2020 Kerstmarkt Oberhausen

Blijft op de agenda staan, t.z.t. wordt bekeken of de dagtocht door kan gaan.

Is iets niet duidelijk en heeft u vragen neem contact op met Edith Kuntzel tel. 0162 670262 of mail edithpauwels@outlook.com

Uitlenen van uw bankpas.

In beginsel mag je je bankpas niet uitlenen aan een ander.

Wanneer je in een noodsituatie, zoals de coronacrisis, toch je bankpas wilt uitlenen aan iemand die hulpverleent, doe dat dan alleen aan een goede bekende die je vertrouwt en altijd zonder pincode. Je kunt deze inzetten voor maximaal €50 per betaling, en maximaal €100 in totaal.

Let op!! Je blijft zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de bankpas.

 

Agenda:

29-05-2020      Meerseldreef. Uitgesteld tot 28 mei 2021

14-06-2020      Passiespelen Tegelen. Uitgesteld 13 juni tot 2021.

24-06-2020      Kroondomeinen en Proeverij. Uitgesteld tot 23 juni 2021

26-07-2020      Zomerfeestmiddag Afgelast

12-08-2020      Sail Amsterdam. Afgelast

24-08-2020     Meerdaagse reis Thüringen

 

Ledenbestand.

Overleden: Dhr. K. Maas, Dhr. Kuijpers, Mevr. Tabak-Maas, Dhr.C.de Regt,

Mevr.  C.L.M van Gils -Joore.

 

Opgezegd: Mevr. Sins, Mevr. M.E. Joosen- van Lil,  Mevr. A.Joore-Koolen.

        

 

Secretariaat KBO afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994---06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl