Nieuwsbrief

 

 Jaargang 17                                 www.kbo-made-drimmelen.nl                                                      November 2020
 

Kennisgeving.

Het bestuur van KBO afd. Made en Drimmelen deelt mede, dat dinsdag 13 oktober jl. de echtgenoot van onze voorzitter Edith Kuntzel-Pauwels, is overleden. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden, zaterdag 17 oktober. Wij wensen Edith veel sterkte toe met het verwerken van het verlies van haar man Henk.

Het Bestuur.

 

Activiteiten.

Zondagmiddagontmoeting. Herstart 4 oktober jl. Gezien de ontwikkelingen met

Corona hebben wij, na overleg met de directie van de Wijngaerd, op het laatste

moment moeten besluiten de ontmoeting af te gelasten. Dit alles tot grote teleur-

stelling en begrip van alle deelnemers. Over het verdere verloop kunnen wij

geen mededeling doen. Het virus is nog in alle hevigheid aanwezig.

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid/RIVM moeten wij u

helaas ook mededelen dat enkele activiteiten tot nader order zijn afgelast. In ieder

geval zullen deze niet meer in 2020 worden herstart.

Het betreft Bingo in ’t Trefpunt, Jeu de Boules in de Kloosterhof, Biljarten in de

Wijngaerd. Met betrekking tot de activiteiten in de Mayboom : deze kunnen nog

steeds doorgaan onder strikte voorwaarden, t.w. bij binnenkomst handen

desinfecteren, binnen gebruik van mondkapje verplicht, horeca is gesloten.

Zelf koffie/thee meebrengen is niet toegestaan.

Dit om te voorkomen dat er bij controle van boa’s o.d. problemen ontstaan.

Verder dienen de coördinatoren bij de receptie een lijst van deelnemer af te geven.

Als iedereen goed de richtlijnen volgt is de hoop dat wij toch nog, hetzij beperkt, met

plezier aan de gang kunnen blijven.

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u altijd terecht bij de algemeen coördinator

Hugo Kuiper, 0162-428611  06-43058105 of mdactpen@gmail.com

 

 1. Campagne Senioren en Veiligheid

 

In september is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid opgestart. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ is aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen helaas regelmatig slachtoffer van worden. Dit met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. Thema’s die centraal staan in deze campagne zijn meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via Whatsapp), en phishing (oplichting via nep e-mails). Voor elk thema is een voorlichtingsfilmpje beschikbaar en is een speciale webinar (digitale TV-uitzending) opgenomen. Elk voorlichtingsfilmpje duurt ongeveer 2.5 minuut. Elke webinar duurt ongeveer 45-60 minuten. Hieronder kunt u een overzicht vinden met de beschikbare informatie per thema.

Kijk voor meer informatie over de campagne op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid.

 

 

Meekijken bij pinnen (shouldering)

•             Zorg dat niemand kan meekijken wanneer je je pincode intoetst door het met je hand af te schermen.

•             Vraag iemand die dichtbij staat om even wat meer afstand te nemen.

•             Eventueel voor supermarkten/banken: Door strepen op de vloer een gepaste afstand bij het pinnen creëren.

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/01/meekijken-bij-pinnen—lange-versie  

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=Hsvvyp0nbL4

 

Babbeltrucs (aan de deur)

•             Doe niet zomaar de deur open

•             Houd de deur op een kier, evt. door gebruik van kierstandhouder

•             Vraag om legitimatie

•             Laat geen onbekenden binnen

•             Doe de deur achter je dicht als je binnen iets gaat halen

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/babbeltrucs—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=EROwe5wqsiQ

 

Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

•             Maak nooit zomaar geld over na een onverwacht betaalverzoek via de telefoon zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken. Niet gebeld = geen geld.

•             Als een bekende je met een nieuw nummer vraagt om geld over te maken, controleer dan altijd rechtstreeks bij de bekende of het verzoek van hem of haar afkomstig is.

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/hulpvraagfraude-via-bijvoorbeeld-whatsapp—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=QoYzqqo1XFQ

 

Phishing (oplichting via nep e-mails)

•             Eerst checken, dan klikken. Klik niet zomaar op een link.

•             Vraag rechtstreeks bij de instantie van wie het verzoek lijkt te komen of het verzoek daadwerkelijk van hen afkomstig is.

•             Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op!

Voorlichtingsfilmpje: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/videos/2020/09/08/phishing-via-bijvoorbeeld-nepmailtjes—lange-versie

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=l5vTYmc676I

 

Agenda.

09-12-2020      Kerstreis Oberhausen.  (Gaat niet door.)

 

Ledenbestand.

 

Overleden: Dhr. H.W.C. Kuntzel.

 

Opgezegd: Mevr. J.S.M.P. Hop- van Gils,

        

     Secretariaat KBO-afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl