KBO afd. Made en Drimmelen

                          

                                  Nieuwsbrief

 

 Jaargang 17                                 www.kbo-made-drimmelen.nl                                                          Oktober2020

 

 

Verslag schriftelijke algemene voorjaarsledenvergadering 19 maart 2020

Geachte leden,

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat de algemene ledenvergadering op 19 maart 2020 door het coronavirus geen doorgang kon vinden en het bestuur besloten heeft de vergadering schriftelijk te houden.

Er is u de mogelijkheid geboden om het jaarverslag van de secretaris 2019, het kascontrole jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 2019 bij de secretaris op te vragen en hierover schriftelijk vragen te stellen. Deze vragen zouden in deze nieuwsbrief beantwoord worden, waarna in de volgende nieuwsbrief het verslag zou worden gepubliceerd.

Slechts 3 leden hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de stukken op te vragen.

Aangezien er geen inhoudelijke vragen zijn gesteld worden bovengenoemde stukken als goedgekeurd aangenomen.

De contributie zal in 2021 niet verhoogd worden.

Omdat Jopie van Vugt aftredend was en niet herkiesbaar, bestaat het bestuur nu uit 5 personen.

Het bestuur gaat in ieder geval met 5 personen door tot de volgende algemene ledenvergadering, welke wij in maart 2021 op de reguliere manier hopen te houden.

Hierdoor vervalt de algemene najaarsledenvergadering in oktober 2020.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Edith Kuntzel-Pauwels, voorzitter

 

Afscheid bestuurslid Jopie van Vugt.

 

Tijdens de bestuursvergadering van 9-9-2020 heeft het bestuur afscheid genomen van Jopie als bestuurslid. (Zij was aftredend en niet herkiesbaar per maart 2020)

Onze voorzitter Edith Kuntzel heeft namens de KBO afd. Made en Drimmelen haar bedankt voor de jarenlange inzet en toewijding voor onze vereniging, ook heeft zij haar een cadeaubon en een mooie bos bloemen overhandigd.

Jopie blijft wel bij diverse activiteiten betrokken.

 

Huldiging Jubilarissen.

Door de corona maatregelingen heeft de huldiging niet op een “normale” manier kunnen plaats vinden.

Het bestuur heeft daarom besloten dit op een andere manier te doen.

Mevr. J.H.M. Oomen (Zr Salvatora) en Mevr. A.van Groesen – Baselier  zijn door het bestuur gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Mevr. Oomen heeft de bijbehorende oorkonde en een cadeaubon per post ontvangen, zij was inmiddels verhuisd naar Etten-Leur.

Mevr. van Groesen -Baselier heeft bloemen en de oorkonde thuis in ontvangst genomen met in achtneming van de RIVM-Richtlijnen

 

Zondagmiddagontmoeting.

I.s.m. de Wijngaerd gaat de KBO met ingang van 4 oktober 2020 de zondagmiddagontmoeting weer opstarten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Ook is het mogelijk aansluitend weer een 3 gangendiner te gebruiken, wel 10 dagen van tevoren opgeven.

De middag is gratis toegankelijk inclusief het eerste kopje koffie of thee, overige consumpties zijn voor eigen rekening, het 3 gangendiner kost € 9,75.

Let op gewijzigde aanvangstijd: 14.30 uur. Aansluitend diner om 17.00 uur.

Kom niet te vroeg, u kunt niet binnen wachten tot de zaal opengaat.

Clasien Bogaers (coördinator) heeft alle deelnemers voor deze eerste keer telefonisch benaderd.  Voor 4 oktober a.s. is het maximumaantal deelnemers van 30 personen bereikt. Er wordt een reservelijst gehanteerd. Graag afmelden als u verhinderd bent, dan kan een ander, die op de reservelijst staat uw plaats innemen

Voor volgende keren t.w. 1 en 29 november 2020 is het verplicht zich weer opnieuw aan te melden.

Ook hier geldt: Bij klachten blijf thuis. Pas hygiëne toe. In ieders belang.

Voor informatie en aan- en afmelden kunt u contact opnemen met Clasien  tel. 06 20861485.

 

Activiteiten bij: de Mayboom, Trefpunt en Kloosterhof.

We zijn inmiddels een maand onderweg en kunnen, ondanks het coronavirus, terugzien op een geslaagde start van een gedeelte van onze activiteiten.

Uit gesprekken met de coördinatoren blijkt dat zo goed als alle deelnemers zich

houden aan de vastgestelde RIVM-regels. Uiteraard is dit belangrijk i.v.m. de

verdere voortgang van de activiteiten.

Een teken van vertrouwen is dat bij de meeste activiteiten het maximaal mogelijk aantal deelnemers is bereikt.

Mochten er leden zijn die toch nog ergens aan willen deelnemen, bel de desbetreffende coördinator of er nog een plaats vrij is.

Met betrekking tot andere activiteiten zullen wij u ook op deze manier informeren.

Als bestuur hopen we met u dat wij binnen afzienbare tijd weer naar het oude normaal kunnen. Voorlopig is het nog doorbijten. Wij wensen u daarbij geduld,

plezier en een goede gezondheid toe.

 

We kunnen het niet genoeg benadrukken:

Houd u aan de regels: Bij klachten, blijf thuis. Pas hygiëne toe. In ieders belang.

 

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u altijd terecht bij de algemeen coördinator

Hugo Kuiper, 0162-428611 of 06-43058105.

 

LET OP!!!

 

Per direct m.b.t. koersbal

Groep dinsdag 14.00 uur blijft, maar dan niet in de Kapelzaal maar in de Panoramazaal

Groep woensdag 14.00 uur gaat naar de maandagavond 19.00 uur en ook in de Panoramazaal.

Beide groepen gaan in de panoramazaal met een maximum van 8 personen

Dit i.v.m. de RIVM- richtlijnen.

 

 

Rabo Club Support 2020.

Als lid van de Rabobank kunt u weer stemmen vanaf 5 oktober t/m 25 oktober op onze

vereniging, uw stem maakt het verschil, extra inkomsten zijn altijd welkom voor de vereniging.

Bij voorbaat dank voor uw steun. Het Bestuur.

 

 

SponsorKliks.

U heeft in de vorige nieuwsbrief een artikel kunnen lezen over sponsorkliks waar u gevraagd werd als u online aankopen zou doen, dat u dat via de website van de KBO afd. Made en Drimmelen  zou willen doen. ( extra inkomsten voor de vereniging)

In verband met vragen naar aanleiding van dit artikel in onze nieuwsbrief.

Het bestuur vindt het vanzelfsprekend  dat wij zoveel mogelijk onze aankopen doen bij onze lokale winkeliers.

Als u toch online aankopen doet, dan hopen wij dat u via onze site en sponsorkliks dat wilt doen.

Het bestuur.

 

 

Agenda.

09-12-2020      Kerstreis Oberhausen.  (Onder voorbehoud)

 

 

Ledenbestand.

Nieuwe leden. dhr. PHFM Verhagen, mevr. AMG Verhagen- van den Biggelaar, mevr. A. van Vlimmeren- Hoosemans.

 

Verhuisd: Dhr. en Mevr. Maas. Mevr. C. Bogaers, Mevr. Vissers- Meulemans.

 

     Secretariaat KBO-afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl