Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant begeleiden senioren bij levensvragen

 

Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het leven in het algemeen. De coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of (geen) afscheid kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.

 

Ruim vóór de coronacrisis is KBO-Brabant reeds begonnen met de voorbereidingen voor het project Ons Gesprek. In samenwerking met een aantal partijen heeft KBO-Brabant elf vrijwilligers geworven en is een pilot-training ontwikkeld en uitgevoerd. Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig gescreend en hebben een relevante beroepsmatige achtergrond als theoloog, docent, maatschappelijk werker, human resource manager, psychiatrisch verpleegkundige en klinisch psycholoog. In een training van zeven dagdelen hebben deze vrijwilligers zich verder verdiept in gesprekstechnieken en zingevingsvragen. Deze training is verzorgd door docenten van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Levenslint en De Vonk.

 

De vrijwilligers zijn daarmee toegerust om met senioren in gesprek te gaan over vragen als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het een plek dat ik geen afscheid van een dierbare heb kunnen nemen? Of: Doe ik er op mijn leeftijd nog wel toe? Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu, door de crisis, helaas nog actueler en talrijker zijn dan voorheen.

 

Om senioren met levensvragen ondanks de huidige contactbeperkingen toch van dienst te kunnen zijn, is de vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische gesprekken over levensvragen. Geriater Judith Wilmer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat de vrijwilligers van KBO-Brabant bij om hen te informeren over corona-gerelateerde vragen. Bovendien staat het team van Wilmer als medische achtervang klaar voor onze vrijwilligers, dit voor het geval zich bellers met medische vragen aandienen.

Voor het project Ons Gesprek ontvingen wij subsidie van onder meer het Oranjefonds.

 

 

Werkwijze

Een gesprek aanvragen kan door te bellen met KBO-Brabant (073) 644 40 66 of te mailen naar egeelen@kbo-brabant.nl. Wij brengen de oudere dan in contact met een van onze vrijwilligers. We willen de drempel om te bellen zo laag mogelijk houden en stellen deze dienstverlening daarom kosteloos beschikbaar aan leden en niet-leden van KBO-Brabant. De frequentie en duur van het contact hangen af van de behoefte van de oudere en ook de inhoud van de gesprekken kan per persoon erg verschillen. Sommigen zullen met bepaalde vragen zitten, anderen willen juist hun verhaal delen. Onze vrijwilligers zijn er om de goede vragen te stellen, te luisteren en te helpen waar ze kunnen.

 

 

 

Voetnoot voor de redactie:

 

KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Eva Geelen, egeelen@kbo-brabant.nl op telefoonnummer (073) 64 440 66.