KBO Made en Drimmelen ontvangt Sinterklaas.

Op 18 november jl. om 14.00 uur ging men van start met de maandelijkse bingomiddag. Toen er al een aantal rondjes waren gespeeld werden om ca.

15.30 uur door vicevoorzitter Harrie Loonen Sinterklaas en Zwarte Piet

welkom geheten. De aanwezige KBO leden kregen de primeur want de Goedheiligman had zijn Senioren Piet meegenomen, wat instemmend

met applaus werd begroet. Alvorens Sint en Piet zich met het bingoapparaat

gingen bezighouden werden 3 leden naar voor geroepen. Onder toeziend oog

van de man met de mijter kweet Zwarte Piet zich van zijn taak deze leden

vermanend en bemoedigend toe te spreken.

Nadat er onder hun bezielende leiding nog een aantal rondjes met lekkere

prijzen was gespeeld werd er weer met luid applaus afscheid van hen genomen.

Al met al kunnen we terugzien op weer een geslaagde Sinterklaasviering.

Door de huidige Coronatoestand was het jammer en begrijpelijk dat het aantal deelnemers beduidend minder was dan vorige jaren. De verwachting is dan ook dat we in 2022 weer met een volle zaal Sint en Piet kunnen begroeten.  hpk.