BELANGENBEHARTIGING

Onze vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belasting invulhulpen helpen met vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), belasting en zeer veel andere terreinen. Zij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens, conform de AVG richtlijnen.

Wanneer schakelt u een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) in? Een VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Een VOA heeft kennis van heel veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder meer:  eenzaamheid en zingeving  zorgverzekering- en zorgaanvragen  herkeuring rijbewijs en informatie over het Openbaar Vervoer  informatie erfrecht en vragen over schuldhulpverlening  belastingaangifte en toeslagen  hulp bij administratie

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie, waar u verder geholpen wordt.

Wanneer schakelt u een cliëntondersteuner (CO) in? Indien u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een WMOvoorziening, (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing) dan kunt u hulp krijgen van onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Het is van groot belang om vóórdat het eerste gesprek met de gemeente hierover plaats heeft (keukentafel- of onderzoekgesprek) contact te zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/ zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al besluiten zijn gevallen, kan het te laat zijn om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner.

Deze vrijwilligers doen het werk kosteloos, maar uiteraard wel volgens kwaliteitsnormen. De afspraken tussen de CO en cliënt worden vastgelegd in een contract. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan vindt u hier verdere informatie over de klachtenprocedure en het klachtenformulier.

Wanneer schakelt u een belastinginvulhulp in? U schakelt deze in voor uw belastingaangifte of aanvraag/wijziging zorgtoeslag en huurtoeslag. De belastingaangifte betreft de eenvoudige aangifte, d.w.z. voor 65 plussers met alleen AOW of naast de AOW een klein pensioen. Na aanmelding zal de belastinginvuller contact met u opnemen om uit te leggen welke papieren u nodig heeft en een afspraak met u maken om bij uw thuis te komen om de aangifte te verzorgen. U betaalt een kleine bijdrage voor deze hulp.

Al deze vrijwilligers zijn opgeleid door KBO-Brabant en worden regelmatig bijgeschoold, de KBO afdeling Made en Drimmelen kan u helpen de juiste vrijwilliger te vinden.

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Edith van Gils-Pauwels op 06-54974242 of mail naar edith.pauwels@outlook.com.