Doelstelling 2024.

 

  • Bestaande succesvolle activiteiten behouden en nieuwe activiteiten, waar behoefte aan blijkt opstarten

  • Reisactiviteiten continueren en zo mogelijk uitbreiden.

  • Belangenbehartiging van de leden, zowel individueel als collectief. Speciale aandacht zal worden besteed aan eenzaamheid, dementie en armoedebeleid.

  • Communicatie met de leden verbeteren/uitbreiden in de vorm van persoonlijke contacten en sociale media.

  • Ledenwerving heeft de nodige aandacht.

  • Waar mogelijk samenwerken met andere belangengroepen voor ouderen, welzijnsorganisaties en de gemeente.

Ons streven is de leden te bedienen op het gebied van ontmoeting, recreatie en belangenbehartiging.

Het bestuur wil graag een beroep op u doen door, als u ideeën e/o opmerkingen heeft, deze bij ons kenbaar te maken.