Jaargang 20. December 2023

Kerstwens
Bij Kerst komt er een vredige gedachte, waar vele mensen op zitten te wachten.
Doch enkel Kerst in vrede is geen goede reden.
Iedere dag zou die gedachte moeten overheersen, niet enkel die twee dagen per jaar!
Gun ook anderen hun geluk, maak je om hen ook eens druk.
Help eens een ander, doe wat meer met elkander!
Sta open voor je naaste, houd op met al dat haasten.
Als iedereen zo zou denken dan hoefden we met Kerst geen cadeautjes te schenken.
Dan was alles peis en vree en vieren we elke dag wat Kerstmis mee.
Wij wensen u een mooi Kerstfeest met lieve mensen om je heen, dat telt voor iedereen.
Mensen die van je houden om wie je bent, in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken, dat je om die mensen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die dat alles brengen kan.
Namens het bestuur, wens ik u fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe.
Edith van Gils-Pauwels
Voorzitter
Grandioos feest 70-jarig bestaan KBO Made en Drimmelen.
Op 6 november 1953 werd de vereniging opgericht.
Om het 70-jarig bestaan niet zomaar voorbij te laten gaan werd door het bestuur voor de leden
een feest georganiseerd.
Gezien het te verwachten groot aantal leden dat zich zou aanmelden voor deze feestelijke
aangelegenheid werd besloten dit op te splitsen in twee dagen, te weten
7 en 8 november, maar dan wel met zoveel mogelijk hetzelfde programma.
Vanaf elf uur werden de gasten naar hun plaats begeleid waarna om half twaalf
Iedereen ontvangen werd met een kop koffie/thee met soesje met daarop 70.
Dit alles onder de muzikale klanken van het duo Walter van Vuuren en Jacques Jansen.
Nadat ceremoniemeester Cor de Wijs alle aanwezige had toegesproken gaf hij het woord aan
voorzitter Edith van Gils-Pauwels die, na haar welkomstwoord, in haar
speech het reilen en zeilen van de afgelopen tijd memoreerde en vooral de nadruk legde op de
taak van verbinding onder elkaar als vereniging/gemeenschap die we allen hebben. Dit alles
gezegd hebbende kon er getoost worden op 70 jaar KBO Made en Drimmelen.
De tijd van het diner brak aan en tot groot genoegen van de leden ging het Trefpuntteam in volle
vaart aan de slag om te zorgen dat het vis-of vleesmenu op de mooi aangeklede tafels geserveerd
werd. Het 3-gangenmenu viel bij iedereen zeer in de smaak.
Nadat het diner tot een einde was gekomen kon het entertainment beginnen en wel met een echte
Mayse quiz die werd verzorgd door de ceremoniemeester en zijn neef Theo de Wijs. Dit was een
schot in de roos. Tijdens dit gebeuren kwam wethouder Harrie Bakker en Lilian Lambrechts van
Samen aan de Slag een cheque van € 500,00 overhandigen die door voorzitter Edith van GilsPauwels in dank en onder luid applaus werd aangenomen.
Na de quiz was het de beurt aan de Oekraïense zangeres Iryna Kirichenko die een aantal liedjes
zong onder gitaarbegeleiding van Kees van Meel.
Tussen de verschillende voorstellingen door lieten Walter en Jacques zich horen en kregen de
zaal regelmatig mee met het veelal Hollandse repertoire. Zelfs de polonaise ontbrak niet.
Het sluitstuk van de middag werd aangekondigd en daar kwam de 14-jarige oppersauwelaar Jill
van Dongen die een sauwel als pizzabezorger ten gehore bracht waarbij de aanwezigen op het
puntje van hun stoel zaten. Na haar laatste houdoe en bedankt verliet ze onder groot applaus de
zaal.
Rond kwart voor vijf, nadat iedereen weer van koffie/thee was voorzien, werden de medewerkers
door de voorzitter hartelijk bedankt met een speciaal dankjewel voor
Dylan van der Steen van ‘t Trefpunt die er met zijn team mede voor zorgde dat iedereen een
geweldig 70-jarig bestaan heeft kunnen vieren.
Het bestuur bedankt dan ook alle leden die op 7 of 8 november aanwezig zijn geweest. Het waren
twee fantastische dagen.
KBO Made en Drimmelen en ’t Trefpunt – Tegen eenzaamheid, voor verbinding!
KBO Made en Drimmelen en Hotel ’t Trefpunt is al jarenlang een goede combinatie als het gaat
om evenementen, zoals bingo’s, ledenvergaderingen, diners en feesten.
Samen zetten wij ons in om de eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Vanuit die gedachte
is het “Samen Sterk” lunchidee ontstaan. Voorafgaand aan inschrijving d.d. 7 december a.s. voor
de kerstviering bent u van harte welkom voor een smakelijke lunch. Dit is een pilot, mocht er
voldoende belangstelling voor zijn dan overwegen wij dit voor elke inschrijving te organiseren.
Op 7 december bieden wij u van 12.00 tot 13.30 uur de mogelijkheid om een huisgemaakte kop
erwtensoep met stokbrood en 1 kop koffie/ thee voor € 9,50 te gebruiken. Wellicht ontmoet u
nieuwe mensen of komt u in contact met oude bekenden. Wilt u zich niet inschrijven voor de KBOactiviteit, dan bent u uiteraard ook van harte welkom.
Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst. Telefoon: 0162 684 000.
Graag tot 7 december.
Kerstviering 14 december 2023.
Op 14 december a.s. houden wij weer onze traditionele kerstviering, wederom
in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt. Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook.
Indien u alleen de kerstdienst wilt bijwonen behoeft u geen strook in te leveren.
De inleverdatum is Donderdag 7 december tussen 13.30 en 14.30 uur. U wordt
verzocht met gepast geld te betalen. Voor met name het diner is een maximum van 200
deelnemers ingesteld. Zorg dat u er tijdig bij bent. Want, hoe vervelend het ook klinkt: Vol=Vol.
Door de zeer goede ervaring met het 70-jarig bestaan, ook deze keer weer begeleiding naar uw
zitplaats.
Belangrijk: Tijdens inschrijving kunnen consumptiebonnen worden aangeschaft. Ook
op de dag van kerstviering is het mogelijk op 2 momenten consumptiebonnen aan te schaffen
t.w. 1: in de pauze tussen kerstdienst en diner en 2: in de pauze tussen diner en aanvang
entertainment.
Banketstaaf.
Bij de nieuwsbrief van december is een waardebon toegevoegd voor een kerst banketstaaf, die u
wordt aangeboden door KBO Made en Drimmelen en u kunt deze ophalen bij Bakkerij Curt &
Heidi van der Westen, Dreef 59 (hoek Prinsenpolderstraat) Alleen tegen afgifte van de betreffende
bon op te halen in de periode van 05 t/m 09 of 12 t/m 16 december 2023
Lief en Leed
N.a.v. onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich twee leden aangemeld om plaats te
nemen in de commissie Lief en Leed. Mevrouw Toos Frijters-Schoenmakers en Ria VerdaasdonkSegeren gaan per 1 januari 2024 aan de slag. Beiden lopen nu vast mee om zich in te werken.
Toos wordt de coördinator van deze commissie en daarmee ook het aanspreekpunt. Het bestuur
is beide dames zeer dankbaar en vertrouwt op een prettige samenwerking.
Dinsdag 21 november jl. zijn Riet Vrijenhoek en Ans van den Bersselaar door het bestuur in het
zonnetje gezet. Beide dames hebben zich jarenlang ingezet voor de commissie Lief en Leed,
waarvoor onze welgemeende dank. We spreken de hoop uit dat wij Riet en Ans nog vaak zullen
zien op een van onze activiteiten.
Zondagmiddagontmoeting elke 1e zondag van de maand
Nogmaals willen wij uw aandacht vragen voor deze activiteit. De meeste alleenstaanden vinden
de zondag de minst prettige dag van de week en zitten vaak alleen thuis. Dat is niet nodig op de
1
e zondag van de maand, want de KBO biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten. U kunt een
kaartje leggen, sjoelen of gewoon een praatje maken onder het genot van een kopje koffie/ thee of
een drankje. Het eerste kopje koffie/ thee wordt u aangeboden, verdere consumpties zijn voor
eigen rekening. Heeft u geen zin om daarna te koken, dan kunt u een frietje met iets erbij
bestellen en gezamenlijk eten.
Een eerste keer alleen ergens naar toe gaan kan lastig zijn, daarom zijn er altijd vrijwilligers van
de KBO aanwezig om u te ontvangen en u op uw gemak te stellen.
Plaats van ontmoeting is de Judoclub Made, die over een gezellige ontmoetingsruimte beschikt,
waar wij gebruik van mogen maken. Aanvang 14.00 uur tot ca 17.30 uur.
Eerstvolgende keer is zondag 3 december, u bent van harte welkom.
Mededelingen Reiscommissie.
06-12-2023 Kerstmarkt Aken
Woensdag 6 december a.s. is het zover dan gaan we met een volle bus naar de kerstmarkt in
Aken. Het vertrek is om 8.30 uur, graag 15 minuten van tevoren aanwezig zijn.
In het programma staat koffie/ thee in de bus, maar we lassen halverwege een sanitaire stop in. U
kunt dan indien nodig naar het toilet en tijdens deze stop wordt u koffie/ thee aangeboden bij of in
de bus. Tijdens het rijden wordt om veiligheidsredenen geen koffie/ thee geserveerd.
De rest van de dag is zoals in het programma staat aangegeven.
U gaat naar het buitenland vergeet uw paspoort of identiteitskaart en uw zorgverzekeringspas niet
mee te nemen.
Alvast een fijne dag toegewenst.
Reisprogramma 2024
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over het jaarprogramma van volgend jaar. Wij
zijn druk bezig de puntjes op de i te zetten om u een zo aantrekkelijk en betaalbaar mogelijk
programma aan te kunnen bieden.
Wij streven ernaar, dat iedereen een of meerdere keren mee kan. Daarom wordt er goed gekeken
naar o.a. de toegankelijkheid, dieetmogelijkheden en prijs-kwaliteit verhouding. Dit kost natuurlijk
tijd. De presentatie van het jaarprogramma is op 6 februari 2024 in ’t Trefpunt, noteer dit vast op
uw kalender.
Agenda 2023/2024
03-12-2023 Zondagmiddagontmoeting in de Duinpan bij Judoclub Made aanvang 14.00 uur
06-12-2023 Dagtocht Kerstmarkt Aachen (Aken)
07-12-2023 Inschrijven Kerstviering 13.30 – 14.30 uur ´t Trefpunt
14-12-2023 Kerstviering Aanvang 10.30 uur (Zaal open 10.00 uur)
09-01-2024 Inschrijven Nieuwjaarsbijeenkomst 13.30 – 14.30 uur ´t Trefpunt
11-01-2024 Bingo 14.00 ‘t Trefpunt
14-01-2024 Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00 uur ´t Trefpunt
31-01-2024 Inschrijven Carnaval 13.30 – 14.30 uur ‘t Trefpunt
04-02-2024 Zondagmiddagontmoeting in de Duinpan bij Judoclub Made aanvang 14.00 uur
06-02-2024 Info reizen door Brabant Expres aanvang 14.00 uur
08-02-2024 Carnaval 14.00 uur ´t Trefpunt
15-02-2024 Bingo 14.00 uur ´t Trefpunt
03-03-2024 Zondagmiddagontmoeting in de Duinpan bij Judoclub Made aanvang 14.00 uur
14-03-2024 Bingo 14.00 uur ‘t Trefpunt
21-03-2024 Algemene ledenvergadering 14.00 uur ´t Trefpunt
Ledenbestand.
Nieuw.
Dhr.T. Moerenhout…Mevr. A. Moerenhout-de Wijs.
Dhr. A. Verkooijen…Mevr. E. Verkooijen-Hamers…
Overleden:
Mevr. M. van Venrooij-Blankenstijn…Mevr. J.Soeters-van Geloof…Mevr. P.Kanters-v.d.Korput.
Dhr. P. Broeken…Mevr. A.Beljaars-de Wijs.
COLOFON BESTUUR:
Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .
Edith van Gils-Pauwels 06-54974242 (edith.pauwels@outlook.com)
Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2
e Penningmeester -Belangenbehartiging
Wim Joosen 06-10591359 (kbomadedrimmelen@gmail.com)
Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2
e Secretaris.
Hugo Kuiper 06-43058105 (mdactpen@gmail.com)
Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2
e Coördinator reizen.
Rina Verkooijen-van den Biggelaar 06-30635410 (c.verkooijen@hotmail.com)
Algemeen bestuurslid -2
e Coördinator activiteiten .
Anita Ligtvoet-Luijten 06-25398486 (anitaligtvoet@ziggo.nl)
.
Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921
DW Made, tel.nr. 06-10591359 E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com
Kamer van Koophandel. Nummer 18071574
Rabobank rekeningnummer. NL83 RABO 0131 5858 51
Website. https://kbo-made-drimmelen.nl
Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27,
4921 DW Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)
Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren
Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de
ledenadministratie. Bij voorbaat dank. Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft
ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582