Functie

Naam

 

Voorzitter / Coördinator Reizen.

   Mevr.E.  (Edith) van Gils- Pauwels

  06-54974242    

Secretaris / Ledenadministratie.

   Dhr. W.R. (Wim)Joosen

  06-10591359

Penningmeester / Vice-voorzitter / Algemeen coördinator Activiteiten

   Dhr.H.P. (Hugo) Kuiper

  06-43058105

Bestuurslid  / Sponsering/2e  coördinator reizen

   Mevr. C. (Rina) Verkooijen- van den Biggelaar

  06-30635410

Bestuurslid  /2e algemeen coördinator activiteiten

   Mevr.A. (Anita) Ligtvoet-Luijten

  06-25398486