Nieuwsbrief

                                                       

                                                                                                                                        Jaargang 20.  November  2023

 

Voorwoord

Op 4 oktober jl. is mijn man Piet van Gils toch nog onverwacht rustig en kalm overleden. Piet was tot het eind betrokken bij de KBO Made en Drimmelen. Graag had hij het 70 jaar jubileum meegemaakt, helaas heeft dat niet zo mogen zijn. De voorbereidingen heeft hij gedeeltelijk meegemaakt en hij genoot daarvan. Ik heb hem moeten beloven om samen met u dit jubileum te vieren en met uw steun gaat dit zeker lukken.

November en december zijn twee maanden met naast onze reguliere activiteiten een aantal bijzondere activiteiten. Allereerst ons jubileum op 7 en 8 november, Sinterklaasbingo op 23 november, Kerstmarkt Aachen op 6 december en de Kerstviering op 14 december. Informatie in de komende nieuwsbrieven en op onze website.

De KBO Made en Drimmelen biedt u volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan. Het bestuur spreekt de hoop uit dat u hiervan gebruik maakt, u bent van harte welkom.

Edith van Gils-Pauwels

Voorzitter

 

In Memoriam: Piet van Gils.

 

Liefde niet gezocht, Wel gevonden.   In liefde losgelaten.

4 oktober jl. is onze voormalig voorzitter Dhr. Piet van Gils in de leeftijd van 83 jaar overleden.

Piet was vanaf 2010 actief als bestuurslid, in oktober 2012 is hij voorzitter geworden van KBO Made en Drimmelen.

In het najaar van 2017 heeft Piet aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zich

in maart 2018 niet verkiesbaar zou stellen voor een volgende termijn.

Piet had een sterke persoonlijkheid, hij dacht altijd in oplossingen.

Hij wist precies wat hij wilde, en wat hij niet wilde.

Een gevleugelde uitspraak van hem was, het gaat niet om de bestuurder(s) maar de mensen waar we het allemaal voor doen.

Wij wensen Edith en verdere nabestaanden veel sterkte met verwerken van dit enorme verlies.

 

In Memoriam: Jopie van Vugt.

 

3 oktober jl. is Jopie van Vugt in de leeftijd van 77 jaar overleden,

Jopie woonde al enkele jaren in het Surplus woonzorgcentrum Elisabeth te Breda, waar zij de nodige goede verzorging heeft gekregen.

Jopie was meerdere jaren actief als vrijwilliger, en als algemeen bestuurslid van KBO Made en Drimmelen. 

Ze heeft diverse jaren de activiteiten gecoördineerd, en vele andere taken op zich genomen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met verwerken van dit verlies.

 

Vacature Lief en Leed.

 

Riet Vrijenhoek-Opsteegh en Ans van den Bersselaar-van de Plas hebben aangegeven per          1 november a.s. te stoppen met hun jarenlange vrijwilligerswerk voor Lief en Leed.

Zij hebben dit met verve gedaan, met veel aandacht voor onze leden.

Op gepaste wijze wordt aandacht besteed aan verjaardagen, jubilea, langdurig zieken en overledenen. Bijvoorbeeld een kaart of een bloemetje brengen.

 

We zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilliger(s) die het team van Lief en Leed willen komen versterken.

Bent u een “mensen mens”, maakt u graag een praatje en kunt u een luisterend oor bieden dan is dit wellicht iets voor u.

 

Bent u geïnteresseerd, dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet, u kunt contact op met onze voorzitter  Edith van Gils-Pauwels 06-54974242.

Of haar een mail sturen. edith.pauwels@outlook.nl

 

Afhalen entreebewijzen 70-jarig bestaan KBO Made en Drimmelen

 

Woensdag 1 November 2023  kunt u de entreebewijzen afhalen voor het 70-jarig bestaan van KBO Made en Drimmelen bij ’t Trefpunt, van 13.30 t/m 14.30 uur,

Mocht u nog (extra) consumptiebonnen nodig hebben, dan kan dat gelijktijdig. Met gepast geld betalen a.u.b.

 

Rabo ClubSupport 2023

Afgelopen 13 oktober is door de Rabobank de uitslag bekend gemaakt van genoemde actie. Het heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van € 692,14 opgeleverd. Iedereen die door zijn/haar stem heeft bijgedragen aan dit resultaat, hartelijk dank. Ook de Rabobank zijn we zeer erkentelijk.

 

Najaarsmodeshow 4 oktober 2023.

Voor de 20ste keer werd er weer een modeshow georganiseerd in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt.

Vanaf half 2 liep de zaal vol met 135 belangstellenden om vanaf 2 uur weer getrakteerd te worden op een door 20 medewerkers wervelende modeshow.

De oh’s en ah’s waren dan ook niet van de lucht.

De 9 door RiDick Hairstylerz vakkundig gekapte dressman en modellen zetten hun beste beentje voor met kleding van Van Mierlo Mode, schoenen van Van der Pluijm en sieraden van Caractique. De presentatie was in handen van de dames van Mierlo en Verkooijen.

Om circa 3 uur was het pauze waarin loten werden verkocht waarvan de prijsuitreiking zou plaatsvinden na het tweede deel van een zeer geslaagde modeshow.

Na afloop daarvan werden de mensen van de catwalk nog even in het zonnetje gezet door middel van een bos bloemen.

De tijd van de prijsuitreiking brak aan waarbij weer de nodige waardebonnen, fruitschalen etcetera bij de hoofdzakelijk gelukkige winnaressen terecht kwamen.

Tegen 5 uur konden we terugzien op een mooie middag en trok men met een gevoel

van “tot de volgende show” tevreden huiswaarts. 

 

Jeu de Boules, locatie Kloosterhof

Gezien de belangstelling voor genoemd spel hebben wij met het bestuur van de

bewonersvereniging Kloosterhof de afspraak kunnen maken dat er ook wekelijks

op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur gespeeld kan worden.

Bij interesse kunt u contact opnemen met coördinator Coby van Genk-Rek,

telefoonnr. 06-13353396

Mededelingen Reiscommissie

Dagtocht Vestingsteden

20 september jl. hebben we met 62 personen een fantastische vaartocht gemaakt met de Z9 van rederij de Zilvermeeuw.

Met een volle touringcar naar Drimmelen, waar we gelijk konden inschepen. Het benedendek was gedeeltelijk voor de KBO gereserveerd, zodat iedereen zonder obstakels makkelijk plaats kon nemen. De route voerde ons langs de verschillende vestingsteden, waarover de kapitein veel wist te vertellen. Het was een prachtig gezicht vanaf het water, mede door het mooie weer met regelmatig zon. Ook de inwendige mens werd niet vergeten, eerst koffie of thee met appelgebak, daarna een voortreffelijke uitgebreide lunch en als afsluiting nog een snack. Eind van de middag meerden we af in Drimmelen, waar de bus weer klaar stond om ons naar Made te brengen.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en er werd al gevraagd of we volgend jaar met de boot naar Antwerpen kunnen gaan. Gaan we zeker meenemen in ons programma van volgend jaar.

Kerstmarkt Aachen d.d. 06-12-2023

Inmiddels wordt er volop ingeschreven voor de kerstmarkt, de belangstelling is groot. De eerste bus vol, dit betekent dat er een aantal mensen op de wachtlijst staan. Inschrijven kan tot 1 november a.s., als er 80 inschrijvingen zijn worden er twee touringcars ingezet. Als dat niet lukt wordt er een bus ingezet en als er een annulering is worden de personen op de wachtlijst benaderd of hij/zij nog deel wil nemen. Ons advies is schrijf gewoon nog in de kans is groot dat er een tweede bus wordt ingezet.

Reis- en/of annuleringsverzekering

Als u geen doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering heeft adviseren wij u met klem deze eenmalig af te sluiten. U kunt dit op het formulier aangeven. Let op: u gaat naar het buitenland.

Agenda 2023/2024

 

01-11-2023   Afhalen entreebewijzen voor het 70-jarig bestaan 13.30-14.30 uur ´t Trefpunt

05-11-2023   Zondagmiddagontmoeting in de Duinpan bij Judoclub Made aanvang 14.00 uur

07-11-2023   Viering 70 jaar bestaan KBO Made en Drimmelen ´t Trefpunt 

08-11-2023   Viering 70 jaar bestaan KBO Made en Drimmelen ´t Trefpunt 

23-11-2023   Sinterklaasbingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

03-12-2023   Zondagmiddagontmoeting in de Duinpan bij Judoclub Made aanvang 14.00 uur

06-12-2023   Dagtocht Kerstmarkt Aachen (Aken)

07-12-2023   Inschrijving Kerstviering 13.30-14.30 uur ´t Trefpunt

14-12-2023   Kerstviering

14-01-2024   Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00 uur ´t Trefpunt

08-02-2024   Carnaval 14.00 uur ´t Trefpunt

21-03-2024   Algemene ledenvergadering 14.00 uur ´t Trefpunt

 

Ledenbestand.  

 

Nieuw:

Dhr.Rasenberg…Mevr. A.Heitling-Oostindien…

Mevr. L.A van der Heijden-Lauwerijssen…Mevr. A.J.M Huijbregts-Maas…

 

Overleden:

 U Dhr. P.H van Gils.

 U Mevr.J.van Vugt.

 

E-Mailadres:

Beste leden, het nieuwe e-mailadres van KBO Made en Drimmelen is al geruime tijd in gebruik.

Als u wilt mailen met het secretariaat gebruik dan a.u.b.  kbomadedrimmelen@gmail.com

Bij voorbaat dank.

 

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank. Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582