OVERZICHT LOCALE ACTIVITEITEN                                                       

 

 

Locatie Kloosterhof

 

Jeu de Boules: aanvang 14.00 uur wekelijks dinsdag en woensdag

Coördinatie dinsdag       Nelleke Lankhuizen-Dudok         06-25551883

Coördinatie woensdag    Coby van Genk-Rek                    06-13353396

 

Locatie De Duinpan (bij Judo)

 

Zondagmiddagontmoeting: aanvang 14.00 uur.1e zondag v.d.maand

Coördinatie algemeen    Edith van Gils-Pauwels               06-54974242

Coördinatie                    Clasien Bogaers                         06-20861485

                                      Anita Ligtvoet-Luijten                   06-25398486

                                       

Locatie De Bernardus

 

Bloemschikken: aanvang 09.30 uur 1e donderdag van de maand

Coördinatie                     Corrie Trommelen-v.Groesen     06-11177141

Rina vd Biggelaar-v.Gils             06-23304664     

 

Kaarten: Rikken / Jokeren / Rummikub aanvang 13.30 uur Wekelijks   op vrijdag.

Coördinatie                     Anita Ligtvoet-Luijten                 06-25398486

 

Koersbal: aanvang 09.30 uur. Wekelijks op woensdag

Coördinatie                     Annie van Gils-Thijssen             06-23030110

 

Sjoelen: aanvang 13.30 uur. Wekelijks op maandag

Coördinatie                     Annie van Gils-Thijssen             06-23030110

 

Locatie ’t Trefpunt

 

Bingo: aanvang 14.00 uur       2e donderdag van de maand

Inclusief speciale Sinterklaasbingo. 2e of 3e donderdag van de maand. Voorkeur aanwezigheid Sint en Piet.

Coördinatie                     Annie van Gils-Thijssen              06-23030110

                                      Anita Ligtvoet-Luijten                  06-25398486

                                      Gerda Joosen-Prinse reserve     06-10863237

                                     

Modeshow: aanvang 14.00 uur.(voorjaar april / najaar september)

Coördinatie                     Trudy Korse-de Ruijter                06-18392522

                                      Clasien Bogaers                          06-20861485

 

 

 

 

Diverse locaties

 

Fietsen: aanvang 13.00 uur  3e woensdag. April t/m september  

Coördinatie                    Anita Ligtvoet-Luijten                 06-25398486

                                      Rina Verkooijen-v.d.Biggelaar   06-30635410

 

Vissen: in samenwerking met Wgroep. Mei t/m september

Coördinatie                    Bert van Geel (Wgr.)                   06-40449661

 

Wandelen: aanvang 13.30 uur Wekelijks.

Coördinatie algemeen             Rina vd Biggelaar-van Gils06-23304664

Coördinatie maandag     3km  Coby van Genk-Rek          06-13353396

Coördinatie dinsdag       5km  Bets de Been-van Gils      0162-685390

Coördinatie donderdag 10km  Bets de Been-van Gils      0162-685390     

 

         Locatie ’t Trefpunt.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst:

Deze wordt gehouden op de 2e of 3e zondag in januari

Coördinatie                    Activiteitencommissie                06-43058105

 

Carnaval:

Deze wordt gehouden op de donderdag voor het carnavalsweekend

Coördinatie                    Activiteitencommissie                 06-43058105

 

Algemene Ledenvergadering:

Deze wordt gehouden 3e donderdag in de maand maart

Coördinatie                    Het bestuur                                 06-10591359

 

Vrijwilligers dank-je-wel-middag:

Aan het eind van het activiteitenseizoen, dus voor de zomerstop,

zullen de vrijwilligers worden uitgenodigd.

Coördinatie                    Het bestuur                                 06-43058105

 

Zomerfeestmiddag:

Als afsluiting van het activiteitenseizoen een feest voor alle leden

Dit zal in de maand juli plaatsvinden.

Coördinatie                     Activiteitencommissie                 06-43058105

 

Kerstviering:                         

         Deze wordt gehouden op de 2e of 3e donderdag in december

         Deze viering bestaat uit een kerstdienst, diner en entertainment.

         Coördinatie                     Activiteitencommissie                 06-43058105

        

Consumptiebonnen:

Zo nodig wordt bij activiteiten uitgifte van consumptiebonnen geregeld

Coördinatie                          Gerda Joosen-Prinse                     06-10863237         

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Algemeen coördinator        Hugo Kuiper                                       06-43058105