JAARVERSLAG 2023                                                                                                                                                                                                          

Made, Maart  2023.

Voorwoord.

 

Geachte leden,

Terugkijkend op het jaar 2023 kunnen we concluderen dat de KBO-afdeling Made en Drimmelen een bloeiende vereniging is. Na de coronapandemie zijn we uit een diep dal geklommen en nu weer volop in de running.

Er zijn ons vorig jaar veel leden ontvallen, maar er hebben zich ook veel nieuwe leden aangemeld. De secretaris zal dit in zijn verslag benoemen.

Al onze activiteiten werden zeer goed bezocht.  Het hoogtepunt was de viering van ons 70-jarig jubileum, dat we op 7 en 8 november 2023 hebben gevierd. Hieraan hebben 350 leden deelgenomen.

Daarnaast wil ik zeker de maandelijkse fietstochten benoemen die opgestart zijn. Deze voorzien beslist in een behoefte, gezien het grote aantal deelnemers vanaf het begin.

We kunnen terugzien op een goed verenigingsjaar, mogelijk gemaakt door de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers.

Vooruitblikkend op 2024.

Een hele verandering is de verhuizing van de activiteiten, die in de Mayboom plaatsvonden, naar

Sociaal Cultureel Centrum De Bernardus. Er zullen ongetwijfeld opstartproblemen zijn, maar uiteindelijk zullen we onze draai hier moeten vinden. Dit vergt van iedereen begrip en aanpassingsvermogen.

Verder hebben we uiteraard ook nog de activiteiten in ’t Trefpunt , Kloosterhof en de Duinpan van Judoclub Made.

Het bestuur zal zich weer inzetten om ook van 2024 een succesvol jaar te maken en heet u van harte welkom bij al onze activiteiten.

 

Inhoud:

1   Bestuur

2   Public Relations en Website

3   Ledenadministratie

4   Belangenbehartiging

5   Lief en Leed

6   Sponsoring

7   Activiteiten  

8   Reizen

9   Vergaderingen

10 Doelstelling

11  Slotwoord

1.Bestuur.

 

Bezetting van het bestuur 2023:

 Voorzitter:                                    Edith van Gils-Pauwels                    

 Secretaris:                                   Wim Joosen

 Penningmeester/Vicevoorzitter)  Hugo Kuiper

 Algemeen bestuurslid:                 Rina Verkooijen-van den Biggelaar

 Algemeen bestuurslid:                 Anita Ligtvoet-Luijten                    2.

2.Public Relations en Website.

Rina Verkooijen-van den Biggelaar  en Wim Joosen.

Ook dit jaar zijn er weer de nodige contacten geweest met het bedrijfsleven.

Tevens wordt er alles aan gedaan om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden door middel

van de website.

 

  1. Ledenadministratie.

 Ledenbestand.

Er zijn in 2023, 49 leden uitgeschreven, 55 nieuwe leden ingeschreven  ( 1januari 2024 hadden we 630 Leden)

In Memoriam.

J.van Beek

A.C. Beljaars-de Wijs

A.Berende -Ooninckx

P.J. Broeken

J.A. Broeken

P.M. de Bruijn-van Dongen

Delheij-van Wingerden

M.C. Diepstraten

C.Fissscher-Snijders

A.W. van Gils

P.H. van Gils

P.Kanters-van de Korput

C.Leijsen-Verheijen

G.W. Leijten

H.Lensvelt

C.S. Lucas

M.P. van der Made-Flipsen                                                     

M.E. Martens

A.F. Mureau-de Been

T.P. Nuijten

A.M. van Oosterhout

van Rijthoven-Roij

C.Rops

A.J. Rullens

A.Saarloos-Schipper

A.Schuurmans

J.Soeters

M.van Venrooij-Blankenstijn

N.B. Vermeulen

J.W. van Vugt

D.Stoop

N.de Wit-Feskens

 

 

 

 

Jubilarissen. 25 Jaar Lidmaatschap.

 

Dhr. Beljaars en Dhr. en Mevr. Rovers (De jubilarissen waren door omstandigheden niet aanwezig)


 

Maandblad ONS.

Henk Wilborts (Coördinator)

Bezorgers.

Ad Horrevoets

André Surewaard                                                

Bets de Been-van Gils                                       

Coby van Genk-Rek

Rien de Been

Wim Joosen (digitaal)

Piet van Ginneken

 

 Wijnand van Gils

 Gied van Stokkom

 Jeanne Norbart

 Thea Flipsen-Bogaers

 Nel Lankhuizen-Dudok

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar

 Adri Leijten-Flipsen

 

      

 

Bezorgers (reserve).

Onderstaande leden hebben actief reservewerk gedaan.      

Ria Wilborts-van Rodijnen

Diny Rovers-Diepstraten

Anita Ligtvoet-Luijten                               

 

 

  1. Belangenbehartiging.

Edith van Gils-Pauwels (coördinator)

Wim Joosen.

Behoudens dat er in de afdeling veel wordt gedaan aan ontmoeting van ouderen met de lokale samenleving en er veel sportieve- en gezelligheidsactiviteiten zijn worden ook individuele en collectieve belangen behartigd voor leden. Bij belangenbehartiging gaat het om Welzijn & Zorg, Wonen & Mobiliteit en Inkomen.

Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Door het grote ledenaantal is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner – zowel voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden.

Ook lokaal (in de afdeling) en regionaal (KDOB verband) worden belangen van leden en andere senioren behartigd, dit door o.a.:

Ontmoeting, educatie en voorlichting.

Persoonlijke ondersteuning (op verzoek) door: belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en vrijwillige ouderenadviseurs

Contacten en overleg met de – Gemeente, SWO, en andere lokale organisaties.

Binnen de afdeling is Edith van Gils-Pauwels de coördinator

Betreffende alle belangenbehartiging, bij haar kunt u dus terecht met gerelateerde vragen en problemen.

 

  1. “Lief en Leed”.

Riet Vrijenhoek-Opsteegh (coördinator)

Ans van den Bersselaar-van de Plas (commissielid)

Helma Peeters-Prinse (commissielid)

Dit Muis-van de Velden (commissielid)

Rina Verkooijen-van den Biggelaar. (Periode 01-11-2023 t/m 31-12-2023)

Anita Ligtvoet-Luijten.                       (Periode 01-11-2023 t/m 31-12-2023)

 

Riet Vrijenhoek-Opsteegh en Ans van den Bersselaar-van de Plas zijn per 1 november 2023 gestopt, beiden hebben zich 17 jaar enthousiast voor de commissie “Lief en Leed” ingezet.

Van de dames is op gepaste wijze afscheid genomen door het bestuur.

 

Beide dames zijn tot eind december tijdelijk waargenomen door Rina Verkooijen-van den Biggelaar en Anita Ligtvoet-Luijten. (bestuursleden)

 

Er zijn:

76 kaarten verstuurd naar 75 en 80-jarigen.

37 bloemetjes weggebracht naar 85-90-95-jarigen.

16 kaarten (waarvan 9 met een bloemetje) weggebracht naar langdurig zieken.

21 condoleances verstuurd naar partner/familie van overledenen.

 

1 kaart naar echtpaar 50 jaar getrouwd.

1 kaart naar echtpaar 60 jaar getrouwd.

1 kaart en attentie naar echtpaar 65 jaar getrouwd.

Uiteraard is alleen aandacht besteed aan gebeurtenissen die bij het bestuur bekend waren.

 

 

 

  1. Sponsoring, advertenties en donaties

Rina Verkooijen-van den Biggelaar,  Hugo Kuiper.

Ook hebben we als vereniging in 2023 weer deelgenomen aan de “Rabobank Club

support” hetgeen het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 692,14.

 

  1. Activiteiten.

Activiteiten.

De vaste (reguliere) activiteiten van KBO Made en Drimmelen waren in het afgelopen jaar:

 

Bingo                                                                               

Jeu de Boules

Kaarten (rikken /jokeren)      

Koersbal                         

Bloemschikken

Sjoelen                                   

Fietsen                   

Vissen (i.s.m. W-Groep)                                                                                     

Wandelen.                            

Zondagmiddagontmoeting

 

Thematische activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst

Carnaval

Informatiemiddag reizen

Modeshows

Zomerfeestmiddag

Project toekomstig wonen

Sinterklaasbingo

Kerstviering

 

Activiteitencoördinatoren.

Hugo Kuiper (algemeen coördinator) 

Anita Ligtvoet-Luijten (2e algemeen coördinator)

 

 

Bingo:                                              Annie van Gils-Thijssen, Rina van den Biggelaar-van Gils.

Kaarten: (rikken/jokeren)                 Anita Ligtvoet-Luijten.    

Sjoelen:                                            Annie van Gils-Thijssen                                      

Vissen (i.s.m. W-groep)                   Bert van Geel (Welzijn Groep)                

Jeu de Boules:                                   Nel Lankhuizen-Dudok en Coby van Genk-Rek

Koersbal:                                             Annie van Gils-Thijssen

Bloemschikken:                                  Corrie Trommelen-van Groesen

Wandelen:                                          Rina van den Biggelaar-van Gils, Bets de Been-van Gils

                                                              Coby van Genk-Rek

Zondagmiddagontmoeting:              Clasien Bogaers, Anita Ligtvoet-Luijten

Modeshows:                                    Trudy Korse-de Ruijter, Clasien Bogaers

 

8.Reizen.

 

Edith van Gils-Pauwels (algemeen coördinator)

Rina Verkooijen-van den Biggelaar (2e algemeen coördinator)

In 2023 zijn er 3 dagtochten en een 6-daagse reis georganiseerd, waarvoor veel belangstelling was. Voor de dagtocht “Zomers Genieten” zijn er twee bussen ingezet.

21-06-2023 Dagtocht “Zomers Genieten” naar Burgerveen en Scheveningen, hieraan hebben 97 personen deelgenomen.

21-08-2023 6-daagse reis Noord-Nederland (Drenthe), hieraan hebben 44 personen deelgenomen.

20-09-2023 Vaartocht Vestingsteden met de Zilvermeeuw, hieraan hebben 62 personen deelgenomen.

06-12-2023 Dagtocht Kerstmarkt Aken, hieraan hebben 61 personen deelgenomen.

Het organiseren van dagtochten en een meerdaagse reis voorziet zeker in een behoefte en biedt velen een leuke dag of dagen. Suggesties zijn van harte welkom.

 

 

  1. Vergaderingen.

Algemene Ledenvergadering: 1

Bestuursvergaderingen: 11

Activiteitencommissievergaderingen: 6        

Daarnaast namen 1 à 2 afgevaardigden vanuit ons bestuur deel aan vergaderingen

Van KDOB (KBO  Kring Drimmelen en Ouderen Belangengroepen) SWO Stichting Welzijn  

en Ondersteuning), Dorpsgericht Werken en ASD (Adviesraad Sociaal Domein)

 

  1. Doelstelling 2024

Concreet:

Bestaande succesvolle activiteiten behouden en nieuwe activiteiten waar behoefte aan blijkt te zijn, opstarten.

Nieuw jaarprogramma reizen opstellen. Concreet: 1 dagtocht in het voorjaar,1 dagtocht in het najaar, 2 meerdaagse reizen en 1 dagtocht  naar een kerstmarkt.

Belangenbehartiging van de leden, zowel individueel als collectief.

Communicatie bevorderen.

Ledenwerving.

Samenwerken met andere belangengroepen voor ouderen, welzijnsorganisaties en de gemeente/ ASD (Adviesraad Sociaal Domein)

Ons streven is de leden te bedienen op het gebied van ontmoeting, recreatie en belangenbehartiging.

 

 

 

 

Edith van Gils-Pauwels. Voorzitter                                             Wim Joosen. Secretaris