LET OP !!!!

Wijziging E-Mailadres en telefoonnummer  KBO Made en Drimmelen

Per direct nieuw. kbomadedrimmelen@gmail.com  ( kbo.made@ziggo.nl ► vervalt)

Het telefoonnummer is 06 10 59 13 59     (0162-684994 ► vervalt)

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Zondag 15 januari jl. hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, deze is in totaal bijgewoond door 53 leden.

Het was een geslaagde middag waarbij een toost werd uitgebracht op een plezierig en zo gezond mogelijk 2023

 

Mededelingen reiscommissie

De reiscommissie heeft i.s.m. Brabant Expres wederom een mooi jaarprogramma samengesteld. Het programma bestaat uit 3 dagtochten en een 6-daagse reis.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief het volledige programma. Dit programma wordt donderdag 2 februari a.s. gepresenteerd in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt.

Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

U bent van harte welkom.

 

Themamiddag “Wat achterblijft” d.d. 19 januari 2023

Wegens geringe belangstelling (10 inschrijvingen, waaronder 2 bestuursleden met 3 introducees) heeft het bestuur besloten deze middag te annuleren.  Mede het aanzienlijke kostenplaatje heeft tot deze beslissing geleid. Deze middag hebben wij op initiatief van een van onze leden georganiseerd, mede omdat wij van mening waren, dat er belangstelling voor zou zijn. Helaas was dit niet het geval.

Degenen die zich hadden ingeschreven zijn op de hoogte gesteld en hebben hun inschrijfgeld teruggekregen.

 

CARNAVAL 2023. 16 februari ´t Trefpunt.

Op 16 februari a.s. hebben wij weer de traditionele carnavalsviering.

Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook. Graag volledig ingevuld inleveren op 8 februari 2023. Ook kunt u consumptiebonnen aanschaffen. s.v.p. alles met gepast geld betalen.

 

Reguliere activiteiten

Bij een laatste evaluatie van reguliere activiteiten is gebleken dat de deelname aan enkele wat minder is geworden.

Het zou fijn zijn als wij bij een volgende keer kunnen constateren dat er weer meer leden zich bij een (gratis) activiteit hebben aangesloten.

Ons motto is nog steeds: ontmoeten en verbinden sociale contacten zijn belangrijk en gaan vereenzaming tegen. U bent van harte welkom.  

Ook bij de thematische activiteiten (proberen de ledenbijdrage zo laag mogelijk te houden) ontvangen wij u graag. hpk.

 

 

 

 

 

Verzoek:

Tijdens het laatste coördinatorenoverleg kwam aan de orde het zich niet afmelden bij een reguliere activiteit. 

Mocht u een keer niet kunnen dan s.v.p. even doorgeven aan de desbetreffende coördinator.

Bij voorbaat dank. hpk.

 

Agenda

2023

02-02-2023   Presentatie reizen aanvang 14.00 uur.

08-02-2023   Inschrijven Carnaval. ´t Trefpunt  13.30 tot 14.30 uur

09-02-2023   Bingo aanvang 14.00 uur ´t Trefpunt 

16-02-2023   Carnaval  ´t Trefpunt.

05-03-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

09-03-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

23-03-2023   Algemene Ledenvergadering ´t Trefpunt aanvang 13.30 uur.

02-04-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485 

05-04-2023   Modeshow ´t Trefpunt.

13-04-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

07-05-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

11-05-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

04-06-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485 

08-06-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

02-07-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

30-07-2023   Zomerfeestmiddag t Trefpunt.

 

Ledenbestand.    

 

Nieuw:

Mevr. H Peters…Mevr. I Mast…

 

Overleden:

Mevr. A.H de Wijs-Schapers…Mevr. A. van Steenderen -van Dongen…

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter Coördinatie reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels             06-54974242  (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester.

 Wim Joosen                             06-10591359  (Geen vast nummer meer) (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                             06-43058105   (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsering :  

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar    06-30635410   (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW

Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

 

 

 

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW 

Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)  (Let Op Nieuw email-adres)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.