KBO afdeling  Made en Drimmelen.

 

 

 

Geachte leden,

 

Het bestuur nodigt u allen uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 19 maart 2020 in Hotel-Restaurant ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1a, Made, telefoon 0162-684000. Aanvang 13.30 uur.         Zaal open 13.00 uur.

 

Agenda

 

 1. 13.30 uur Opening

 

 1. Verslag van ledenvergadering 17 oktober 2019

 

 1. Mededelingen

 

04       Huldiging jubilarissen

           25 Jaar Lidmaatschap

            Mevr. A. van Groessen-Baselier, Mevr. J.H.M.Oomen- (Zr. Salvatore)

           

Officieel afscheid coördinator van de bezorgers van de Ons

           Piet van den Biggelaar

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Verslag kascontrolecommissie

 

 1. Jaarverslag penningmeester

 

 1. Verkiezing lid kascontrolecommissie

 

 • Volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar dhr. C.E. Mureau

 

 • Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie voor 2021

 

 1. Rondvraag

 

 1. 14.15 uur  Dhr. P (Peter) Franken (directeur) SWO geeft uitleg

          wat SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning) allemaal doet in onze gemeente.

 1. 15.00 uur Sluiting

 

 1. Pauze

 

 1. 15.30 uur  Nog enkele rondjes bingo, deze zijn gratis!