KBO afdeling  Made en Drimmelen

 

              

  

 

                                 Jaarverslag 2018

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Made, Maart 2019.

 

       Voorwoord.

 

 Beste leden zoals gebruikelijk het jaarverslag van 2018.

 Tevens ook een kleine vooruitblik naar 2019.

      

 Een nieuw jaar met toch wel wat veranderingen.

 Piet van Gils en Ad Vrijenhoek zijn gestopt als voorzitter en secretaris.

 Edith Kuntzel-Pauwels werd gevraagd of zij het voorzitterschap op zich wilde nemen.

 Voor de functie van secretaris heeft men de nodige moeite moeten doen om deze ingevuld te krijgen,     

 meermalen is er een oproep geplaatst in de nieuwsbrieven. Harrie Loonen heeft tenslotte Wim Joosen

 bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen.

 Beide functies zijn tijdens de ledenvergadering van 22 maart 2018 ingevuld,

 door Edith Kuntzel-Pauwels en Wim Joosen.

       Wat is er niet veranderd? Dat ook 2018 weer een heel actief jaar is geweest.

       Het bestuur, de diverse commissies en alle andere vrijwilligers hebben er door hun enthousiaste inzet

       weer een goed jaar van gemaakt. Dit alles om de vereniging draaiend en bruisend te houden ten

       behoeve van onze leden.

 

Inhoud:

 

 

1   Bestuur

2   Public Relations en Website

3   Ledenadministratie

4   Belangenbehartiging

5   Lief en Leed

6   Sponsoring

7   Activiteiten  

8   Reizen

9   Vergaderingen

10  Doelstelling

11  Slotwoord

 

1. Bestuur.

 

Bezetting van het bestuur per 1 januari 2018:

* Voorzitter:Piet van Gils* Bestuurslid:Harrie Loonen

* Secretaris:Ad Vrijenhoek* Bestuurslid:Jopie van Vugt

* Penningmeester: Hugo Kuiper* Bestuurslid:Annie van Gils-Thijssen

* Bestuurslid:Edith Kuntzel-Pauwels

 

Tijdens de vergadering van 22 maart is van Piet van Gils en Ad Vrijenhoek afscheid genomen, zij hadden beide aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden.

 

Bezetting van het bestuur per 22 maart 2018:

* Voorzitter:Edith Kuntzel -Pauwels* Bestuurslid:Harrie Loonen

* Secretaris:Wim Joosen* Bestuurslid:Jopie van Vugt

* Penningmeester: Hugo Kuiper* Bestuurslid:Annie van Gils-Thijssen

* Bestuurslid:vacature.

Op 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling nog hetzelfde als hierboven vermeld.

 

2. Public Relations en Website.

Wim Joosen (coördinator)

Rina van den Biggelaar-van Gils

Kees Embrechts

 

3. Ledenadministratie.

Rina van den Biggelaar-van Gils.

Ledenbestand.

Er zijn in 2018, 65 nieuwe leden ingeschreven, 20 zijn er overleden, 14 hebben er opgezegd en 3 zijn er verhuisd naar elders. Bovendien hebben zich alweer 14 nieuwe leden aangemeld per 1 januari 2019

Per saldo is het aantal leden gestegen met 28 t.o.v. het voorgaande jaar.

Aantal leden 1 januari 2018………………  630

Aantal leden 31 december 2018………………  658

 

In Memoriam.

 

Mevr.  Boeren-Tensen, C.G.

Mevr.   Kuijpers-Leenaars, A.

 

Dhr.    Meel, P.J.M.                                                             Mevr.   Dongen-Machielse, A.P.M.

 

Dhr.     Loonen, W.H

Mevr.  Heijkant-van der Zanden, M.A. van de

Mevr.  Broeders-van den Biggelaar, M.                                Mevr.   Reniers-van Uden, M.T.F   

Mevr.   Lent-Beljaars, J.D. van                                              Dhr.     Wijs, W.M. de

Mevr.   Kwaaitaal- van Ham, M                                             Mevr.   Meel- Delheij, M. van

Dhr.     Broeken, A.M.C.                                                        Mevr.   Marrevee- van Ham, L.M.J

Dhr.     Willemse, H.B.M.                                                       Mevr.   Meel-Rademakers, P. van

Mevr.   Mook- den Reyer, M.J van.                                       Dhr.     Groesen, J.van

Dhr.     Leijten, J.P. T                                                             Mevr.   Linssen-Nicolai, M.P.

 

Jubilarissen.                      

 

Dhr.J.de Bar, en Dhr. en Mw. De Bruin-Kuijpers waren 40 jaar lid. Mw. Luijten-Haanskorf is 25 jaar lid van de KBO afd. Made en Drimmelen. Zij zijn op 22 maart 2018 tijdens de ledenvergadering gehuldigd.

 

   “ONS” bezorgers.

* Ad Horrevoets

* André Surewaard                                                

* Bets de Been-van Gils                                       

* Coby van Genk-Rek

* Faan Smits

* Frans Kerremans (reserve)

* Kees Eland (reserve)                                                                                                

* Cees Thijssen                                                      

* Piet van den Biggelaar (coördinator)                 

* Piet van Ginneken

* Rina van Meel-Pelders                                                                     

* Wijnand van Gils

* Nelly Embrechts – Nollen

* Nel Lankhuizen-Dudok

* Ad Vrijenhoek (reserve)

 

  4. Belangenbehartiging.

* Edith Kuntzel-Pauwels (coördinator)

* Harrie Loonen.

* Wim Joosen.

 

Behoudens dat er in de afdeling veel wordt gedaan aan ontmoeting van ouderen met onze lokale samenleving en er veel sportieve- en gezelligheidsactiviteiten zijn worden ook individuele en collectieve belangen behartigd voor leden. Bij belangenbehartiging gaat het om Welzijn & Zorg, Wonen & Mobiliteit en Inkomen & Werk.

Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Door het grote ledenaantal is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner – zowel voor de landelijke als provinciale overheden.

Ook lokaal (in de afdeling) en regionaal (KDOB verband) worden belangen van leden en andere senioren behartigd, dit door o.a.:

 1. Ontmoeting, educatie en voorlichting
 2. Persoonlijke ondersteuning (op verzoek) door: belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en vrijwillige ouderenadviseurs
 3. Contacten en overleg met de – Gemeente, SWO, en andere lokale organisaties.

Binnen de afdeling is Edith Kuntzel-Pauwels de coördinator betreffende alle belangenbehartiging, bij haar kunt u dus terecht met gerelateerde vragen en problemen.

 

5. Commissie ‘Lief en Leed’.

Riet Vrijenhoek-Opsteegh (coördinator)        

Ans van de Bersselaar

Helma Peeters-Prinse

70 leden hebben dit jaar een felicitatiebrief ontvangen.

24 leden die 75 of 80 jaar oud zijn geworden hebben een bloementje ontvangen.

15 leden hebben tijdens hun ziek zijn ook een bloemetje ontvangen.

20 leden zijn ons ontvallen, waarop een gepaste manier aandacht aan is besteed.

 

 

6.Sponsoring

* Harrie Loonen (coördinator)        

* Rina van den Biggelaar-van Gils

Riet Vrijenhoek-Opsteegh

 

Zij hebben dit jaar met heel veel enthousiasme lokale ondernemers bezocht om

middelen binnen te zien halen ter versterking van de financiële situatie van de vereniging. Hierdoor zijn wederom advertenties binnengehaald t.b.v. ons jaarlijks informatieboekje, donaties in contanten en giften in natura ontvangen.

Ook hebben wij als vereniging in 2018 weer deelgenomen aan de “Rabobank Clubkas Campagne” hetgeen het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 500.08. Verder hebben wij weer meegedaan met het ‘Premieplan’ van KBO-Brabant, dit bracht het maximale bedrag op van € 2.000.

Tevens hebben we van de organisatie van de Top 2000 a Gogo een Cheque ontvangen ter waarde van

€ 3510,00 welke we in de loop van 2019 en eventueel latere jaren kunnen verzilveren.

 

7. Activiteitencommissie.

Hugo Kuiper (algemeen coördinator)  

 

Activiteiten.

De vaste (reguliere) activiteiten van KBO afd. Made en Drimmelen waren in het afgelopen jaar;

Bingo                                       Biljarten (vrij)                   Jeu de Boules

Kaarten (rikken /jokeren)         Koersbal                          Bloemschikken

Sjoelen                                    Fietstochten                     Vissen (via W-Groep)                                                                                      

Wandelen.  Het initiatief voor de Wandel Challenge 2018, heeft  KBO leden gemotiveerd om te gaan wandelenEr zijn nu 27 KBO leden, die gezamenlijk wandelen in 4 groepen op verschillende dagen en verschillende afstanden.

Activiteiten coördinatoren:

 • Bingo:                                   Annie van Gils-Thijssen en Ad van Gils,                                   
 •                                              Later heeft Riet Vrijenhoek-Opsteegh e.e.a. overgenomen van Ad.                      
 •                                              Rina van den Biggelaar-van Gils (reserve)
 • Kaarten (rikken/jokeren):                                   Ans van den Bersselaar- van de Plas                                           
 • Sjoelen:                               Annie van Gils-Thijssen en Jopie van Vugt                                       
 • Vissen (in samenwerking     Wil Fens (Welzijn-Groep)

            met de W-Groep):                Bert van Geel (Welzijn Groep)           

 • Biljarten:                              geen
 • Fietstochten:                         Annie van Gils-Thijssen en Rina van Meel-Pelders
 • Jeu de Boules:                     Wim Domenie (wo) Nel Lankhuizen-Dudok(di) 
 • Koersbal:                              Rina van Meel-Pelders (ma.) en Annie van Gils-Thijssen
 •                                                                                                                                  (Do.)
 • Bloemschikken:                   Rina van Meel-Pelders
 • Wandelen:                            Rina van den Biggelaar- van Gils

 

* 14 jan.: Nieuwjaarsbijeenkomst                        

* 08 feb.: Carnaval

* 21 mrt: Voorjaarsmodeshow

* 29 juli:  Zomerfeestmiddag

* 26 sept  Najaarsmodeshow

* 26 okt:   Vrijwilligersmiddag

* 23 nov:  Sinterklaasmiddag

* 08 dec: Mays kwist

* 20 dec: Kerstviering

 

Alle activiteiten werden enorm gewaardeerd door de deelnemende leden en de coördinatoren hebben zich op een geweldige manier ingezet om dat te bereiken.

Er is in  toenemende mate belangstelling voor al deze activiteiten.

                                                                             

8. Reiscommissie.

Edith Kuntzel-Pauwels (algemeen coördinator)

Jopie van Vugt.

Met het organiseren van jaarlijkse dagreizen, meerdaagse reis en één of meerdere excursies van een hele of een halve dag doet de commissie menig lid een groot plezier, en mocht u een idee hebben op dit terrein laat dit dan zeker weten

 

 

* 06 jan:   Andre Rieu                                                   

 

* 13 mrt:  Spoorwegmuseum

* 25 mei:  Bedevaart Meerseldreef

* 20 aug:  Meerdaags reis Teutoburgerwald

* 07 sept: Wereldhavendagen Rotterdam

* 12 dec:  Kerstreis Oberhausen

 

9. Vergaderingen.

 • Ledenvergaderingen:          2    (22/3 en 18/10)
 • Bestuursvergaderingen:    11    (10/1 – 7/2 – 7/3 – 11/4 – 9/5 – 6/6 –

                                                                        11/7 – 5/9 – 10/10 – 7/11 en 13/12)

 • Activiteitencommissie:     9     (8/1- 5/3 – 7/5 – 2/7 – 3/9 en 5/11)

 

Daarnaast namen 1 à 2 afgevaardigden vanuit ons bestuur deel aan vergaderingen van

 • KDOB (KBO  Kring Drimmelen en Ouderen Belangengroepen)
 • SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning)
 • Gemeente Drimmelen

 

10. Doelstelling 2019

–     Bestaande succesvolle activiteiten behouden en nieuwe activiteiten, waar behoefte aan blijkt

      opstarten

 • Reisactiviteiten continueren en zo mogelijk uitbreiden.
 • Belangenbehartiging van de leden, zowel individueel als collectief. Speciale aandacht zal worden besteed aan eenzaamheid, dementie en armoedebeleid.
 • Communicatie met de leden verbeteren/uitbreiden in de vorm van persoonlijke contacten en sociale media.
 • Ledenwerving heeft de nodige aandacht.
 • Waar mogelijk samenwerken met andere belangengroepen voor ouderen, welzijnsorganisaties en de gemeente.

Ons streven is de leden te bedienen op het gebied van ontmoeting, recreatie en belangenbehartiging.

Het bestuur wil graag een beroep op u doen door, als u ideeën e/o opmerkingen heeft, deze bij ons kenbaar te maken.

 

11. Slotwoord.

Als bestuur en alle vrijwilligers mogen we trots zijn op onze vereniging, het ledenaantal is gestegen,

onze activiteiten worden meer dan goed bezocht, met het reisprogramma naar diverse bestemmingen gaan veel leden mee en wat betreft belangenbehartiging hebben we ons steentje bij kunnen dragen.

Het bestuur en de vele vrijwilligers spreken verder de wens uit dat 2019 een goed jaar mag worden voor alle leden van de KBO afd. Made en Drimmelen.

 

Mocht u dit jaarverslag persoonlijk willen ontvangen kunt u dat kenbaar te maken bij Wim Joosen via  e-mail: kbo.made@ziggo.nl. of telefoon 0162-684994.

Overigens wordt op de website www.kbo-made-drimmelen.nl het jaarverslag ook opgenomen

 

 

 

Wim Joosen, secretaris.                                                                   Edith Kuntzel-Pauwels, voorzitter.