Nieuwsbrief

                                                       

                                                                                                                                        Jaargang 21.  Mei. 2024

 

Voorwoord

We kunnen terugkijken op een zeer drukke algemene ledenvergadering d.d. 21 maart jl. Het bestuur was blij verrast door de grote opkomst en voelt zich daardoor gesteund en gewaardeerd voor het werk dat zij verrichten. Ondanks de verwarring betreft de begintijd van de vergadering zat de zaal om half twee al vol, er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Uiteindelijk konden we, nadat iedereen van koffie of thee was voorzien, een half uur later dan gepland de vergadering beginnen. Elders in deze nieuwsbrief een beknopt verslag, het uitgebreide verslag staat op de website en kunt u opvragen bij de secretaris.

Edith van Gils-Pauwels (voorzitter) en Wim Joosen (secretaris) waren beiden aftredend en hadden zich herkiesbaar gesteld voor een volgende periode. Beiden zijn bij acclamatie herbenoemd, omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld. Edith en Wim willen u bij deze danken voor het in hen gestelde vertrouwen.

Zoals gezegd in de vergadering gaat het bestuur er weer met veel enthousiasme tegenaan en hopen u weer te mogen begroeten op een van onze vele activiteiten.

Namens het bestuur,

Edith van Gils-Pauwels

 

De heer A. Rullens (95) 40 jaar lid van de KBO Made en Drimmelen.

Het is een goede gewoonte dat de KBO haar jubilarissen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het zonnetje zet.

Helaas was de heer Rullens niet in staat om de algemene ledenvergadering d.d. 21 maart jl. bij te wonen en zijn Edith van Gils-Pauwels en Wim Joosen, respectievelijk voorzitter en secretaris, bij hem op bezoek gegaan. De heer en mevrouw Rullens waren graag geziene gasten op de KBO-bijeenkomsten, beiden altijd even vrolijk, gezellig en sociaal. Mevrouw Rullens is helaas in 2021 overleden, waarna voor de heer Rullens een moeilijke periode aanbrak. Gelukkig heeft de heer Rullens de draad weer opgepakt en toen wij hem in de Wijngaerd opzochten zat hij gezellig te kaarten. De heer Rullens kreeg een mooie oorkonde en attentie, in de vorm van een fles jenever, aangeboden. Hij was blij verrast en dankbaar en het was ons een eer bij hem op bezoek te gaan. Vanaf deze plaats willen wij de heer Rullens nogmaals feliciteren met zijn 40-jarig jubileum en hopen dat hij nog vele jaren lid mag zijn van de KBO.

EvGP

 

Algemene Ledenvergadering dd. 21 maart 2024.

We kunnen terugzien op een goed bezochte ledenvergadering. Onder het genot van een kop koffie/thee kon voorzitter Edith van Gils-Pauwels alle 114 leden hartelijk welkom heten en werd één minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de leden die in 2023 zijn overleden. Na enkele mededelingen werden negen leden, waarvan er zeven aanwezig waren, met KBO- oorkonde, slijtersplankje en bloemen in het zonnetje gezet vanwege 25 en 40 jaar lidmaatschap.

Even later werd aan de heren van der Steen van ’t Trefpunt met een woord van dank voor de samenwerking een bos bloemen overhandigd.

Daarna was het de beurt aan de secretaris om terug te kijken op het afgelopen jaar en een toelichting te geven over de doelen waar het bestuur zich dit jaar hard voor wil maken. Vervolgens was het woord aan de kascontrolecommissie die de vergadering voorstelde het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Aldus gebeurde.

 

 

 

Hierna kon de penningmeester met een gerust hart nog even een uitleg geven aangaande het goedgekeurde verslag waarop volgde dat, willen we komende jaren niet in de rode cijfers belanden, een kleine contributieverhoging ingaand 01.01.2025 van €3,00 (nog geen één cent per dag) werd voorgesteld, waarmee men akkoord ging.

Het volgende punt was de bestuursverkiezing. Edith van Gils-Pauwels als voorzitter en

Wim Joosen als secretaris waren beide aftredend. Aangezien zij te kennen hadden gegeven door te willen gaan en er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld werden zij bij acclamatie herbenoemd. Gefeliciteerd en succes komende jaren.

Na sluiting van de vergadering kregen de SWO-dames Mireille Lemmens en Ming Ho het woord voor een presentatie van alles wat de SWO Drimmelen voor de gemeenschap kan betekenen. Dit werd door de leden zeer op prijs gesteld. Ook zij werden bedankt met een bos bloemen. Na een korte pauze was het tijd voor nog een viertal rondjes bingo waarna iedereen kon terugkijken op een plezierige middag.   

 

HOP- ON HOP- OFF spel gemaakt door ZorgSaamWonen.

In de vorige ONS editie stond op pagina 55 een artikel over het spel Hop-On Hop-Off.

Bent u een spelletjesmens. Het spel lijkt een beetje op een bordspel als Ganzenbord of Monopoly. Dit spel geeft een aanvulling op hetgeen we belangrijk vinden, namelijk

Inzicht en bewustwording over wat ouder worden betekent.

Aangezien wij in het bezit zijn van het Hop-On Hop-Off spel kunnen wij u in de gelegenheid stellen dit met familie, vrienden of kennissen te spelen.

U gaat elkaar nog beter leren kennen.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de algemeen coördinator activiteiten,

tel. 06 43058105 of mail mdactpen@gmail.com.

 

Dammen en/of Schaken

Wij hebben het plan opgevat te inventariseren of er interesse is om in De Bernardus

een dagdeel te reserveren voor het dam- en/of schaakspel. Mocht u interesse hebben geef dat dan even aan mij door per mail mdactpen@gmail.com of per telefoonnr. 06 43058105. Bij voldoende deelname is het streven te beginnen na de zomervakantie, t.w. eind augustus/begin september. Tot horens. Hugo Kuiper, Algemeen coördinator activiteiten.

 

Rummikub

Hierdoor willen wij nogmaals een oproep doen om het kleine team van Rummikubbers te komen versterken. Op de vrijdagmiddag is er zeker nog plaats.

Vindt u het spel leuk en wilt u een gezellige middag, kom meedoen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met coördinator Anita Ligtvoet, telefoon 06 25398486.

 

21ste Modeshow

Woensdag 10 april jongstleden was het weer zover. De lente is begonnen, de bomen en bloemen ontluiken, zo ook onze eigen mannequins en dressmen tijdens de gehouden voorjaarsmodeshow.

Om een topplaats voor dit schouwspel te bemachtigen waren er al bezoekers die, ruim een half uur voor de zaalopening van half twee, in de wacht stonden.

Nadat alle 126 aanwezigen zich tegoed hadden gedaan aan de aangeboden kop

koffie/thee, kon om twee uur het bestuur/activiteitencommissie iedereen van harte welkom heten en na enkele huishoudelijke mededelingen het presentatie-duo van Mierlo en Flipsen het woord geven om samen met de zes mannequins en drie dressmen een show te geven die klonk als een klok en op momenten zeer hilarisch was. Kapsel (Ridick), kleding (v. Mierlo) en schoenen

 (v.d. Pluijm), het zag er allemaal weer mooi uit.

Tijdens de ingelaste pauze werden loten verkocht om, na afloop van de show, daarvan de trekking te verrichten waarbij o.a. lekkere prijzen van eigenaar verwisselden.

Er kan worden teruggezien op een gezellige middag en kon men, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, met een blij gevoel modebewust huiswaarts keren. hpk. 

 

 

 

Mededelingen Reiscommissie

De 8-daagse reis naar het Salzburgerland in Oostenrijk met vertrek op 8 juni a.s. is helemaal volgeboekt. Hiervoor kan dus niet meer worden ingeschreven.

Voor de dagtocht “Typisch Hollands” (Katwoude/ Volendam) d.d., 26 juni a.s. zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dit omdat wij extra capaciteit hebben ingekocht vanwege de grote belangstelling. U kunt zich nog inschrijven voor deze dagtocht. Heeft u zich ingeschreven dan heeft u de bevestiging/ factuur inmiddels van Brabant Expres ontvangen of ontvangt u die binnenkort. De factuur betalen aan Brabant Expres en niet aan de KBO Made en Drimmelen.

Wat betreft de 5-daagse reis naar het Sauerland in Duitsland met vertrek 21 augustus a.s., daarvoor kan nog ingeschreven worden t/m 15 mei a.s. Er zijn nog 1 persoonskamers beschikbaar evenals 2 persoonskamers.

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond wordt het inschrijfformulier voor de vaartocht met de Zilvermeeuw naar Antwerpen eind september bij de nieuwsbrief van juni gevoegd.

Voor informatie en/ of vragen over de reizen en dagtochten kunt u contact opnemen met de coördinator reizen Edith van Gils-Pauwels. E-mail: edith.pauwels@outlook.com

of tel.06-54974242

 

Koersballers op toernooi in Etten-Leur.

Op zaterdag 23 maart vertrokken zes koersballers van KBO Made en Drimmelen naar Etten-Leur om daar deel te nemen aan een toernooi georganiseerd door KBO Etten-Leur. En dat was al de 29e keer op rij dat deze KBO-afdeling dit koersbaltoernooi organiseerde en waar wij als afdeling al meerdere jaren aan hebben deelgenomen.

Na aanmelding en koffie met koek in Ontmoetingscentrum De Linde werd erom precies 9:30 uur gestart met de eerste wedstrijden op in totaal vier banen en dat in twee poules van elk 7 teams.

De eerste wedstrijd om 10:00 uur tegen Wuustwezel 2 werd er meteen door ons gewonnen al was dat maar met een klein verschil. De andere twee wedstrijden, tegen Liesbos en Oud-Gastel, werden helaas terecht verloren.

Ondanks het slechte ochtendresultaat smaakte de lunch bestaande uit soep en broodjes voortreffelijk en was de gedachte er nog dat het ’s middags zeker wel beter zou gaan. Maar helaas bleek de eerste wedstrijd na de lunch tegen Prinsenbeek dat deze toch iets te sterk waren voor ons. Op dat moment was de situatie dus 1 gewonnen wedstrijd en 3 verloren. Dit was op dat moment uiteraard helemaal niet zo’n mooi resultaat en al helemaal niet om het thuisfont daarvan toen op de hoogte te stellen hetgeen dan ook niemand heeft gedaan. Toch begonnen we om 14:30 uur met goede hoop aan de wedstrijd tegen Valpoort 1, die ondanks alle inspanningen ook werd verloren. Alleen de eerste wedstrijd ’s morgens hadden wij gewonnen en hadden we nog even de gedachte dat het mooi zou zijn om de laatste wedstrijd van de dag tegen Centrum-zuid 1 ook nog ‘even’ te winnen. Maar ondanks de enorme inzet van onze Annie van Gils, Els de Vrij, Nel Lankhuizen, Tonnie v.d. Diepstraten, Christ v.d. Heijkant en Ad Vrijenhoek werd ook deze verloren.

 

Het eindresultaat van de dag was dat wij in onze poule met 1 gewonnen en 5 verloren wedstrijden als KBO Made en Drimmelen op de  7e en daarmee laatste plaats zijn geëindigd. Dit was overigens heel terecht want we bakten er allemaal, niemand uitgesloten, helemaal niets van.

Wel mocht Annie van Gils (onze coach en medespeler) bij de prijsuitreiking nog een mooie herinneringsmedaille in ontvangst nemen, een schrale troost weliswaar maar uiteraard een heel mooi gebaar vanuit KBO Etten-Leur waarbij de organisatie weer in heel goede handen was.

Ondanks het slechte eindresultaat van ons hebben we toch genoten van een heel fijne, gezellige  en sportieve dag (meespelen is belangrijker dan winnen!). AV.

 

E-Mailadres: KBO Made en Drimmelen.

kbomadedrimmelen@gmail.com  ( LET OP !!! het oude e-mailadres is NIET meer in gebruik)

 

 

Nieuwe Leden:

 

Dhr. W. Welten… Mevr. C. Welten-Verhagen…Mevr. D. Stoop-Bakx.

Mevr. C. van der Velden-van Rossum…Dhr. J. Verboven.Agenda 2024

05-05-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

15-05-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

16-05-2024   Lunch voorafgaand aan  Bingo ( Reserveren gewenst 0162-684000)

16-05-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

02-06-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

08-06-2024   08-06 t/m 15-06-2024   8-daagse reis Salzburgerland / Oostenrijk

19-06-2024   Fietsen dagtocht vertrek van parkeerplaats De Schietberg

20-06-2024   Lunch voorafgaand aan Bingo ( Reserveren gewenst 0162-684000)

20-06-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

26-06-2024   Dagreis Katwoude en Volendam

04-07-2024   Vrijwilligersmiddag (Onder Voorbehoud)

07-07-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

10-07-2024   Lunch voorafgaand aan Inschr.Zomerfeest ( Reserveren gewenst 0162-684000)

10-07-2024   Inschrijving Zomerfeestmiddag 13.30-14.30 uur ’t Trefpunt

17-07-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

21-07-2024   Zomerfeestmiddag 14.00 uur Trefpunt

04-08-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

14-08-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

21-08-2024   21-08  t/m 25-08-2024  5-daagse reis Sauerland/ Duitsland

12-09-2024   Bingo 14.00 uur ‘t Trefpunt

18-09-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

25-09-2024   Vaartocht Antwerpen met de Zilvermeeuw

10-10-2024   Bingo 14.00 uur ’t Trefpunt

21-11-2024   Sinterklaasbingo 14.00 uur ‘t Trefpunt

04-12-2024   Kerstmarkt CentrO Oberhausen

10-12-2024   Inschrijven Kerstviering 13.30-14.30 uur ’t Trefpunt

19-12-2024   Kerstviering 14.00 uur ‘t Trefpunt

 


Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

 

 

 

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  Https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank. Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582