De contributie voor 2024 = €22,00, en voor Gastleden €11,00.

Nieuwe leden ondertekenen bij aanmelding een machtiging tot automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie.

 

Bij aangaan van een lidmaatschap in de loop van het jaar is de contributie verschuldigd naar rato van het aantal maanden tot 1 januari van het volgend jaar.

 

Indien u betalingsverplichtingen heeft tegenover de KBO Made en Drimmelen , onze bank is de RABO-bank.

het IBANnummer is, NL83RABO0131585851  t.n.v. KBO Made en Drimmelen