De contributie voor het jaar 2021  bedraagt € 20,00 per persoon.

 

Nieuwe leden ondertekenen bij aanmelding een machtiging tot automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie.

 

Bij aangaan van een lidmaatschap in de loop van het jaar is de contributie verschuldigd naar rato van het aantal maanden tot 1 januari van het volgend jaar.

 

Indien u betalingsverplichtingen heeft tegenover de KBO afdeling Made en Drimmelen , onze bank is de RABO-bank.

het IBANnummer is, NL83RABO0131585851  t.n.v. KBO afdeling Made en Drimmelen