Nieuwsbrief

                                                       

                                                                                                                                        Jaargang 21.  Februari 2024

 

Voorwoord

Met een spetterende nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari jl. heeft de KBO het nieuwe jaar ingeluid. Zo’n 80 leden vonden de weg naar ’t Trefpunt, waar als vanouds de Biesboschzaal ons feestonderkomen was. We hebben even teruggekeken naar het vorig jaar, met hoogte-en dieptepunten.

Onze activiteiten, de reguliere zowel als de thematische, werden goed tot zeer goed bezocht.

De wekelijkse activiteiten in de Mayboom vinden gretig aftrek, evenals het jeu de boulen in de Kloosterhof. Men weet ook goed te weg te vinden naar de maandelijkse bingomiddagen met als klapstuk de Sinterklaasbingo.

We zijn op reis geweest met volle bussen en zelfs een dagtocht met 2 bussen.

En niet te vergeten de viering van ons 70-jarig jubileum in november, welke we op 2 dagen gevierd hebben, t.w. met 170 op de eerste dag en 180 leden op de tweede dag. In een keer was nooit gelukt, we hadden er niet ingepast.

En als laatste de sfeervolle kerstviering met ruim 150 leden, al was het iets minder dan 2022. Voordeel was dan wel weer, dat we meer ruimte hadden en er goed gebruik gemaakt werd van de dansvloer.

Vorig jaar hebben we 58 leden uitgeschreven (verhuizing, overlijden etc.) en 56 leden ingeschreven. We mogen hieruit concluderen dat het leden tal nagenoeg gelijk blijft.

En nu 2024:

In januari hebben we alweer 24 nieuwe leden ingeschreven, dus dat begint goed.

Per 5 februari gaan de activiteiten, die in de Mayboom plaatsvinden, verhuizen naar De Bernardus, de nieuwe huiskamer van de May. Het zal even wennen zijn, maar wij vertrouwen erop dat eenieder zich daar snel thuis zal voelen.

’t Trefpunt blijft onze locatie voor de bingo, modeshow, feesten en bijeenkomsten.

Ook is er een fantastisch jaarprogramma met reizen opgesteld en gaan we weer wandelen, fietsen en vissen. De zondagmiddagontmoeting vindt weer elke eerste zondag van de maand plaats bij de Judoclub Made.

Het bestuur is er trots op u zoveel activiteiten te kunnen aanbieden en hopen u daar weer te mogen verwelkomen.                                                               Edith van Gils-Pauwels, Voorzitter  

 

Carnaval 

Op 08 februari a.s. hebben wij weer de traditionele carnavalsviering.

Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook. Graag volledig ingevuld inleveren op 31 januari 2024. Ook kunt u gelijktijdig consumptiebonnen aanschaffen.

s.v.p. alles met gepast geld betalen.

Door de goede ervaring zullen wij u ook nu naar uw plaats begeleiden.

 

Algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2024

In de Algemene Vergadering op 21 maart 2024 loopt volgens het rooster van aftreden de zittingstermijn af van de voorzitter, Edith van Gils-Pauwels en van de secretaris de heer Wim Joosen. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 4 maart 2024 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.

Per adres: Esdoornlaan 27, 4921DW Made of E-mail: kbomadedrimmelen@gmail.com

De agenda voor de algemene ledenvergadering kunt u in de volgende nieuwsbrief tegemoetzien.

 

Belangrijk: Telefoonnummer contactpersoon in geval van nood

Helaas is het bij onze jubileumviering en kerstviering voorgekomen, dat er iemand onwel werd.

Gelukkig is het beide keren goed afgelopen. Wel heeft het ons, als bestuur, aan het denken gezet hoe wij hier mee om moeten gaan. Ter plaatse kunnen wij eerste hulp bieden, maar meegaan naar huisarts en/of ziekenhuis kunnen wij niet, daartoe zijn wij niet bevoegd. Het is belangrijk, dat u ons kunt informeren wie wij kunnen bellen in geval van nood. Daarom willen wij u dringend verzoeken altijd een telefoonnummer van uw contactpersoon of – personen (partner, kind, broer, zus, vriend of vriendin) bij u te dragen. Wij kunnen dan contact opnemen met die persoon en samen overleggen hoe verder. Wij vertrouwen op uw medewerking in deze.

 

KBO Made en Drimmelen en ’t Trefpunt – Tegen eenzaamheid, voor verbinding!

KBO Made en Drimmelen en Hotel ’t Trefpunt is al jarenlang een goede combinatie als het gaat om evenementen, zoals bingo’s, ledenvergaderingen, diners en feesten.

Samen zetten wij ons in om de eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Vanuit die gedachte is het “Samen Sterk” lunchidee ontstaan.

Voorafgaand aan inschrijving d.d. 31 januari a.s. voor de Carnavalsviering bent u van harte welkom voor een smakelijke lunch.

Wij bieden u van 12.00 tot 13.30 uur de mogelijkheid om een seizoensgebonden lunch inclusief 1 kop koffie/ thee voor € 9,50 te gebruiken. Wellicht ontmoet u nieuwe mensen of komt u in contact met oude bekenden. Wilt u zich niet inschrijven voor de KBO-activiteit, dan bent u uiteraard ook van harte welkom.

Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst. Telefoon: 0162 684 000.

Graag tot 31 januari.

 

Aanschaf consumptiebonnen tijdens activiteiten.

Door ervaringen in de afgelopen tijd willen wij u er nogmaals op wijzen dat u alleen nog bonnen kunt aanschaffen op de aangegeven momenten. Over het algemeen krijgt u tweemaal ruimschoots de gelegenheid. Zorg dus dat u tijdig bent voorzien.  

 

Annulering bij activiteit.

Beste (toekomstig) deelne(e)m(st)er aan een activiteit waarbij een eigen bijdrage van u wordt gevraagd. Om extra kosten te voorkomen, het volgende:

Bij het organiseren van onze activiteiten is het veelal zo dat de deelnemersbijdrage de kosten niet dekt. Dat is om ieder zo veel mogelijk te kunnen laten deelnemen.

Verder zijn de kosten die ter voorbereiding van een activiteit moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld aankoop en bereiding van producten, gebaseerd op het aantal personen dat heeft ingeschreven. Daardoor zijn wij genoodzaakt het besluit te nemen dat gratis annuleren nog mogelijk is tot uiterlijk 30 uur voor aanvang van de betreffende activiteit. Daarna zal dus geen terugbetaling meer plaatsvinden. Ingangsdatum van de regeling Is met terugwerkende kracht 1 januari 2024.

Onze wens is uiteraard dat annulering voor u niet aan de orde komt zodat u met veel plezier aan een activiteit kunt deelnemen.

 

Kaarten/Rummikub in Mayboom / SCC De Bernardus

Op vrijdag hebben we de wekelijkse kaartmiddag met Jokeren en Rikken.

Als u het ook leuk vindt een kaartje te leggen kom dan gezellig meedoen.

Verder ligt het in de bedoeling dat we naast het kaarten u de mogelijkheid willen aanbieden om het spel Rummikub te spelen. Mocht u interesse hebben neem dan even contact op met coördinator Anita Ligtvoet 06 25398486 of Hugo Kuiper

06 43058105. Dit is mede van belang voor aanschaf materiaal/spellen.

Zondagmiddagontmoeting elke 1e zondag van de maand

Zondag 4 februari a.s. starten wij weer met de zondagmiddagontmoeting.

Mocht u behoefte hebben aan een gezellige zondagmiddag, dan bent u weer van harte welkom. Een leuk gesprek, sjoelen of een kaartje leggen behoren tot de mogelijkheden.

Het eerste kopje koffie/ thee wordt u aangeboden, verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Het is begrijpelijk, dat u het moeilijk vindt om de stap te zetten hier alleen naar toe te gaan. Dat is niet nodig, er zijn altijd vrijwilligers van de KBO aanwezig om u te ontvangen en een praatje met u te maken en u aan andere deelnemers voor te stellen.

Aanvang 14.00 uur tot ca 17.30 uur. Locatie: Judoclub Made, Romboutstraat 78, Made.

Mededelingen Reiscommissie

Dinsdag 6 februari a.s. zal Dennis Sanders van Brabant Expres de presentatie verzorgen van ons jaarprogramma reizen 2024. Het programma bevat twee meerdaagse reizen en drie dagtochten, de programma’s worden deze middag uitgebreid besproken. De flyer met een korte uitleg ontvangt u bij deze nieuwsbrief. Met dit aanbod bieden wij zoveel mogelijk leden de kans er op uit te gaan. 

De middag begint om 14.00 uur, zaal is open om 13.30 uur. De toegang is gratis en u wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee met iets lekkers. Er wordt gelegenheid geboden vragen te stellen, maak hier gebruik van.

Na afloop van de presentatie kunt u zich inschrijven voor zowel de meerdaagse reizen als de dagtochten. Zoals gebruikelijk zullen wij in de nieuwsbrieven ook nog aandacht besteden aan de programma’s en de inschrijfformulieren bijvoegen.

Voor de meerdaagse reizen zijn een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Ondanks de toeslag, die hiervoor betaald moet worden is de animo hiervoor groot. Wilt u een eenpersoonskamer boeken, dan raden wij u aan dit zo vroeg mogelijk te doen.

Gezien de grote belangstelling voor al onze reizen is vroeg boeken altijd verstandig om teleurstelling te voorkomen. Het moge duidelijk zijn, dat de reizen voor leden georganiseerd worden. Indien plaats beschikbaar mag er een introducee mee tegen betaling van een toeslag, maar leden gaan altijd voor.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 6 februari a.s. Tot dan.

Fietstochten 2024 

Na het succes van vorig jaar willen we wederom een aantal fietstochten uitzetten. 

De fietstochten starten iedere 3e woensdagmiddag van de maand om 13.00 uur bij de Schietberg in Made. We fietsen in maximaal 5 groepjes van maximaal 8 personen per groep, zodat de groepen niet te groot worden. Dit alles voor de veiligheid. 

De eerste fietstocht is: 17 april, vervolgens 15 mei, 19 juni willen we een dagtocht gaan fietsen we starten dan `s ochtends info volgt, daarna 17 juli, woensdag 14 augustus dit is de 2e week van augustus, i.v.m. de reis van de KBO die in de 3e week geplant staat, en de laatste fietstocht is op 18 september. U kunt deze datums alvast  in uw agenda noteren. 

Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door en wordt ook niet verzet. 

Mocht u belangstelling hebben om gezellig mee te fietsen, houd dan de nieuwsbrief in de gaten.  
Via de nieuwbrief die steeds vòòr de fietsdatum verschijnt kunt u verdere details lezen omtrent het aanmelden. 

Ook zijn wij nog op zoek naar extra mensen die een groepje willen begeleiden tijdens het fietsen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Ligtvoet tel.  06-25398486  of Rina Verkooijen tel. 06-30635410 

We hopen wederom op voldoende deelnemers. 

 Toeslagen laten controleren nu extra belangrijk

We ontmoeten nog steeds mensen die geen zorg- en/of huurtoeslag ontvangen, maar er wel recht op hebben. Ze lopen deze toeslagen mis, omdat ze er niet van op de hoogte zijn dat ze er recht op hebben. Krijgt u al wel huur- en/of zorgtoeslag, dan is het nu extra belangrijk om te controleren of u hier ook in 2024 recht op hebt en of de hoogte juist is vastgesteld.

Mocht u hierbij hulp nodig hebben: de vrijwillige belastinginvullers van SWO/KBO staan voor u klaar. Als er iets wijzigt in uw inkomen, dan heeft dit vaak effect op de hoogte van de toeslagen.
Als achteraf blijkt dat u te veel heeft ontvangen, is terugbetalen altijd vervelend.
Heeft u hulp nodig, bel dan met SWO 0162 – 45 18 94, dan regelen wij dat een vrijwilliger contact met u opneemt.

 

Agenda 2024

06-02-2024   Info reizen door Brabant Expres aanvang 14.00 uur

08-02-2024   Carnaval 14.00 uur ´t Trefpunt

15-02-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

14-03-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

21-03-2024   Algemene ledenvergadering 14.00 uur ´t Trefpunt

10-04-2024   Modeshow aanvang 14.00 uur

11-04-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

08-06-2024   t/m 15-06-2024   8-daagse reis Salzburgerland/ Oostenrijk

26-06-2024   Dagreis Volendam

21-08-2024   t/m 25-08-2024  5-daagse reis Sauerland/ Duitsland

25-09-2024   Vaartocht Antwerpen met de Zilvermeeuw

04-12-2024   Kerstmarkt CentrO Oberhausen

 

Nieuwe leden.

 

Mevr.  Smits-Leijten.

Dhr.    A.Fens.

Mevr.  J.Fens-Norbart.

Dhr.    W.van Dongen.

Dhr.    A.Thijssen.

Mevr.  G.Thijssen-Vissers.                                                                                  

Mevr.  P.van Geloof-Kokke

Mevr.  J.Diepstraten-Moerenhout.

Dhr.    A.vanStrien.

Mevr.  A.vanStrien-van der Made.

Dhr.    J.Havermans.

Mevr.  A.Havermans-Vissers.

 

Mevr.  H.van Suntenmaartensdijk.

Mevr.  A.Ranselaar-Grooters.

 

Dhr.    P.de Wijs

Mevr.  H.Kuijpers-van Gils

Mevr.  G.de Wijs.

Mevr.  E.de Wijs-Couweleers                                        

Mevr.  E.de Wijs-

Dhr.    C.Kuijpers.

Dhr.    P.de Wijs

Dhr.    W.van Vuuren.

 

Mevr. J.Anemaat                                                        Dhr.    C.Anemaat

 

In Memoriam.

Dhr.A.J.Rullens…Dhr.C.Rops…Mevr.A.Huijbregts.

 

Coördinator Lief en Leed.

LET OP!!! dit zijn de telefoonnummers van Toos Frijters, coördinator van Lief en Leed:  

0162-686358 of 06-23301915

 

COLOFON BESTUUR:

 Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.