Voorwoord nieuwsbrief januari 2023

De kerstdagen liggen weer achter ons en wij gaan vol optimisme het nieuwe jaar tegemoet.

Bijgaand het nieuwe informatieblad van de KBO Made en Drimmelen, waarin al onze activiteiten en diensten vermeld staan. Een groot aanbod aan activiteiten, waar u anderen kunt ontmoeten en waar nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.

Mede namens het bestuur, wens ik u:

  • Tijd om van kleine dingen te genieten.
  • Rust om stil te staan bij mooie momenten.
  • Sterkte om tegenslagen te overwinnen.
  • Vriendschap om het hart te verwarmen en een glimlach om elke dag mee te beginnen.
  • Een goed, gezond en gezegend 2023.

Edith van Gils-Pauwels

Voorzitter KBO Made en Drimmelen

 

Zondagmiddagontmoeting.

Let op: Zoals gebruikelijk is er in januari GEEN zondagmiddagontmoeting.

De eerstkomende ontmoeting op het programma is 5 februari 2023.

 

LET OP !!!!

 

Wijziging E-Mailadres en telefoonnummer  KBO Made en Drimmelen

Per direct nieuw. kbomadedrimmelen@gmail.com  ( kbo.made@ziggo.nl ► vervalt)

Het telefoonnummer is 06 10 59 13 59     (0162-684994 ► vervalt)

 

SINTERKLAASBINGO.

 

17 november jl. was het dan weer zover. Sint en Piet kwamen op bezoek bij onze maandelijkse bingo. Piet kwam als eerste binnen met de mededeling dat het paard van de Sint op hol geslagen was, gelukkig zonder gevolgen. Eenmaal binnen werden zij uit volle borst door het geweldige aantal van 83 deelnemers met een aantal sinterklaasliedjes toegezongen.

Vervolgens heette voorzitter Edith van Gils hen op passende wijze welkom en wel door middel van mooie woorden op rijm.

De Goedheiligman nam daarna de microfoon over en speelde samen met zijn Pieterman een drietal rondes bingo. Tussendoor werden een aantal personen in het zonnetje gezet waaronder onze jongste blom/vrijwilligster en bestuurslid Anita Ligtvoet. Voor haar kon deze dag dus niet meer stuk.

Na ongeveer een uur hard werken kwamen Sint en Piet met de mededeling dat zij niet langer konden blijven gezien het strakke schema van bezoeken die zij nog moesten afleggen. Zij namen dan ook met het geëigende *Dag Sinterklaasje* afscheid. Toen het getrappel niet meer hoorbaar was werd een vervolg gegeven aan de bingo. Zeven rondes verder was het weer voorbij. Er kan worden teruggezien op een fantastische Sinterklaasbingo. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis.    Hpk.

 

Kerstviering.

 

Op 15 december jl.. waren we na drie jaar weer in de gelukkige omstandigheid met onze leden de kerst te kunnen vieren.

Om 10.15 uur was de zaal volledig gevuld om, na ontvangst van een kop koffie/thee met iets erbij, samen een dienst te hebben van woord en gebed met als voorganger pastor Ad van Kuyck met muzikale begeleiding van organist Jos Horbach.

Na het openingslied en begroeting door de pastor heette voorzitter Edith van Gils-Pauwels alle aanwezige leden hartelijk welkom.

Tijdens de dienst werden de overledenen herdacht en tevens vijf kaarsen ontstoken en door diverse leden een lezing, gedachten en een gedicht uitgesproken. Na de zegen en het uittredelied werd iedereen door de pastor bedankt voor hun aanwezigheid.

Na de dienst ging men zich opmaken om vanaf 12.00 uur onder het genot van een consumptie aan te kunnen zitten aan het 3-gangen diner. Ongeacht het gerecht liet men het zich lekker smaken. Tijdens het diner werd wederom een consumptie

aangeboden.

Na een kleine pauze kon om 14.15 uur begonnen worden met de muzikale bingo waarbij door het kbo duo W & H vele Hollandse nummers ten gehore werden gebracht uit hoofdzakelijk de jaren 50,60 en 70. Gezien de bekendheid werd er door velen luidkeels meegezongen. Dit alles ook onder het genot van tweemaal een rondgang met warme snacks. Uit onze waarneming bleek dat iedereen het zeer goed naar de zin had. Uiteindelijk hadden we ruim driekwart van de nummers nodig om tot twee volle bingokaarten te komen.

Na het laatste nummer werd iedereen nog voorzien van een kopje uitzwaaikoffie/thee

met bonbons om daarna met een tevreden en muzikaal gevoel huiswaarts te kunnen keren.  Hpk. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Zondag 15 januari 2023 hebben wij gelukkig weer de nieuwjaarsbijeenkomst.

Het bestuur nodigt u graag uit om dit bij te wonen. U bent van harte welkom.

Het is altijd weer een mooi moment om elkaar het beste toe te wensen.

Vanaf 14.00 uur is de Biesboschzaal van ’t Trefpunt geopend. Na binnenkomst

zal u een consumptie worden aangeboden.

Om ca. 15.00 uur hopen wij weer met u een bruisende toost uit te brengen op

een gezond en voorspoedig 2023.

In de tijd tot ca. 17.00 uur zal er 2x een warme snackronde plaatsvinden.

Tevens zal er nog voor een consumptie worden gezorgd.

De middag zal worden ondersteund met gezellige muziek.

Niet genoemde consumpties komen vanzelfsprekend voor eigen rekening.

Wij wensen u een heel fijne middag toe.                                

 

Consumptiebonnen ’t Trefpunt / KBO

 

Gezien het feit dat over het algemeen de prijzen een flinke stijgende lijn vertonen worden ook wij geconfronteerd met een verhoging van de consumptiebonprijs en wel van € 2,50 naar € 2,75. Voor u als KBO lid is dit met ingang van 1 januari 2023.

Mocht u nog van eerder (vanaf 2020) aangeschafte bonnen hebben dan kunt u deze  gewoon gebruiken.     

 

 

Bingo.

 

Zoals u heeft kunnen lezen bij het item van consumptiebonnen werkt dit voor ons door, ook mede wat betreft aanschafprijzen (boodschappen) en overige kosten.

Ingaand januari a.s. zijn wij genoodzaakt de volgende bedragen te hanteren:

Bij aanschaf van 1 bingokaart (inclusief koffie & consumptie).           €  10,00

Bij directe aanschaf van 2 bingokaarten      (inclusief koffie & consumptie). €  12,50

        

Contributie 2023.

 

In de eerste helft januari 2023 wordt er € 22.- per lid via de automatische incassomachtiging afgeschreven van uw bankrekening als contributie over het nieuwe jaar. Als u nog geen machtiging heeft getekend wordt u vriendelijk verzocht de € 22 p.p. over te maken op bankrekening NL83 RABO 0131 5858 51.

De contributie voor gastleden is €11,- per jaar.

 

Mededelingen reiscommissie

I.s.m. Brabant Expres is de reiscommissie druk bezig de dagtochten en de meerdaagse reis voor volgend jaar voor te bereiden.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover meer te informeren.

Op 2 februari 2023 organiseren wij een middag om de reizen te presenteren, deze datum kunt u alvast in uw agenda noteren.

De middag begint om 14.00 uur in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt.

 

Agenda

 

2023

10-01-2023   Inschrijven voor Thema ‘’Wat Achterblijft’’ ´t Trefpunt tussen 13.30-14.30 uur.

10-01-2023   Inschrijven voor Senioren Expo  bij ´t. Trefpunt  tussen 13.30 tot 14.30 uur.

12-01-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

15-01-2023   Nieuwjaarsreceptie. ´t Trefpunt.

18-01-2023   Senioren Expo Veldhoven.

19-01-2023   Thema ‘’Wat Achterblijft’’ bij ´t Trefpunt aanvang 14.00 uur.

02-02-2023   Presentatie reizen aanvang 14.00 uur.

05-02-2023   Zondagmiddagontmoeting Wijngaerd  aanvang 14.30 uur.

09-02-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

16-02-2023   Carnaval  ´t Trefpunt.

09-03-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

12-04-2023   Modeshow ´t Trefpunt.

13-04-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

11-05-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

08-06-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

30-07-2023   Zomerfeestmiddag t Trefpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand.    

 

Nieuw:

Mevr. A.H.M Rasenberg…Dhr.J.A.B Kwaaitaal… Mevr.M.Joosen -Gouverneur…Mevr. W.J.H.M Gouverneur..Mevr.P.A Wagemakers-van Mook…Dhr.C,G.van der Made…

 

Overleden:

Mevr. M.C. Flipsen – van Dongen…Dhr. J.Joosen…Dhr. B.Zijlmans…

 

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter – Coördinatie reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels             06-54974242  (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester.

 Wim Joosen                             06-10591359  (Geen vast nummer meer) (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                             06-43058105   (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsering :  

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar    06-30635410   (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW

Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

 

 

 

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW 

Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)  (Let Op Nieuw email adres)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.