Confronterende middag voor KBO en W-Groep leden

Els van Daal op 19 oktober in Het Trefpunt

 

Afgelopen 19 oktober heeft KBO Made en Drimmelen samen met de W-groep Made een projectmiddag gehouden over “Toekomstig wonen begint nu”  

Els van Daal verzorgde de middag met een confronterend verhaal over de toekomst voor senioren, dus de leden van deze club. Els heeft jarenlang bij een woningstichting gewerkt en ook in de zorg. Ze is nu verbonden aan het provinciale hoofdbestuur van de Brabantse KBO. Ze weet dus uit ervaring waar ze het over heeft.

Dat bleek al gauw bij de eerste sheets van de presentatie.

In de zorg, wonen en in de techniek dienen zich de eerste tekorten snel aan. De komende jaren zal het aantal honderdplussers verdubbelen. In Drimmelen zal vanaf 2040, 30 % van de bevolking 60+ zijn. Dus nog maar 2 werkenden per gepensioneerde. Hier ontstaat ook een mogelijk  breekpunt in de pensioenopbouw en de pensioenuitkeringen!

Een enorme vergrijzing van ons dorp, land en Europa. Mogelijk een argument om nog weer anders naar vrijwillige euthanasie te leren kijken. Vooral in de politiek.

Verzorgingshuizen staan nu al  leeg wegens een tekort aan verzorgend personeel. Er is al een groot tekort aan passende huizen voor starters en senioren. Een verwarmingsmonteur is steeds moeilijker te vinden en op veel plaatsen zijn lange wachttijden. Wij wilden ons aanmelden voor een workshop “Leer omgaan met mijn Amphia” Na enkele dagen was de workshop al volgeboekt en kwamen we op een wachtlijst.

Els liet in de eerste sheets zien, dat nu al 1 op 7 mensen in de zorg werken. In 2040 zou dit al 1 op 4 moeten zijn, om voor de snel verouderende samenleving een minimale basiszorg te waarborgen. Nu al onrealistisch, want er dient ook nog gebouwd, vervoerd, geboerd en technisch gewerkt te worden.

Onze demissionaire  minister voor de zorg hanteert nu al, “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Hieruit ontstaan nu al initiatieven, dat de jongere groep gepensioneerden, vrijwilligerswerk of extra mantelzorg doet bij de oudste, veelal 80+ ers. Denk aan Auto-maatje Ook digitale huisartsenzorg neemt snel toe .

Op dit moment van de workshop begon bij mezelf de gedachte te vormen, dat er deze middag, ondanks een volle zaal, veel te weinig inwoners van Made en Drimmelen deze erg nuttige informatie niet of onvoldoende gaan meekrijgen. De aanleiding voor dit stukje is geboren. Ik ben 75 jaar, zit met een spierziekte in een rolstoel, maar kan nog redelijk luisteren, denken en een stukje typen. Gelijktijdig zag ik een volgend probleem groeien. De KBO of W-Groep kan bijv  geen 1500  leden hebben. Er is in Made nauwelijks een zaal voor een bijeenkomst met zoveel mensen. Semi-beroepsbestuurders en meer digitale bijeenkomsten?

Els was nog maar net begonnen met haar confrontatie. De volgende demissionaire bestuurder verscheen op het scherm. Hugo de Jonge met een veelbelovend bouw- en woonplan. Echter ook hier grote wachttijden om de bekende redenen.

Slimme zorgtechnologie passeerde. Domotica, woningaanpassingen, T-Huiz van Brabant Wonen,  Huis van Morgen, personenalarmering zoals Per Save, gekoppeld aan GPS  en beeldbellen met de zorg.

Een praktijkvoorbeeld passeerde om met kleine groepen aan tafel met elkaar hierover na te denken. Belemmeringen in de eigen woning? Heeft u een vervoersoptie in een noodsituatie? Lukt de hulp ook maandenlang?

Kent u de Sociale kaart van Drimmelen?

En de schijf van 5 in de zorg ? Een stappenplan bij een zorgvraag .

Heeft u een sterk sociaal netwerk en hoe kunt u dit bouwen en behouden?

Er zullen in de toekomst   minder mantelzorgers zijn en een sociaal netwerk behouden wordt moeilijker met het ouder worden. 

Zorg voor elkaar met de benodigde wederkerigheid!

Dus ook veel huiswerk. “Toekomstig wonen begint nu”

 

Op tijd nadenken over een realistische  toekomstige woonwens is erg belangrijk. Denk aan de schaarste van geschikte woonvormen. Ben je ingeschreven bij een woonstichting?

Veel mensen beginnen te laat hiermee. De energie die dit proces vraag, wordt na je 75e echt minder! Laat financiën hierbij niet de enige graadmeter zijn. Ook bij advies en ondersteuning kunnen wachtlijsten zijn!  We zijn met velen met dezelfde vragen. “Toekomstig wonen begint nu.”

Els eindigde haar confronterende, maar ook boeiend betoog met “De wet van tante Til”

Blijf in beweging

Blijf op de hoogte

Blijf onder de mensen

 

Als u nu denkt, waarom was ik niet bij deze workshop, dan hierbij nog een persoonlijk advies. Maak KBO onderdeel van uw persoonlijke netwerk. Er is nog geen wachtlijst en er zullen nog meer seniorgerichte workshops volgen. KBO-bijeenkomsten kunnen uw persoonlijk netwerk vergroten en vernieuwen.

 

Om de verdere details van deze middag in te zien kunt u op de vele gerelateerde websites terecht. Succes

 

Bert van Hulten.

Lid van KBO Made en Drimmelen