Nieuwsbrief

                                                                                                                                             Jaargang 20. Maart  2023

 

Algemene Ledenvergadering 23 maart 2023.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Naast de gebruikelijke vergadering en hulde aan de jubilarissen, zal dit keer de Rabobank een presentatie geven met als thema “Senioren en Veiligheid”. Er wordt een interactieve presentatie gegeven over verschillende oplichtingsvormen en tips gegeven om misbruik te voorkomen, veilig te bankieren en de services van de Rabobank.

Als bijlage uitnodiging en agenda.

 

Belastingservice Drimmelen.

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
U kunt zich aanmelden via,

SWO Drimmelen. 0162-451894

Wim Joosen. KBO Made en Drimmelen  06-10591359

kbomadedrimmelen@gmail.com

 

Zorgverzekeraars en hun contracten met zorgverleners ook voor u belangrijk!

Wat raar is het toch eigenlijk dat je vaak op 1 januari van het nieuwe jaar nog niet weet of jouw zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten met zorgverleners voor wat betreft alle zorgsoorten zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, klinieken, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen en vele andere zorg verleners waar je nu mogelijk al gebruik van maakt of misschien dit jaar mee te maken kan krijgen.

Ook medio de maand februari 2023 is dat nog steeds niet altijd overal van toepassing. Er is dan een kans dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Het is dus van groot belang om van tevoren te controleren of je verzekeraar een contract heeft met je  eigen zorgverlener(s). Zo kom je niet onverwachts voor vervelende verrassingen te staan. Je kan dit zelf (of door iemand anders laten doen) controleren op de website van je eigen zorgverzekeraar. Ook kan je de eigen zorgverzekeraar natuurlijk ook gewoon bellen om na te vragen of de zorgverlener waar al gebruik van wordt gemaakt, of in de toekomst gebruik van gaat/wil maken, gecontracteerd is.

Alleen bij een restitutieverzekering kan de zorgverlener en -instelling zelf vrij worden gekozen. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar vergoed.

Het is toch eigenlijk niet te begrijpen dat je niet tijdig alle informatie hebt om de juiste polis uit te kunnen kiezen, maar wellicht dat dit in de toekomst kan gaan veranderen. Diverse organisaties en de politiek gaan zich met een en ander  bezighouden de komende tijd. PvdA-Kamerlid Julian Bushoff gaat het probleem. Aankaarten via de politiek, en verder gaan ook o.a. KBO-Brabant en de Patiënte federatie er mee aan de slag. Inmiddels is het probleem ook al aan de orde geweest op 13 februari jl. in het tv-consumentenprogramma ‘RADAR’ van de AVRO/NCRV.                                                                                                    

Succesvol Carnaval 2023

16 februari jl. was het dan weer zover. Na een lange periode van 3 jaar kon men weer in volle hevigheid het carnaval vieren. En zo gebeurde het dus ook.

Om half twee gingen de deuren van de Biesboschzaal van ’t Trefpunt open waarna de zaal om kwart voor twee nagenoeg vol was, zoveel zin had men erin.

Nadat de bijna 90 aanwezigen van koffie/thee waren voorzien kon het bestuur, bij monde van voorzitter Edith van Gils, de veelal mooi verklede Mayenèrs en Mayenèrinnekes welkom heten en een gezellige middag toewensen.

Vanaf dat moment gingen de remmen los en begon de band de Intro’s met hun muzikale bijdrage van dans- en polonaisemuziek waarop men in groten getale reageerde en de vloer opging.

In de loop van de middag werd ook de sauwelton neergezet om te kunnen genieten van een drietal jeugdige sauwelaars die we laatst ook nog in het Carillon tegenkwamen te weten Sjakie Sjekoeritie, Jochem Mayenèrs en Stewardess Anne.

Het was daardoor wel te zien, wie de sauweljeugd heeft, heeft de toekomst.

Hierna was het tijd voor de best geklede man en vrouw. Dit jaar waren dat

Rob v.d. Vaart en Clasien Bogaers. De bijbehorende prijs werd dan ook met groot applaus aan hen overhandigd.

Omstreeks vijf uur kon er worden begonnen met de trekking van de inmiddels verkochte loten. Dit werd vakkundig gedaan door de man die de gehele middag de activiteiten aan elkaar praatte te weten Henk Stoop.

Na dit gebeuren was iedereen toe aan het klaargezette buffet van drie verschillen stamppotjes met gehakt, worst en spek dat men zich goed liet smaken.

Om circa kwart voor zeven was de tijd gekomen dat alle aanwezigen met veel plezier konden terugkijken op een fantastische carnavalsmiddag. Op naar de volgende. hpk.

 Voorjaarsmodeshow  05 april 2023.

Op woensdag 05 april 2023 hebben we weer de reguliere voorjaarsmodeshow.
Bijgaand doen wij u dan ook de uitnodiging toekomen tot het bijwonen hiervan.

Gezien de hogere kosten (bijv. energie) waarmee we geconfronteerd worden is 

het is een gegeven dat ook wij niet ontkomen aan een prijscorrectie

De bijdrage is nu per lid € 4,00. Voor een introducé is het € 7,00.
Verkoop kaarten wo. 29 maart 2023  bij ’t Trefpunt van 13.30 – 14.30 uur. 

Tevens is het mogelijk consumptiebonnen à € 2,75 aan te schaffen.

Het verzoek is met gepast geld te betalen. 

 Beknopt programma 6-daagse reis Noord-Nederland 21-08- 2023 t/m 26-08-2023

Dag 1 – Op weg naar Drenthe…

Vertrek vanuit Made richting hotel Brinkzicht in Vledder (Drenthe). Onderweg maken we een stop voor een kop koffie/thee (2x) met iets lekkers.

Hierna rijden we naar Giethoorn, waar we aan boord gaan van rondvaartbootjes en door Giethoorn varen. Na de rondvaart gaan we aan tafel voor een lekkere koffietafel.

Na de lunch vertrekken we naar het hotel waar we inchecken voor 5 nachten. We dineren dagelijks in het sfeervolle restaurant.

 Dag 2 – Hunebedcentrum en vrije middag

Na het ontbijt vertrekken voor een bezoek aan het Hunebedcentrum. Het centrum ligt direct naast het grootste hunebed van Nederland, een grote keientuin en een prehistorisch erf met Steentijdhuis en oertuin. Na dit bezoek vertrekken we naar ons hotel en genieten onderweg van een lunch! De middag is ter vrije besteding.

Dag 3 – Zeehondencentrum Pieterburen en Groningen stad

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Zeehondencentrum in Pieterburen in Groningen. Na de lunch gaan we naar de stad Groningen, waar u de middag naar eigen inzicht kunt invullen. Aan het eind van de middag gaan we terug naar ons hotel voor het diner.

 Dag 4 – Schaatsmuseum, de Elfstedentocht en rondvaart

Na het ontbijt vertrekken we naar Hindeloopen, een typisch Fries stadje. We bezoeken het Schaatsmuseum met o.a. de grootste schaatscollectie van Nederland, een authentieke werkplaats van de schaatsenmaker en andere oude ambachten. Boven is een Brocante en Curiosa zaal, deze is echter alleen via een trap bereikbaar maar erg leuk om te bekijken.

Aan het eind van de ochtend gaan we aan tafel voor een de lunch om hierna een prachtige rit te maken langs een aantal bekende Elfstedentochtplaatsen. In Eernewoude aan boord voor een tocht over de Friese meren en in het bijzonder door de prachtige natuur van Nationaal Park de ‘Alde Feanen’.

Aan het einde van de middag gaan we terug naar ons hotel voor het diner.

 Dag 5 – Gevangenismuseum Veenhuizen en Assen

Na het ontbijt bezoeken we op onze voorlaatste dag het Gevangenismuseum in Veenhuizen, hier leert u alles over de geschiedenis van Veenhuizen. Het museum is gevestigd in één van de oorspronkelijke gebouwen van de kolonie! Kijk rond in het huis van een ambtenaar, bekijk de signalementskaarten, waarop u precies ziet wie er vroeger in Veenhuizen hebben gewoond. Na ons bezoek gaan we aan tafel voor de lunch.

Na de lunch vertrekken we naar Assen, de hoofdstad van Drenthe. Een stad met charme waar u zich zeker thuis zult voelen. Na deze ontspannen middag gaan we terug naar ons hotel voor onze laatste overnachting en het diner

Dag 6 – Deventer, pontje over de IJssel, gezellige markt en terugreis

Na het ontbijt checken we uit en bezoeken we de Hanzestad Deventer. We stappen op het pontje dat ons naar de overkant brengt. Vanaf hier is het een kleine wandeling naar het centrum van Deventer. Vandaag is de lunch niet inbegrepen, wij adviseren u een lichte maaltijd te nuttigen. In de middag zetten we de terugreis in en sluiten de reis af met een vroeg diner in een gezellig restaurant. Na het diner vertrekken we huiswaarts.

Reissom: € 689,00 per persoon op basis van een 2 persoonskamer. Voor een 1 persoonskamer (beperkt beschikbaar) betaalt u een toeslag van € 65,00 per persoon.

Verplichte SGR-bijdrage: € 5,00.

Bij minimaal 40 personen gaat de reis door. Inschrijven tot 1 mei 2023.

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met Edith van Gils-Pauwels.

Mail: edith.pauwels@outlook.com.of telefoon 06 54 97 42 42

 Belangenbehartiging voor onze leden.

Als afdeling KBO Made en Drimmelen zijn wij onderdeel van KBO-Kring Drimmelen.

De kring coördineert namens de afdelingen en fungeert als aanspeekpunt naar gemeente, we doen dit samen met het Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen die is ontstaan uit het (WMO-platform en Platform Sociale Zekerheid).

Zijn er vragen over Wonen, Zorg en Welzijn laat het ons weten.

Zodat wij samen met de andere afdelingen dit kunnen inbrengen bij KBO-Kring Drimmelen,  zij nemen dit mee naar  het overleg met de  Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen, waaruit dit besproken gaat worden bij de gemeente.

U mag uw vraag, dan wel opmerkingen aan ons mailen, u mag ook contact opnemen met het secretariaat. (Zie colofon) uiteraard gaan wij discreet om met uw gegevens.

Wij als afdeling KBO Made en Drimmelen hopen dat u gaat reageren n.a.v. deze oproep.

 Word jij de nieuwe secretaris van KBO-Kring Drimmelen?

Wie zijn wij ?

KBO is een belangenvereniging van en voor senioren.

In de gemeente Drimmelen zijn vijf lokale KBO-afdelingen actief. Iedere afdeling heeft een eigen bestuur. KBO-Kring Drimmelen is het overkoepelende bestuur voor de vijf lokale afdelingen.

KBO-Kring Drimmelen zoekt een secretaris.

Werkzaamheden

De voorzitter, penningmeester en de secretaris vormen samen het bestuur van KBO-Kring Drimmelen. Als secretaris draag je zorg voor de voorbereidingen en de verslaglegging van de vergaderingen en je bewaakt de actielijst. KBO-Kring Drimmelen vergadert 6 keer per jaar.

Wij vragen

  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Woonachtig in de gemeente Drimmelen.
  • Affiniteit met de doelgroep.

Interesse?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden van de lokale KBO-afdelingen.

Of Stuur een mailtje naar Mevr. G.T Middelkoop  Voorzitter van de KBO-Kring Drimmelen.

fam.j.middelkoop@kpnmail.nl

 

NLdoet,  de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Op vrijdag 10 maart doet SWO mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook tijdens ons 25-jarig bestaan willen we zelf actief deelnemen aan wat we uitdragen. Zo voeren we met ons bestuur, onze medewerkers, vrijwilligers, netwerkpartners en geïnteresseerde inwoners drie soorten “klussen/activiteiten” uit bij mensen thuis:

SAMEN op de koffie bij inwoners met jubileumgebak.

SAMEN helpen in de tuin van inwoners die dit zelf niet meer kunnen of kunnen betalen.

SAMEN energiebesparende materialen aanbrengen in huizen van inwoners met een kleinere portemonnee.

 

Daarvoor zoeken we:

Vrijwilligers die mee willen helpen.

Inwoners wie we hiermee blij kunnen maken/kunnen helpen.

De activiteiten starten om 10.00 uur op drie centrale plekken in de gemeente. Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de dag onder het genot van een hapje en een drankje bij Plexat in Wagenberg.

Doe jij mee?

Of ken je iemand die we hiermee blij kunnen maken?

Laat het ons weten via mail info@swodrimmelen.nl of telefoonnummer 0162-451894.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.swodrimmelen.nl/NLdoet2023/.

Ook als je maar een gedeelte van de dag kunt dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen!

Zien we jou op 10 maart?

Met vriendelijke groet,

Mireille Lemmens

Coördinator Welzijn

Agenda

2023

05-03-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

09-03-2023   Bingo aanvang 14.00 uur ´t Trefpunt

29-03-2023   Inschrijven Modeshow  13.30 tot 14.30 uur ´t Trefpunt

23-03-2023   Algemene Ledenvergadering ´t Trefpunt aanvang 13.30 uur.

02-04-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485 

05-04-2023   Modeshow aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt

13-04-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

07-05-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

11-05-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

04-06-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485 

08-06-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

21-06-2023   Dagtocht Zomers genieten.

02-07-2023   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur  tel.Clasien Bogaers 06-20861485

30-07-2023   Zomerfeestmiddag aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt

21-08-2023   6-daagse reis Noord-Nederland.

20-09-2023   Dagtocht Vestigingssteden met Z9 van de Zilvermeeuw.

06-12-2023   Dagtocht Kerstmarkt Aachen (Aken)

 

Ledenbestand.    

Nieuw:   Mevr. T.de Rooij-Kanters.. Mevr. M.C.E. Verhoeven… Mevr. M.J. van der Made..

Mevr. A.H Bosman.

 Overleden:   Dhr. A. Schuurmans..Mevr.C.van den Diepstraten-Rullens.

Bezorging ONS:  Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582

 

COLOFON BESTUUR:

Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels             06-54974242  (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                             06-10591359  (Geen vast nummer meer) (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                             06-43058105   (mdactpen@gmail.com)                       

 Algemeen bestuurslid -Sponsering- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar    06-30635410   (c.verkooijen@hotmail.com)

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.