De geplande bijeenkomst op donderdag 19 januari a.s. met het thema Wat Achter Blijft gaat door geringe belanstelling NIET door.