Fantastische modeshow KBO Made en Drimmelen.

Op 5 april jongstleden was weer de jaarlijkse Voorjaarsmodeshow. Dit jaar zelfs voor de twaalfde keer. Vanaf het moment dat de deuren rond half twee opengingen was de  Biesboschzaal van ’t Trefpunt binnen een kwartier volledig gevuld met bijna 150 belangstellenden. Hieruit bleek wel dat de leden en introducees nog steeds zeer geïnteresseerd waren.

Nadat iedereen van koffie/thee was voorzien kon na een welkomstwoord van de voorzitter van de activiteitencommissie de show om twee uur beginnen. Vanaf dat moment namen de dames van Mierlo en Flipsen de microfoon ter hand om commentaar te geven op hetgeen onze eigen negen KBO modellen en dressman op de catwalk tentoon spreidden. Om drie uur was het even tijd voor pauze waarin loten werden verkocht voor de trekking die na het tweede gedeelte van de show zou worden gehouden. Ook in dat gedeelte kon iedereen weer genieten van de getoonde ontwerpen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de geheel belangeloze medewerking van Van Mierlo Mode, van de Pluym schoenmode, Caractique sieraden en Ridick hairstylerz. Heel hartelijk dank daarvoor. Rond half vijf kon er onder luid applaus een bloemetje worden uitgereikt aan alle catwalkmedewerkers.

Als laatste volgde de trekking van de verloting. Zo kregen alle 20 mooie prijzen een nieuwe bestemming.

Door zoveel enthousiasme van alle aanwezigen kunnen we terugzien op een zeer geslaagde middag. Op naar de Najaarsmodeshow die dan voor de achtste keer zal worden gehouden. Maar eerst door een hopelijk mooie zomer.  hpk.