Nieuwsbrief

                                                       

                                                                                                                                Jaargang 21.  Juli /Augustus  2024

 

 

Voorwoord.

 

 

De reis naar Oostenrijk is helaas anders verlopen dan wij ons hadden voorgesteld. Op dag 6 meldden twee personen zich af om die dag mee te gaan met de excursie, zij voelden zich niet lekker en wilden liever in het hotel blijven. Een van hen was zo ziek, dat wij er mee naar de huisarts zijn gegaan. De diagnose was Covid. Schrikken, natuurlijk. Eind van de middag bleek ook de andere persoon Covid te hebben. Beiden waren te ziek om mee terug te reizen en voor hen is via de alarmcentrale het verblijf in een hotel en de terugreis geregeld en zij zijn maandag 17 juni per taxi naar Made teruggekeerd.

Met de wetenschap dat er twee personen Covid hadden is dit aan het reisgezelschap bekend gemaakt. Eenieder die klachten had kon zich laten testen bij de huisarts ter plaatse. Er waren vier van de zes geteste personen die ook Covid hadden. Omdat zij milde klachten hadden en wel mochten reizen konden zij met de bus mee terug naar huis. Advies was dat zij een mondkapje in de bus en overal binnen op zouden doen, buiten was dat niet nodig, maar wel afstand houden. De artsen hebben benadrukt dat Covid beschouwd wordt als een griep en dat paniek niet nodig is. Hier in Nederland is er zelfs geen protocol meer voor, er wordt geadviseerd afstand te houden en dat is het dan. Op een enkele deelnemer na had iedereen begrip voor de situatie en pasten zich aan de situatie aan. Na thuiskomst zijn er nog meer personen ziek geworden en het bestuur heeft alle deelnemers aan de reis naar Oostenrijk gevraagd de week na de reis niet aan KBO-activiteiten deel te nemen, om verdere besmettingen te voorkomen. Wij vertrouwen dat eenieder hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Het bestuur heeft in deze zeker zijn verantwoordelijkheid genomen en wil iedereen bedanken voor hun medewerking en begrip.

Namens het bestuur,

Edith van Gils-Pauwels

 

In memoriam Piet van den Biggelaar.

Zaterdag 1 juni 2024 is Piet van den Biggelaar ons ontvallen.

Piet was sinds 1 januari 2002 lid van de KBO afd. Made en Drimmelen en bijna vanaf dag 1 heeft hij zich voor onze vereniging ingezet. Begonnen met het rondbrengen van de ONS en al gauw als coördinator van de bezorging van de ONS. Per 1 januari 2020 heeft Piet om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als coördinator moeten neerleggen.  

Jarenlang heeft Piet zijn vrouw Rina bij de ledenadministratie geholpen. Piet ging dan op bezoek bij de nieuwe leden om ze welkom te heten en in te schrijven als lid.

Als chauffeur is hij menigmaal ingezet om leden thuis op te halen of na een activiteit naar huis te brengen. Voor zijn jarenlange vrijwillige inzet heeft Piet op 23 juni 2020 de zilveren KBO speld in ontvangst mogen nemen. Ondanks zijn afnemende gezondheid kon je altijd een beroep op hem doen. De KBO zat in zijn hart, tot het laatst toe betrokken, geïnteresseerd en meedenkend.  En ineens is Piet er niet meer, wat zullen wij hem missen.

Wij wensen Rina en haar gezin heel veel kracht toe om dit verlies te verwerken.

Namens het bestuur,

Edith van Gils-Pauwels

 

Samen Sterk Door Vrijwilligerswerk.

Gelukkig hebben wij u ook dit seizoen 2023/2024 weer alle mogelijke activiteiten

en belangenbehartiging kunnen aanbieden waaraan u met velen heeft deelgenomen of gebruik van gemaakt.

Tevens kreeg u maandelijks het blad ONS met de altijd goed gevulde nieuwsbrief op de mat.  

Langs deze weg willen wij uw aandacht vragen voor de vele leden die het mogelijk hebben gemaakt dat wij als vereniging zo kunnen floreren.

Namens u allen willen wij dan ook deze vrijwilligers hartelijk danken voor het vele werk dat zij geheel belangeloos en met groot plezier voor ons hebben gedaan.

Het bestuur.

 

Rabo ClubSupport  2024.

Zoals ook in het afgelopen jaar krijgen wij wederom van de Rabobank de mogelijkheid mee te doen aan de Rabo ClubSupport 2024. De inschrijving hebben wij inmiddels geregeld.

De stemperiode is van 2 tot en met 24 september 2024.

Zet het vast op uw kalender en/of in uw agenda.

Om te kunnen stemmen dient u wel lid te zijn van Rabobank Amerstreek. Bent u dit nog niet dan heeft u vanaf nu ruimschoots de gelegenheid u aan te melden.

M.b.t. het verdere verloop houden wij u op de hoogte. Resultaat van 2023 € 692,14

 

Zomerfeestmiddag 21-07-2024.

We gaan er dit jaar op zondag 21 juli 2024 weer een mooi feest van maken.

Dit keer met een BBQ, wat door het team van ’t Trefpunt met grote zorg geregeld wordt.

De muzikale omlijsting is wederom in goede handen bij het duo Anita en Ed.

Zin in een lekker zomers feestje, schrijf u dan in door middel van bijgaand formulier.

U kunt dit in ‘t Trefpunt doen op woensdag 10 juli a.s. tussen 13.30 en 14.30 uur

 

Mededelingen Reiscommissie.

 

Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen is de reis naar Oostenrijk anders verlopen dan verwacht. Dit was voor de eerste keer dat wij een 8-daagse reis maakten en het was een proef. Het was zeker een mooie reis met vele leuke excursies, een fantastisch hotel en prima eten. Elbert, onze chauffeur, heeft het fantastisch gedaan.

De evaluatieformulieren zullen we samen met Brabant Expres doornemen en bekijken wat we u volgend jaar kunnen aanbieden. We blijven ernaar streven om iedereen een passende meerdaagse reis of dagreis aan te bieden. Dat dit een grote uitdaging is moge duidelijk zijn. We komen erop terug.

 

26-06-2024. Deze zomerdagtocht “Typisch Hollands”.

Aankomende woensdag is het zover, dan gaan we met twee volle bussen naar Katwoude en Volendam. Vertrek: 08.30 uur vanaf het gemeentehuis Made. Graag 15 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen vertrekken.

 

21-08-2024 t/m 25-08-2024 Sauerland Duitsland.

Inschrijving is gesloten. Als u zich heeft ingeschreven, dan heeft u uw bevestiging/ factuur inmiddels ontvangen. Zo niet neem dan contact op met Edith van Gils-Pauwels. De reisbescheiden ontvangt u ongeveer 1 week voor vertrek. Dringend verzoek om te controleren of er een telefoonnummer van achterblijvers op staat, waarmee in geval van nood contact opgenomen kan worden. Is dat niet het geval dit alsnog doorgeven.

 25-09-2024 dagtocht Antwerpen met de Zilvermeeuw.

Hiervoor kunt u zich nog inschrijven t/m 1 augustus a.s. Het komt helaas regelmatig voor dat er geen lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, noodtelefoonnummer of adres is ingevuld, dat maakt het lastig om u in te schrijven en kost veel extra tijd. Daarom vragen wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 Aanmelden voor de fietstocht van 17-07-2024.

Woensdag 17 juli om 13.00 uur fietsen we vanaf de parkeerplaats van De Schietberg in Made via een mooie route naar De Kersenhof in Raamsdonk waar we op eigen kosten kunnen genieten van een kop koffie /thee met een heerlijk vers kersengebakje. Wilt u hiervoor kleingeld meenemen, zodat het betalen vlot kan verlopen.

Als u gezellig mee wilt fietsen ( alleen e-bikes) dan kunt u zich vóór 10 juli telefonisch of per mail aanmelden bij:

Anita Ligtvoet                       06-25398486                       anitaligtvoet@ziggo.nl
Rina Verkooijen                  06-30635410                       c.verkooijen@hotmail.com

Bij de aanmelding verzoeken wij u uw telefoonnummer en e-mailadres door te geven zodat we, als de fietstocht om een of andere reden niet door kan gaan, u tijdig kunnen informeren.

We hopen wederom op voldoende belangstelling en vergeet niet het gele hesje mee te nemen!

Ledenadministratie

 Nieuw : Dhr. A. Biemans.  Mevr. A. Biemans-Schouwenaars.

Overleden: Mevr. A. Rademaker. Dhr. P. van den Biggelaar.  

 

Agenda 2024

07-07-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

10-07-2024   Lunch voorafgaand aan Inschrijven Zomerfeest ( Reserveren gewenst 0162-684000)

10-07-2024   Inschrijving Zomerfeestmiddag 13.30-14.30 uur ’t Trefpunt

17-07-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

21-07-2024   Zomerfeestmiddag 14.00 uur Trefpunt

04-08-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made (Gaat niet door)

14-08-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

21-08-2024   21-08  t/m 25-08-2024  5-daagse reis Sauerland/ Duitsland

01-09-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

12-09-2024   Bingo 14.00 uur ‘t Trefpunt

18-09-2024   Fietsmiddag 13.00 uur vertrek van parkeerplaats De Schietberg

25-09-2024   Vaartocht Antwerpen met de Zilvermeeuw

02-10-2024   Inschrijving Modeshow  13.30-14.30 uur ’t Trefpunt

06-10-2024   Zondagmiddagontmoeting 14.00 uur Duinpan Judo Made

09-10-2024   Modeshow 14.00 uur ’t Trefpunt

10-10-2024   Bingo 14.00 uur ’t Trefpunt

16-10-2024   Oudste Ouderenmiddag 14.00 uur ‘t Trefpunt

21-11-2024   Sinterklaasbingo 14.00 uur ‘t Trefpunt

04-12-2024   Kerstmarkt CentrO Oberhausen

10-12-2024   Inschrijven Kerstviering 13.30-14.30 uur ’t Trefpunt

19-12-2024   Kerstviering 10.30 uur ‘t Trefpunt

 

 

 

 

 

 

Colofon.

 Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nlOpzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren

 Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank. Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582