Nieuwsbrief

                                                       

                                                                                                                                        Jaargang 21.  Januari  2024

 

 

Voorwoord

In deze tijd van het jaar kijken velen terug op het afgelopen jaar. Sommigen zullen de pijn weer voelen van een verlies dat ze geleden hebben. Zo ben je gezond aan het jaar begonnen en nu weet je dat je moet leven met je gebrek. Sommigen zullen met vreugde terugkijken op blijde gebeurtenissen, een zoveel jarig huwelijk, een kleinkind dat werd geboren. Vreugde en verdriet, dat brengen de dagen van een jaar. Het nieuwe jaar brengt nieuwe dagen. Nieuwe pijn en nieuwe vreugde. Durf het leven te aanvaarden met open handen en een open hart. Een mens leeft niet naar gisteren. Een mens leeft naar morgen, naar de toekomst. 

Graag wil ik het onderstaande gedicht nog met u delen:

Geniet van het leven

Geef die glimlach of dat compliment

Geniet met volle teugen

Zorg dat je gelukkig bent

Geniet van alles wat het leven biedt

Want al denk je dat morgen je wordt gegeven

Zeker weten doe je het niet

Mede namens het bestuur, wens ik u allen een gezond, gelukkig en liefdevol 2024 toe.

Edith van Gils-Pauwels

Voorzitter

Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2024.

Zondag 14 januari a.s. hebben wij weer onze nieuwjaarsbijeenkomst. We kunnen dan het glas heffen op een goed en gezond 2024 voor u en ook voor ons als vereniging. Het wordt ongetwijfeld weer een gezellige middag met, als u wilt, de mogelijkheid aan het eind weer te kunnen genieten van een verrassingsdiner.

Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook.

LET OP: Inleverdatum Dinsdag 9 januari 2024.

 

Consumptiebonnen ’t Trefpunt / KBO

 

Gezien het feit dat ook dit jaar de prijzen een flinke stijgende lijn vertonen worden ook wij weer geconfronteerd met een verhoging van de consumptiebonprijs en wel van € 2,75 naar € 3,00. Voor u als KBO lid is dit met ingang van 1 januari 2024.

Mocht u nog van eerder (vanaf 2023) aangeschafte bonnen hebben dan kunt u deze  gewoon gebruiken.     

 

 

Bingo.

 

Zoals u heeft kunnen lezen bij het item van consumptiebonnen werkt dit voor ons ook door, mede wat betreft aanschafprijzen (boodschappen) en overige kosten w.o. gebruik van accommodatie.

Ingaand januari a.s. zijn wij genoodzaakt de volgende bedragen te hanteren:

Bij aanschaf van 1 bingokaart (inclusief koffie & consumptie).                     €  11,00

Bij directe aanschaf van 2 bingokaarten (inclusief koffie & consumptie).    €  13,50

 

Commissie Lief en Leed

 

De commissie Lief en Leed besteedt aandacht aan kroonverjaardagen, huwelijksjubilea en het overlijden van leden door het sturen van een kaartje, het brengen van een bezoekje en/of een attentie. Leden, die zich eenzaam voelen en/ of weinig sociale contacten hebben en prijs stellen op een bezoekje om een praatje te maken kunnen dit kenbaar maken.

Per 1 januari 2024 bestaat de commissie uit de dames: Toos Frijters, Dit Muis, Helma Peeters en Ria Verdaasdonk.

Coördinator is Toos Frijters en u kunt haar telefonisch bereiken op 06 23301915.

De commissie wacht een dankbare taak, het bestuur wenst de commissie veel succes toe.

 

Zondagmiddagontmoetingen 2024

 

Let op: Zondag 7 januari 2024 is er geen zondagmiddagontmoeting.

Vanaf februari streven wij ernaar weer elke 1e zondag van de maand de zondagmiddagontmoeting te realiseren. 4 februari zal dus weer de eerste keer in het nieuwe jaar zijn. De locatie blijft hetzelfde nl. de Judoclub Made. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren.

 

Contributie 2024.

 

In januari 2024 wordt er € 22.- per lid via de automatische incassomachtiging afgeschreven van uw bankrekening als contributie over het nieuwe jaar. Als u nog geen machtiging heeft getekend wordt u verzocht de € 22 p.p. over te maken op bankrekening NL83 RABO 0131 5858 51. De contributie voor gastleden is €11,- per jaar.

 

Mededelingen Reiscommissie.

Kerstmarkt Aken.

Op 6 december jl. zijn we om 8.30 uur naar Aken vertrokken, iedereen was ruim op tijd dus konden we zonder vertraging wegrijden. Op verzoek van een aantal deelnemers hebben we halverwege een sanitaire stop gemaakt en in de bus koffiegedronken met iets lekkers erbij. Dat koffiedrinken was nogal een dingetje, dus dat gaan we niet meer zo doen. Een goede les voor de volgende keer.

Rond 11.30 uur arriveerden we op de Bernd Platz in Aken, waar de bus geparkeerd moest worden. Men kon te voet of met de shuttlebus naar het centrum, op zo’n 1500 meter afstand. Iedereen kon zijn eigen gang gaan en de afspraak was om 16.30 uur weer bij de bus te zijn. Gezien de volle tassen en blijde gezichten op de terugweg kon men concluderen, dat iedereen heeft genoten. Mede dankzij het droge weer met af en toe een zonnetje.

Ook nu was iedereen weer op tijd in de bus, zodat we keurig op tijd naar Stevensweert konden vertrekken. Daar aangekomen wachtte er een heerlijk 3 gangen wintermenu op ons, wat we ons heerlijk lieten smaken. Rond 20.45 uur waren we weer terug in Made. Dit alles onder leiding van onze vaste en ervaren chauffeur Willem Jan.  We kunnen terugkijken op een leuke en gezellige dag. Ook wil ik alle deelnemers nog een compliment geven, dat iedereen keurig op tijd bij de bus was, zodat we op tijd konden vertrekken.

Reisprogramma 2024

Het reisprogramma van 2024 is rond. Doordat de nieuwsbrief van januari 2024 al voor de Kerstdagen wordt verspreid is het niet gelukt om de flyer met het jaarprogramma nu klaar te hebben. De flyer ontvangt u met de volgende nieuwsbrief.

Onderstaand alvast de data voor 2024.

06-02-2024   Presentatie jaarprogramma reizen

08-06-2024 t/m 15-06-2024   8-daagse reis Salzburgerland/ Oostenrijk

26-06-2024  Dagreis Volendam

21-08-2024 t/m 25-08-2024  5-daagse reis Sauerland/ Duitsland

25-09-2024   Vaartocht Antwerpen met de Zilvermeeuw

04-12-2024   Kerstmarkt CentrO Oberhausen

Noteer deze data alvast op uw kalender.

In de volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie.

Agenda 2024

09-01-2024   Inschrijven nieuwjaarsreceptie 13.30 -14.30 uur ´t Trefpunt

11-01-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

14-01-2024   Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00 uur ´t Trefpunt

06-02-2024   Info reizen door Brabant Expres aanvang 14.00 uur

08-02-2024   Carnaval 14.00 uur ´t Trefpunt

15-02-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

14-03-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

21-03-2024   Algemene ledenvergadering 14.00 uur ´t Trefpunt

11-04-2024   Bingo  14.00 uur ´t Trefpunt

08-06-2024   t/m 15-06-2024   8-daagse reis Salzburgerland/ Oostenrijk

26-06-2024   Dagreis Volendam

21-08-2024   t/m 25-08-2024  5-daagse reis Sauerland/ Duitsland

25-09-2024   Vaartocht Antwerpen met de Zilvermeeuw

04-12-2024   Kerstmarkt CentrO Oberhausen

 

Ledenbestand.  

Nieuw.

Mevr. C.Dubbelman.. Mevr. M.van Oorschot..Mevr.A.Bruijns-Roovers..

 

Overleden:

Mevr. W.H. van Rijthoven-Roij.. Dhr. J.A. Broeken..Mevr. A.Berende-Oonincx..

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

 

 

 

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank. Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-53319582