21ste Modeshow

Woensdag 10 april jongstleden was het weer zover. De lente is begonnen, de bomen en bloemen ontluiken, zo ook onze eigen mannequins en dressmen tijdens de gehouden voorjaarsmodeshow.

Om een topplaats voor dit schouwspel te bemachtigen waren er al bezoekers die, ruim een half uur voor de zaalopening van half twee, in de wacht stonden.

Nadat alle 126 aanwezigen zich tegoed hadden gedaan aan de aangeboden kop

koffie/thee, kon om twee uur het bestuur/activiteitencommissie iedereen van harte welkom heten en na enkele huishoudelijke mededelingen het presentatieduo van Mierlo en Flipsen het woord geven om samen met de zes mannequins en drie dressmen een show te geven die klonk als een klok en op momenten zeer hilarisch was. Kapsel (Ridick), kleding(v.Mierlo) en schoenen (v.d.Pluijm), het zag er allemaal weer mooi uit.

Tijdens de ingelaste pauze werden loten verkocht om, na afloop van de show, daarvan de trekking te verrichten waarbij o.a. lekkere prijzen van eigenaar verwisselden.

Er kan worden teruggezien op een gezellige middag en kon men, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, met een blij gevoel huiswaarts keren.  hpk.