KBO afd. Made en Drimmelen.

                                                

       Nieuwsbrief

                                                                        

 

     Jaargang 17                                       www.kbo-made-drimmelen.nl                                               Februari 2020

 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

 

Op 12 januari twee uur beet onze KBO afdeling voor 2020 de spits af met een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Bij binnenkomst werden de bijna honderd leden ontvangen met een glas champagne en een hapje.

Nadat iedereen een plaats had gevonden nam voorzitter Edith Kuntzel het woord en heette allen hartelijk welkom, memoreerde 2019, gaf de intenties voor het nieuwe jaar aan op het gebied van reguliere, thematische en reisactiviteiten, waarna zij

met alle aanwezigen het glas kon heffen op een voorspoedig en gezond 2020.

Tijdens het applaus dat volgde liep het programma automatisch over naar de muzikale begeleiding van de middag door de alom bekende Heidemuzikanten uit Vosselaar (B). Onder het genot van een hapje en drankje kon men op hetgeen zij brachten een heerlijk dansje maken waarbij de polonaise niet mocht ontbreken.

Nadat, enkele uren later, de band hun laatste nummer had gespeeld bedankten zij het publiek voor hun geweldige deelname aan zang en dans.

Ook zij werden bedankt voor hun muzikale bijdrage waar iedereen van genoten had waarna de deelnemers uitgenodigd werden zich naar het restaurant te begeven om daar van een heerlijk 3-gangen menu te genieten.

Onder dankzegging voor ieders komst en de goede zorgen van ’t Trefpuntteam kon men om ongeveer half zeven terugzien op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. hpk.

 

Mededelingen betreft de zondagmiddagontmoetingen in de Wijngaerd.

De eerste zondagmiddagontmoeting van dit jaar heeft alweer plaatsgevonden op zondag 2 februari jl. Helaas waren de iets verhoogde prijzen van de consumpties niet bekend voor het ter perse gaan van de nieuwsbrief van januari 2020.

De consumpties kosten vanaf heden € 1,65. Hiervoor kunt u munten (roze of blauwe) kopen bij de ingang van de zaal. Het eerste kopje koffie/ thee is gratis en wordt aangeboden door de Wijngaerd.

Het driegangenmenu gaat € 9,75 kosten, een kleine verhoging, maar nog steeds onder de € 10,00.  U heeft de keuze uit 2 hoofdgerechten, het formulier ligt klaar bij de ingang van de zaal. Voor het eten dient u zich 10 dagen van tevoren op te geven bij Clasien Bogaers tel. 06 20861485.

Hierbij nogmaals de data van de zondagmiddagontmoetingen voor 2020:

1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 29 november 2020.

De zaal gaat om 13.30 uur open en het diner begint om ca 16.30 uur.

Nieuw: U kunt zondagmiddag gratis van het biljart in de ontmoetingsruimte gebruik maken.

Ook voor informatie over deze middag kunt u contact met Clasien opnemen.

 

CARNAVAL 2020.

Op 20 februari a.s. hebben wij weer de traditionele carnavalsviering.

Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook. Graag volledig ingevuld inleveren op 12 februari 2020. Tevens kunt u consumptiebonnen aanschaffen. s.v.p. alles met gepast geld betalen.

Vrij Biljarten

 

Hierdoor kunnen wij u als bestuur verheugd mededelen dat wij, na kort overleg,

Seniorenpartner de Wijngaerd bereid gevonden hebben u te willen ontvangen om gebruik te mogen maken van hun biljartruimte en wel op de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Eventuele consumpties komen vanzelfsprekend wel voor uw rekening. Indien u geïnteresseerd bent neem dan even contact op met de algemeen coördinator activiteiten Hugo Kuiper, tel.0162-428611.            

Wij wensen u dan ook veel plezier.

Vanaf vrijdag 07 februari bent u van harte welkom.

 

Nieuwe coördinator van de bezorging van de ONS

Eind vorig jaar heeft Piet van den Biggelaar aangegeven, dat hij om gezondheidsredenen, moest stoppen als coördinator van de bezorging van de ONS. Piet zich vanaf 2002 ingezet voor de bezorging van de ONS, eerst als bezorger later als coördinator en vliegende keep. Hoe nu verder, wie zou deze taak op zich willen nemen? Tijdens het kaarten op de vrijdagmiddag heeft Rina van den Biggelaar in het algemeen gevraagd of er iemand bereid was deze taak van Piet over te nemen.

Henk Wilborts reageerde hier gelijk op, dat hij dat wel wilde proberen. Eerst wilde Henk met Piet meelopen om te kijken wat het precies inhield, voordat hij definitief ja zou zeggen. Zogezegd, zo gedaan. In december en januari heeft Henk meegedraaid en heeft nu toegezegd de coördinatie op zich te willen nemen. Henk’s motivatie: “Ik wil iets terug doen voor de KBO”.

Heel mooi, dat er leden zijn die er zo in staan. Het bestuur is zeer verheugd, dat er zo snel een nieuwe coördinator is gevonden. Wij wensen Henk veel succes en danken hem bij voorbaat voor zijn inzet.

Tijdens de ledenvergadering d.d. 19 maart 2020 willen wij Piet van den Biggelaar extra in het zonnetje zetten en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de KBO afd. Made en Drimmelen. Piet blijft nog wel actief voor de KBO, zo zal hij nog assisteren bij de ledenadministratie en onze nieuwsbrieven corrigeren voor die naar de drukker gaan en andere hand- en spandiensten verrichten.

Rijbewijskeuringen in Made

 Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in De Mayboom, Kerkstraat 10, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:

 • Vrijdag 21 februari
 • Vrijdag 20 maart

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 42,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 62,00.  

 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 75-plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op  www.regelzorg.nl.

 

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met sms-code op mijn.cbr.nl

 

Belastingservice Drimmelen

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op ons. Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen. Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard. Uit het oogpunt van vertrouwen streven wij ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zullen registreren. De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de VBOB. De belastinginvullers die in 2020 in Drimmelen beschikbaar zijn: Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal 12 euro. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice dan kunt u contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Of via KBO afd. Made en Drimmelen 0162-684994 Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK: Diegene die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2018 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2019 van de Belastingdienst.
 • Als uw aangifte vorig jaar met de computer is verzorgd; uw machtigingscodes of eventueel uw eigen Digid. Als u geen machtigingscode heeft ontvangen dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beide een machtigingscode (Digid) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2019 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Zorgtoeslag(en)en Huurtoeslagen 2019/2020. In verband met het controleren van
  verzamelinkomen/ toetsingsinkomen.
 • Belangrijke data uit 2019: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2019 van AOW en pensioenen van uzelf, uw echtgenoot(te) of partner.
 • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Eigen bijdrage medicijnen/dokterskosten (min het eigen risico).
 • Afsprakenkaartje voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Medisch: dieetverklaring als u een dieet moet volgen.
 • Overzicht van giften.
 • WOZ- waarde eigen woning (peildatum 2018).
 • Hypotheekgegevens en betaalde rente
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens
 • Bank- en spaaroverzichten indien noodzakelijk
  (alleenstaanden € 30.846, – en voor gehuwden € 61.692, -)

Tegemoetkoming specifieke ziektekosten

Ook al heeft u geen bericht gekregen van de belastingdienst om aangifte te doen. En heeft u afgelopen jaar (jaren) veel ziektekosten gehad, kijk dan toch eens of u geld terug kunt krijgen.
Denk bij de ziektekosten aan de eigenbijdrage die je hebt moeten betalen in het afgelopen jaar (jaren) voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de apotheek, extra kleding omdat je in een rolstoel zit, extra uitgaven vanwege incontinentie- of darmprobleem, kosten voor dieet, vervoer naar huisarts, specialist en fysiotherapeut. Er geldt wel een eigen risico van € 385,- (alleenstaande) en € 770,- (echtparen).

 

         Agenda voor 2020

         20.02   Carnaval.
         19.03   Ledenvergadering.
         25.03   Voorjaarsmodeshow.
         29.05   Bedevaart Meerseldreef.
        14.06    Passiespelen Tegelen. U nog inschrijven.
         24.06   Zomerdagtocht naar Kroondomeinen en Proeverij.
         26.07   Zomerfeestmiddag.
        12.08    Sail Amsterdam. U nog inschrijven.
        24.08    Meerdaagse Reis Thüringen (D) t/m 29.08.

 

 
         Ledenbestand
 

Wilt u graag dat we even meekijken of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met SWO. De vrijwilligers van de Belastingservice helpen u graag.

Nieuw: mevr. G. Tuls, Mevr. C. Kaptein- van Dijk, Dhr. D.A.J. van Groesen, Mevr. P.A.M. van Groesen- Salewicz, Mevr. J.D.M. van de Waarsenburg- Driessen,

Gastlid: Dhr. T. van der Wulp, Mevr. Mureau- de Jong

Opgezegd: Mevr. Ferdinandussen, Mevr. Mureau- Embrechts

Overleden. Dhr.Broeken, Dhr.de Vries, Mevr. J.C.E. Daamen- van Dongen, Mevr. B. van Praet- Verhulst, Mevr. L. Meeuwesen- Broeders,

Verhuisd: Dhr. en Mevr. Stoop-de Been

Secretariaat KBO afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl

Website: www.kbo-made-drimmelen.nl