KBO afd. Made en Drimmelen

                          

                                  Nieuwsbrief

 

 Jaargang 18                                 www.kbo-made-drimmelen.nl                                                      Februari 2021

 

Beste leden van de KBO afd. Made en Drimmelen,

Het coronavirus blijft ons in zijn greep houden, allemaal hoopten wij dat de lockdown niet langer dan 19 januari zou duren. Het mag niet zo zijn, de lockdown wordt verlengd en er is zelfs sprake van een avondklok.

Vorig jaar tijdens de eerste lockdown hebben een aantal vrijwilligers veel KBO leden gebeld met de vraag hoe het met hen ging en of men hulp nodig had. Bijvoorbeeld met boodschappen doen. Deze telefoontjes werden zeer gewaardeerd evenals onze kerstactie, waar wij bijna iedereen hebben gesproken.

Uit deze gesprekjes is gebleken, dat u de activiteiten en de onderlinge contacten erg mist en wij met u. Wij zullen moeten accepteren, dat het voorlopig zo zal blijven en vol moeten houden.

Wij zijn van plan weer een belronde te doen, maar u kunt zelf ook met een van ons bellen als u graag een praatje wilt maken of ergens hulp bij nodig heeft.

U kunt bellen naar Rina van den Biggelaar tel. 797947, Riet Vrijenhoek tel. 0641914687 en Edith Kuntzel tel. 670262.

Ik wens u veel sterkte de komende periode en houd vol.

Warme groet,

Edith Kuntzel – Pauwels, voorzitter

Vooraankondiging algemene ledenvergadering d.d. 25  maart 2021.

Zoals gebruikelijk hebben we in maart onze algemene ledenvergadering.

De voorzitter Edith Kuntzel-Pauwels  en de secretaris Wim Joosen zijn aftredend. Beiden stellen zich  herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

I.v.m. de corona bestaat de mogelijkheid dat deze vergadering niet door kan gaan en wij de vergadering op een andere manier moeten houden.

Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief van maart 2021.

Ledenadministratie.

De ledenadministratie is per 1 januari 2021 overgenomen door Wim Joosen.

Wim is bereikbaar via het secretariaat (adres zie onderstaand)

Ledenbestand.  

Overleden: dhr. G.A. Moerenhout.

Opgezegd: mevr. M.C. Welten – de Wijs,

Opzeggen lidmaatschap van de KBO kunt u schriftelijk doen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW Made  of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) bij de ledenadministratie van KBO afd. Made en Drimmelen. Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

   

 

Secretariaat KBO-afdeling Made en Drimmelen en redactie

Nieuwsbrief: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27,

4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359

E-mail kbo.made@ziggo.nl