Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                            Jaargang 19. Januari 2022

 

Geachte leden,

En weer zitten we in een lockdown wegens corona, hoe anders hadden wij het ons voorgesteld. Begin november waren er al voortekenen, dat het niet de goede kant op ging. Hopende dat er een omslag zou komen, maar helaas is dat niet gebeurd.

Het raakt ons allemaal, in ons privéleven en in ons sociale leven. Iedereen vindt er wat van en dat mag, toch zullen we ons er weer door heen moeten slaan. Het is zoals het is en we zullen er mee moeten leven en er het beste van maken. Hopelijk heeft u de kerstdagen toch nog op een gezellige manier door kunnen brengen met het weinige bezoek, dat mogelijk was.

Laten we proberen een beetje naar elkaar om te kijken, waar nodig een helpende hand te bieden en er voor elkaar te zijn.

Mede namens het bestuur wens ik u een goed, gezond 2022 toe en hoop u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Edith Pauwels

Voorzitter

In Memoriam :

Helaas waren we  i.v.m. corona genoodzaakt onze gebruikelijke kerstviering voor dit jaar te annuleren.

Desalniettemin willen we toch, de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, nog een keer zoals gebruikelijk tijdens de kerstviering, uit piëteit hun namen noemen.

Mevr.T.D.J Lips-de Bruyn.

Dhr. H.C.G van Groezen.

Mevr. A.M van der Made-Oomen.

Dhr. A de Jong.

Dhr. A.A.M. van Meggelen.

Mevr. E. Brenters-van Geel.

Mevr.J. E Bruin-Aarts.

Dhr.J. Norbart.

Dhr.A.C. Flipsen.

Dhr.T. J Bruin.

Mevr. C.de Bruijn-Kuijpers.

Merv.M den Exter-van Schendel.

Mevr.A. Dickens- van de Bliek.

Mevr.M. Rullens-de Been.

Mevr. J v.d. Made

Mevr.W.A.M van Schendel-Bastiaansen.

Mevr.M.J. G broeders-Segeren.

Mevr. A.G.C Aussems-Cornelissen.

Mevr.S.van Doorn-Deckers.

Mevr.M. P van Ginneken-Huijbregts.

Mevr. M.J van Gils-Segeren.

Dhr.P. Flipsen.

Mevr.J.van den Broek.

Mevr.Bogaarts-de Been.

Dhr.H de Bruijn.

Dhr.E. de Jong.

Mevr.. Pals-van Dun.

Dhr. A.A. Smits.

Dhr. L.J Renie

Opschorting Activiteiten i.h.k.v. Covid19.

Naar aanleiding van de laatst op 18 december jl. gehouden persconferentie delen wij u mede dat het bestuur in ieders gezondheidsbelang besloten heeft, ook na de door Rutte c.s. genoemde datum van 14 januari 2022, door KBO Made en Drimmelen geen activiteiten te laten plaatsvinden.

Voor januari betreft dit dus, naast Mayboom, Kloosterhof en Wijngaard, de Nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari en de Informatiemiddag Reizen op 27 januari in ’t Trefpunt.

Zodra er van enige verantwoorde opstart sprake kan zijn zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

Contributie 2022.

In de eerste helft januari 2022 wordt er € 22.- per lid via de automatische incassomachtiging afgeschreven van uw bankrekening als contributie over het nieuwe jaar. Als u nog geen machtiging heeft getekend wordt u vriendelijk verzocht de € 22.- p.p. over te maken op bankrekening NL83 RABO 0131 5858 51.

De contributie voor gastleden  is €11,-  per jaar.

 Mededelingen reiscommissie december 2021

Kerstmarkt Oberhausen d.d. 8 december 2021.

Deze dagtocht hebben wij, onder voorbehoud, aangeboden in september 2021, toen het er naar uit zag, dat corona op zijn retour was. Hoe anders is het gelopen. De besmettingen namen in november en begin december in rap tempo toe, waardoor wij het als bestuur niet verantwoord vonden om de dagtocht door te laten gaan.

Daarom zijn wij in gesprek gegaan met Brabant Expres met de intentie om de dagtocht te annuleren. Helaas was dat niet mogelijk zonder hoge kosten. Brabant Expres werkt volgens de kaders van het ministerie en mag de reis uitvoeren, en kan volgens eigen zeggen deze reis veilig uitvoeren. We zijn tot een compromis gekomen en wel om de leden, die ingeschreven hebben zelf te laten beslissen of zij willen meegaan of annuleren. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid. De kosten voor de annulering hebben we terug kunnen brengen tot € 15,00 per persoon.

Afgesproken is, dat de deelnemers per mail of telefonisch benaderd zouden worden om de keuze voor te leggen. Uiteindelijk zijn er 31 personen meegegaan en 20 personen hebben geannuleerd.

Helaas is in de communicatie van Brabant Expres naar de deelnemers toe niet goed naar voren gekomen, dat de KBO geen verantwoordelijkheid nam voor deze reis en dat de verantwoordelijkheid geheel bij Brabant Expres lag.

Meerdere deelnemers waren verbaasd, dat de dagtocht doorging en een aantal deelnemers vonden het vreemd, dat er geen bestuursleden meegingen.

Bovenstaande geeft aan waarom, wij nemen als bestuur onze verantwoordelijkheid en streven ernaar om onze activiteiten veilig uit te voeren. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn, blijft het gegeven, dat eenieder ook zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.

Reizen 2022

Gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen betreft corona kunnen wij nu nog geen reizen plannen voor 2022.

Wel zijn we ons aan het oriënteren voor een dagje weg en een meerdaagse reis, zodat we gelijk van start kunnen als het weer mogelijk is.

 Agenda

Januari.

11-01-2022   Inschrijven Veldhoven 13.30 uur ’t Trefpunt. Geannuleerd

13-01-2022   Bingo, aanvang 14.00 uur. Geannuleerd

16-01-2022   Nieuwjaarsbijeenkomst Geannuleerd

19-01-2022   Senioren Expo Veldhoven Geannuleerd

27-01-2022   Informatiemiddag reizen BE Geannuleerd

Februari.

04-02-2022   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur

10-02-2022   Bingo, aanvang 14.00 uur.

24-02-2022   Carnaval

06-03-2022   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur

10-03-2022   Bingo, aanvang 14.00 uur

17-03-2022   Alg. ledenverg.

23-03-2022   Voorjaarsmodeshow

31-07-2022   Zomerfeestmiddag

 

Ledenbestand.     

Nieuw:

Mevr. E.J.M Pot-Voesenek lid vanaf 25-10-2021(Rectificatie)

Gastleden:

Mevr. A.E Baggerman, Mevr. L. Polak,

Overleden:  

Mevr.J. van de Broek, Mevr, Bogaarts – de Been, Dhr.P. Flipsen, Mevr.J.v.d. Made

Opgezegd:

Mevr.J.G.M Commeren, Mevr. A.van Kappel-Craenen, Dhr. en Mevr. Rullens -de Jong, Dhr.en Mevr. Dilven, Mevr. de Regt-Hermans, Dhr.en Mevr. van den Heuvel, Mevr. R.van Meggelen,

Dhr. S.J.J. Smits, Mevr. Oomen-Schouwenaars, Dhr.J Rullens, Dhr.P.H. J Snaphaan, Dhr. en Mevr. Smit,

 

COLOFON BESTUUR:

Voorzitter: Edith Pauwels                                         0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                           0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                                0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                                 0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.    0162-683232 (avgt@hetnet.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                            0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                     0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Pauwels                          0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)    

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeurenMeldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.