Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                                Jaargang 18    Juli  2021

 

Geachte leden van KBO Made en Drimmelen.

Eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel en zijn wij achter de schermen hard bezig met de voorbereidingen om onze activiteiten weer op te starten. Het is lang geleden dat wij bij elkaar konden zijn, maar het gaat er nu toch echt van komen.

Met deze extra nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen wat u de komende tijd van ons kunt verwachten. Begin september starten de activiteiten in de Mayboom weer, maar voor die tijd organiseren wij nog een leuke middag in ’t Trefpunt en start de Bingo in augustus. Wat de reizen betreft: gaan we naar de Passiespelen in Tegelen, maken we een dagtocht naar de Veluwe en een 6-daagse reis naar Duitsland. Elders in de nieuwsbrief staan de details.

Alles onder de dan geldende RIVM-richtlijnen voor uw en onze veiligheid.

Het bestuur kijkt er naar uit u allen weer te mogen begroeten en te spreken op onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Edith Kuntzel-Pauwels, voorzitter

 

Mededingen van de reiscommissie nieuwsbrief juli 2021

Voor de goede orde willen wij u er attent op maken, dat alle reizen worden uitgevoerd onder de dan geldende RIVM-coronamaatregelen. Daar deze maatregelen in rap tempo wijzigen, kunnen wij nu niet aangeven wat er ten tijde van de reizen wel en niet mogelijk is. De chauffeur/ reisleider geeft in de bus de allerlaatste informatie betreft de maatregelen.

Goed om te weten, het is altijd verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw reizen, ook voor een dagreis. Als u een doorlopende reis- en annuleringsverzekering heeft informeer dan goed of de dagreizen daar onder vallen. Veelal is dat niet het geval als er geen overnachting plaats vindt. Als een reis niet doorgaat, omdat corona weer de kop op steekt en reizen niet mogelijk is, annuleer niet zelf maar wacht op de beslissing van de reisorganisatie. Als u voortijdig zelf annuleert, worden de kosten niet vergoed door de verzekeraar.

Belangrijk: Zorg er in ieder geval voor, dat u een mondkapje bij u heeft als u op reis gaat en ga niet mee als u klachten heeft.

Passiespelen d.d. 4 juli 2021

De nieuwe datum voor de Passiespelen is 4 juli a.s. Iedereen, die zich ingeschreven heeft is telefonisch benaderd door Brabant Expres. Dat waren 41 personen, waarvan er 21 te kennen hebben gegeven niet meer mee te gaan. Er waren minimaal 36 deelnemers nodig om dit reisje door te laten gaan, dit is niet gehaald.

Om teleurstelling voor de overige deelnemers te voorkomen heeft Brabant Expres bij uitzondering uit coulance de beslissing genomen het voor de KBO Made en Drimmelen toch door te laten gaan. Wij zijn Brabant Expres hier zeer dankbaar voor.

Belangrijk voor de deelnemers: De vertrektijd en het programma zijn gewijzigd, de deelnemers hebben een nieuwe factuur/ bevestiging gekregen van Brabant Expres met daarop de wijzigingen. Kijk hier goed naar.

Vertrek uit Made: 14.00 uur, opstappen bij het Gemeentehuis.

 

Dagtocht Kroondomein d.d. 28 juli 2021

Gezien het aantal deelnemers gaan wij deze dag verdeeld over 2 bussen naar de Veluwe. Koffiedrinken ’s ochtends, de lunch en het diner worden gezamenlijk gebruikt.

Het excursie programma wordt opgesplitst, de ene bus doet ’s ochtends de rondrit Kroondomein en ’s middags de proeverij en de andere bus in omgekeerde volgorde. Hier is voor gekozen, omdat de hele groep te groot is om aan de proeverij te kunnen deelnemen.

Vertrek uit Made: 08.00 uur, opstappen bij het Gemeentehuis.

 

6-daagse reis Thüringen, Duitsland d.d. 23-08-2021

Gezien de gunstige ontwikkelingen hebben wij in samenspraak met Brabant Expres besloten, dat deze reis door gaat.

Belangrijk voor de deelnemers: De deelnemers hebben vorig jaar een bevestiging/ factuur gekregen met daarop de nieuwe vertrekdatum en krijgen geen nieuwe bevestiging/ factuur! 

Zorg ervoor dat uw betaling 6 weken voor vertrek, uiterlijk 12 juli 2021, voldaan is aan Brabant Expres. Een week voor vertrek krijgt u per post uw reisbescheiden met daarin uitgebreide informatie over uw reis. Ook wat betreft de coronamaatregelen en evt. vaccinatiebewijs. Daar is nu nog geen duidelijkheid over. Mocht er eerder iets over bekend zijn, dan stellen wij u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.

 

Voor de dagtocht Kroondomein zijn nog plaatsen beschikbaar en voor de 6-daagse reis naar Thüringen nog een beperkt aantal plaatsen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Edith Kuntzel-Pauwels en ook als u andere vragen of informatie wenst over de reizen. Tel. 0162-670262 Mail edith.pauwels@outlook.com

 

KBO-Brabant.

Door KBO-Brabant zijn ons 60 exemplaren van de Margriet Maxima 50 Royal Special ter beschikking gesteld.

Leden die geïnteresseerd zijn kunnen een exemplaar ophalen bij het secretariaat.

Wel graag even een belletje of mailtje vooraf. 0162-684994. kbo.made@ziggo.nl

                                     

Glasvezelcampagne,

De glasvezelcampagne is nog steeds in volle gang. Ook de KBO leden in Made hebben nog tot 21 juli a.s. de tijd om zich aan te melden. Voor uw vragen verwijzen wij u naar onze website onder het kopje nieuws en daarnaast nodigen wij u uit tot het bijwonen van de speciaal voor o.a. KBO leden door Deltafiber en Kijk op Drimmelen georganiseerde informatieavond op 8 juli a.s. in de Mayboom, aanvang 19.00 uur t/m 21.30 uur. Mocht u uiteindelijk besluiten u aan te melden dan steunt u daarmee ook onze vereniging.  

Let op:

KBO Activiteiten opstartdiner 18 juli 2021.

Op de bijgaande uitnodiging staat duidelijk vermeld dat er een maximum van 100 deelnemers mogelijk is.

Volgend de RIVM-richtlijnen dienen wij ons daar strikt aan te houden. Kom 6 juli tijdig uw kaart(en) halen om eventuele teleurstelling te voorkomen. 100=100.

 

Ledenbestand.       

Nieuw:

Dhr.  R.C. van der Vaart, Mevr. A. den Rooijen-Kieboom(gastlid), Dhr.P.P.C van den Biggelaar.

Overleden:

Mevr. C.de Bruijn-Kuijpers, Dhr. T.J. Bruin.

Opgezegd:

Dhr. en Mevr. P. Verhagen – A. van den Biggelaar, Mevr. J. G. Meulemans – Zijlmans.

 

                                                                                               BEWAAREXEMPLAAR

                                   

ACTIVITEITENOVERZICHT SEIZOEN 2021/2022.

 

Locatie Kloosterhof

Jeu de Boules: aanvang 14.00 uur Wekelijks

Coördinatie dinsdag           Nelleke Lankhuizen            06-25551883

Coördinatie woensdag       Coby van Genk                    0162-684735

Inmiddels gestart.

 

Locatie Wijngaerd

Zondagmiddagontmoeting: aanvang 13.30 uur. 1e zondag v.d. maand

Coördinatie                           Clasien Bogaers                  06-20861485

Start: zondag 5 september

 

Biljarten: aanvang 14.00 uur. Wekelijks.

Coördinatie                          Angela Commeren             0162 686365

Start: Maandag 6 september

 

Locatie de Mayboom

Koersbal: aanvang 09.30 uur. Wekelijks

Coördinatie                          Annie van Gils-Thijssen    0162-683232

Start: woensdag 1 september

 

Kaarten: Rikken/Jokeren aanvang 13.30 uur Wekelijks.

Coördinatie                          Anita Ligtvoet                      0168-756180

Start: vrijdag 3 september

 

Sjoelen: aanvang 14.00 uur. Wekelijks.

Coördinatie                          Annie van Gils-Thijssen    0162-683232

Start: maandag 6 september

 

Bloemschikken: aanvang 09.30 uur 2e donderdag van de maand

Coördinatie                          Bets de Been-van Gils       0162-685390

Start: donderdag 9 september

 

Locatie ’t Trefpunt

Bingo: aanvang 14.00 uur 2e donderdag van de maand

Coördinatie                          Annie van Gils-Thijssen    0162-683232

                                                Riet Vrijenhoek- Opsteegh 0162-684491

Start: donderdag 12 augustus

 

Diverse locaties

Fietsen: aanvang 13.00 uur. Wekelijk op dinsdag

Coördinatie                          Algemeen coördinator (onderstaand)

Inmiddels gestart.

Vissen: in samenwerking met W-groep. Mei t/m september

Coördinatie                            Bert van Geel (W-groep.) 0162-686678

Inmiddels gestart.

Wandelen: aanvang 13.30 Wekelijk.

Coördinatie maandag         Rina v.d. Biggelaar-van Gils0162-797947

Coördinatie dinsdag           Bets de Been-van Gils       0162-685390

Coördinatie donderdag      Bets de Been-van Gils       0162-685390                      

 

Reserveringen bij ’t Trefpunt.

 

2021

18 juli                    Activiteiten Opstartdiner

12 augustus          Bingo

09 september        Bingo

22 september        Najaarsmodeshow

14 oktober             Bingo

21 oktober             Algemene ledenvergadering

28 oktober             Vrijwilligersmiddag

18 november         Sinterklaasbingo

16 december         Kerstviering

 

2022

09 januari              Nieuwjaarsbijeenkomst

13 januari              Bingo

10 februari             Bingo

24 februari             Carnaval

10 maart                Bingo

17 maart                Algemene ledenvergadering

23 maart                Voorjaarsmodeshow

14 april                   Bingo

12 mei                     Bingo

09 juni                                Bingo

14 juli                      Bingo

31 juli                     Zomerfeestmiddag.

 

Zoals ook in het voorwoord is vermeld:

Alles onder de dan geldende RIVM-richtlijnen voor uw en onze veiligheid.

Eventuele aanvullingen/wijzigingen komen in een volgende nieuwsbrief.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, laat het even weten.

0162-428611 of 06-43058105 of mdactpen@gmail.com

Groet, Hugo Kuiper, algemeen coördinator activiteiten.

 

 

  COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Kuntzel-Pauwels                         0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                        0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                              0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.   0162-683232 (avgt@hetnet.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                          0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                    0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Kuntzel-Pauwels           0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)    

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994—06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.