Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                            Jaargang 19. Juli / Aug 2022

 

Algemene Ledenvergadering Juni

Kort verslag van ledenvergadering 16 juni 2022.Totaal waren 63 leden aanwezig.

Om 13.30 uur heette voorzitter Edith Pauwels iedereen van harte welkom. Na enkele mededelingen, w.o. dat een aantal leden zich hadden afgemeld was de huldiging 3 jubilarissen 25 j. lid aan de orde. Helaas konden zij wegens persoonlijke omstandig-

heden niet aanwezig zijn. Zij zullen door een bestuurslid worden bezocht.

Jaarverslagen secretaris, kascontrolecommissie en penningmeester. Indien gewenst

kunt u deze opvragen bij het secretariaat.

Vaststelling aantal bestuursleden. Iedereen was akkoord met 5.

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Hugo Kuiper. Weer benoemd.

Aftredend en niet herkiesbaar Annie van Gils-Thijssen. Werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor de afgelopen 9 jaar en in het zonnetje gezet.

Aftredend en ook na 9 jaar niet herkiesbaar Harrie Loonen. Helaas kon hij door vakantie niet aanwezig zijn dus is op de bestuursvergadering van 8 juni j.l. afscheid genomen. Ook hij werd om zijn inzet bedankt.

Afscheid betekend ook nieuwe bestuursleden. Op voorstel van  het bestuur werden bij acclamatie Rina Verkooijen en Anita Ligtvoet benoemd. Een hartelijk welkom door de voorzitter en applaus van de vergadering. Als laatste werd ook nog Roel Weterings benoemd als reserve kascontrolecommissie.

Na de rondvraag, waarin op verzoek van de heer Vrijenhoek het nodige applaus te horen was, werd een pauze ingelast waarna er nog een viertal rondjes gratis bingo werden gespeeld. Rond 16.00 uur kon ieder na een geslaagde ledenvergadering huiswaarts keren.

 

Reizen

Inmiddels heeft de dagtocht op 22 juni jl. naar de Floriade plaatsgevonden. I.v.m. de deadline van de nieuwsbrief kon er geen verslag geplaatst worden.

Voor de dagtocht op 22 september a.s. met de Zilvermeeuw naar de 2e Maasvlakte zijn nog plaatsen beschikbaar. Het minimumaantal deelnemers van 40 personen is nog niet bereikt. Inschrijven is nog mogelijk tot 1 augustus a.s. maar mocht u interesse hebben schrijf u dan zo snel mogelijk in, dan weet we of deze dagtocht door kan gaan. Dat is prettig voor degenen die zich hebben ingeschreven en de organisatie en kunnen de bevestigingen verstuurd worden.

De inschrijving voor de 6-daagse excursie-reis naar West-Vlaanderen is gesloten. Wij zijn verheugd dat deze reis door kan gaan. Er gaan 41 personen mee.

In onze vorige nieuwsbrief is er gevraagd om suggesties voor de dagtocht naar een Kerstmarkt. Tot op heden hebben wij nog geen respons ontvangen. Heeft u een idee laat het ons weten, wij staan er voor open. Ook suggesties voor dagtochten en de meerdaagse reis voor volgend jaar zijn van harte welkom.

Zomerfeestmiddag 31 juli 2022.

Na twee jaar zonder zijn de omstandigheden gelukkig zo dat we de zomerfeestmiddag op 31 juli 2022 weer kunnen organiseren.

Heeft u zin in een gezellige middag, schrijf dan in door middel van bijgaand formulier.

U kunt dit doen op woensdag 20 juli a.s. tussen 13.30 en 14.30 uur in ‘t Trefpunt.  

 

 

KBO Carnaval Mays Juinenbal i.s.m. CS de Mayeners 20 mei 2022.

Een leuk verhaal begint niet altijd zo;

Ondanks de ruime aandacht die eraan geschonken is heeft de organisatie helaas moeten constateren dat de carnavalsmiddag zeer matig door de KBO leden (15) bezocht is.

Om 14.00 uur waren er in totaal, inclusief 8 leden van de Raad van Elf, zo’n 40 !! personen aanwezig die onder muzikale aanvoering van de Intro’s er toch nog een gezellige middag van wisten te maken. Er werd veelvuldig gedanst en ook de polonaise mocht dus niet ontbreken. Tevens was er nog tweemaal een optreden van Dame Blanche. Ook het regelmatige hapje en drankje ontbrak uiteraard niet.

Al met al gingen rond 18.00 uur de deelnemers goedgemutst naar huis. hpk.

 

REPAIR CAFE

-Doe mee als vrijwilliger, -Doneer gereedschap, -Zegt het voort

-Kijk op www.repaircafe.org Contactpersoon: Eric Bouwman rcterheijden@gmail.com

06-11167061 Vanaf oktober 2022 opent Repair Café Terheijden eens per twee

weken op woensdagmiddag in de foyer van SOVAK. Koningsveld 1 Terheijden

 

Agenda

14-07-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

31-07-2022   Zomerfeestmiddag

11-08-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

22-08-2022   Meerdaagse reis Oostende.

08-09-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

22-09-2022   Dagtocht 2e Maasvlakte

13-10-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

17-11-2022   Sinterklaasbingo aanvang 14.00 uur ’t Trefpunt

30-11-2022   Kerstmarkt (Bestemming nog niet bekend)

 

Ledenbestand.    

 

Nieuw:

Mevr. A.Ligtvoet. Dhr.J.van Dalen. Dhr.A.Norbart. Dhr. van der Velden. Mevr. H van der Velden – Meulemans

Overleden: Dhr.H.Brenters. Dhr.A.Norbart.

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Pauwels                                                     0162-670262  (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                                       0162-684994  (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                                            0162-428611  (mdactpen@gmail.com)

Algemeen bestuurslid  Rina Verkooijen-v.d.Biggelaar       06-30635410  (c.verkooijen@hotmail.com)

Algemeen bestuurslid:  Anita Ligvoet                                 06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                                       0162-684994   (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                                 0162-428611  (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Pauwels                                      0162-670262  (edith.pauwels@outlook.com)    

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.