Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                            Jaargang 18 September 2021

 

AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN BEWAAREXEMPLAAR

ACTIVITEITENOVERZICHT SEIZOEN 2021/2022

 

Locatie Wijngaerd:

Zondagmiddagontmoetingen startdatum  03 oktober o.v.

Biljarten                                                       04 oktober o.v.

Mocht het wederom, om begrijpelijke redenen, niet door kunnen gaan dan zullen wij ons beraden op welke wijze wij hier verder invulling aan kunnen geven.

 

Locatie Mayboom:

Sjoelen aanvangstijd wijzigen in 13.30 uur.

 

Bloemschikken:  Coördinatie Bets de Been-van Gils vervallen

Coördinatie           Corrie Trommelen                       0162-520895

                              Rina v.d. Biggelaar-van Gils       0162-797947

 

Locatie ’t Trefpunt:

Modeshow. N.a.v. overleg met alle partijen vervalt, spijtig genoeg,  22 september.

 

Bingo. In tegenstelling tot wat er in de agenda van augustus vermeld stond

is de aanvangstijd 14.00 uur.

 

Agenda start activiteiten vanaf 1 september in de Mayboom:

Woensdag 1           Koersbal               aanvang       09.30 uur  wekelijks

Vrijdag 3                 Rikken/Jokeren    aanvang       13.30 uur  wekelijks

Maandag 6             Sjoelen                  aanvang       13.30 uur  wekelijks

Donderdag 9          Bloemschikken     aanvang       09.30 uur  maandelijks

 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, laat het even weten

0162-428611 of 06-43058105 of mdactpen@gmail.com

Hugo Kuiper, algemeen coördinator activiteiten.

 

Kroondomeinen.

 

KBO Made en Drimmelen op Zomerdagtocht naar de Kroondomeinen en Hof te Dieren 28 juli 2021

Eindelijk was het zover, dat wij na een periode van corona, weer met elkaar op reis mochten en konden. We gingen met twee bussen, in elke bus 36 personen. De bussen vertrokken om 8 uur, maar zoals gebruikelijk was bijna iedereen ruimschoots op tijd. Veel blije gezichten, dat men elkaar weer zag en lekker bij kon praten.

Na een zeer voorspoedige reis waren we om 9.45 uur in Hoenderloo, waar we in restaurant Ruggestee ontvangen werden met koffie of thee en een lekkere appelpunt met slagroom.

Na een uurtje ging bus 2 naar het wijndomein Hof te Dieren, waar we uitleg kregen over het maken van wijnen en likeuren en mochten we daar ook van proeven. Het geheel werd ludiek gebracht door eigenaar Joep. Bus 1 ging een Royal Tour maken door Apeldoorn en daarna een schitterende rondrit door prachtige bosgebieden, waaronder de Kroondomeinen. Onze zeer ervaren gids Irene Beaupin, begeleidde ons op zeer deskundige wijze tijdens deze rondrit.

De heerlijke lunch werd gezamenlijk gebruikt en daarna gingen we weer de bus in voor het tweede deel van het programma. Bus 1 naar het wijndomein Hof te Dieren en bus 2 ging de Royal Tour maken.

Rond 17.00 uur waren we allemaal weer terug in restaurant de Ruggestee, waar ons een 3 gangendiner geserveerd werd, wat we ons goed lieten smaken.

Na een zeer geslaagde dag, dankzij de voortreffelijke organisatie van Brabant Expres, waren we rond 20.45 uur weer in Made.

Alle medereizigers hartelijk dank voor uw gezellige en fijne deelname en nu op naar onze 6-daagse reis naar Thüringen op 23 augustus.

Een medereiziger

 

Gevraagd: Bezorgers van het maandblad  ONS

Beste leden, wij zijn op zoek naar vrijwilligers/bezorgers voor het maandblad ONS.

1keer per maand een paar uurtjes het blad bezorgen bij onze leden. Je hebt een vast rayon.

Als u het leuk vindt, en geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Wim Joosen 06-10591359.

of met Henk Wilborts 06-53319582.of stuur een mailtje naar het secretariaat.

 

 

Agenda.

 

23-08-2021  Meerdaagse reis Thüringen.

09-09-2021  Bingo, aanvang 14.00 uur.

22-09-2021  Najaarsmodeshow Geannuleerd

14-10-2021  Bingo, aanvang 14.00 uur.

21-10-2021  Algemene ledenvergadering.

28-10-2021  Vrijwilligersmiddag.

18-11-2021  Sinterklaasbingo.

16-12-2021  Kerstviering.

 

 

Ledenbestand.       

 

 

Overleden: 

 

Mevr. A.G.C Aussums-Cornelissen. 

 

Nieuw:

Mevr. P.W. Rovers. Dhr. G.A.M Weterings  Mevr. J.M.C.A Weterings-van Schendel.

Mevr. G.W. van Dijk-Engelen.

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Pauwels                                0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                        0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                              0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                               0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.   0162-683232 (avgt@hetnet.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                          0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                    0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Pauwels                 0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)    

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.