KBO Made en Drimmelen.

 

Geachte leden,

 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 21 oktober 2021 in Hotel-Restaurant ’t Trefpunt,

         

 Aanvang 13.30 uur.                                                  Zaal open 13.00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening:

 

 1. Verslag in Nieuwsbrief oktober 2020, van uitgestelde ledenvergadering 19 maart  2020.

 

 1. Mededelingen: voorzitter, secretaris, penningmeester.

           

 1. Huldiging Jubilaris Dhr. H. Brenters (25jaar lid)

            Officieel afscheid van Rina van den Biggelaar, is gestopt als ledenadministrateur.

 

 1. Jaarverslag 2020 secretaris

 

 1. Verslag kascontrole commissie.

           

 1. Jaarverslag 2020 penningmeester

 

 1. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2 of 3 leden.

 

 1. Contributie 2022

 

 

 1. Bestuursverkiezing: voorzitter Edith Pauwels en secretaris Wim Joosen beiden zijn 

           aftredend en herkiesbaar.

 

 1. Rondvraag.

 

12       Gastspreker, Dhr. Hendrikx  KBO-Brabant.  Geeft uitleg wat doet KBO-Brabant, en dan    

           m.n. wat gebeurt er met de bijdrage van de leden.

 

 1. Sluiting

 

 1. Pauze

 

 1. Hierna nog enkele rondjes bingo. Deze zijn gratis!

LET OP: Belangrijk neem uw vaccinatiebewijs/ QR-code mee. Het  is verplicht, dat u kunt aantonen of u gezond bent verklaard, gevaccineerd bent, of u negatief getest bent. Zie RIVM-Richtlijnen. Er zal gecontroleerd / gescand worden.