Kerstviering.

Op 15 december a.s. houden wij weer onze traditionele kerstviering. Doordat de Bernarduskerk gesloten is zal de kerstdienst in aangepaste vorm plaatsvinden in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt. Als bijlage de uitnodiging met aanmeldstrook.

Indien u alleen de kerstdienst wilt bijwonen behoeft u geen strook in te leveren.

De inleverdatum is woensdag 7 december tussen 13.30 en 14.30 uur. U wordt verzocht met gepast geld te betalen. Voor met name het diner en muzikale bingo is een maximum van 200 deelnemers ingesteld. Aan de deelnemers van het diner zal een bingokaart worden uitgereikt. Zorg dat u er tijdig bij bent. Want, hoe vervelend het ook klinkt: Vol=Vol.

Belangrijk: Tijdens inschrijving kunnen consumptiebonnen worden aangeschaft.  Ook op de dag van kerstviering is het mogelijk op 2 momenten consumptiebonnen aan te schaffen t.w. 1: in de pauze tussen kerstdienst en diner en 2: in de pauze tussen diner en muzikale bingo.  hpk.

 

Biljarten in de Kloosterhof op dinsdagmiddag van 13.00 – 16.30 uur.

Inmiddels hebben een gering aantal leden zich opgegeven. 

Om het zover te laten komen dat er sprake kan zijn van daadwerkelijk biljarten op de dinsdagmiddag zijn er nog enkele aanmeldingen nodig. Vandaar deze herhaalde oproep. Heeft u interesse mail naar mdactpen@gmail.com of bel naar Hugo Kuiper

telefoonnummer 06-43058105.

 

Contributie 2023.

In de eerste helft januari 2023 wordt er € 22.- per lid via de automatische incassomachtiging afgeschreven van uw bankrekening als contributie over het nieuwe jaar. Als u nog geen machtiging heeft getekend wordt u vriendelijk verzocht de € 22 p.p. over te maken op bankrekening NL83 RABO 0131 5858 51.

De contributie voor gastleden  is €11,-  per jaar.

Banketstaaf.

Bij de nieuwsbrief van december is een waardebon toegevoegd voor een kerst banketstaaf, die u wordt aangeboden door KBO Made en Drimmelen en u kunt deze ophalen bij,

Bakkerij Curt & Heidi van der Westen, Dreef 59 (hoek Prinsenpolderstraat)

Alleen tegen afgifte van de betreffende bon op te halen in de periode van 6 t/m 10 of 13 t/m17 december 2022.

 

Agenda

2022

04-12-2022   Zondagmiddagontmoeting  aanvang 14.30 uur (tel. Clasien Bogaers 06-20861485)

07-12-2022   Kaartverkoop Kerstviering bij ’t Trefpunt van 13.30 t/m 14.30 uur 

15-12-2022   Kerstviering bij ’t Trefpunt. Dit bestaat uit Kerstdienst, diner en muzikale bingo.

 

Agenda

2023

10-01-2023   Inschrijven voor Thema ‘’Wat Achterblijft’’ bij ´t. Trefpunt  tussen 13.30 tot14.30 uur

10-01-2023   Inschrijven voor Senioren Expo  bij ´t. Trefpunt  tussen 13.30 tot 14.30 uur

15-01-2023   Nieuwjaarsreceptie. ´t Trefpunt

18-01-2023   Senioren Expo Veldhoven.

19-01-2023   Thema ‘’Wat Achterblijft’’ bij ´t Trefpunt aanvang 14.00 uur

16-02-2023   Carnaval  ´t Trefpunt

??-04-2023   Modeshow ´t Trefpunt

30-07-2023   Zomerfeestmiddag t Trefpunt

 

Ledenbestand.    

 

Nieuw:

Dhr. P.J van der Wulp.. Dhr. P.F Verdaasdonk..Dhr. R.C.A Akkermans..

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter – Coördinatie reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels              06-54974242  (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester.

 Wim Joosen                     06-10591359   (kbo.made@ziggo.nl)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                     06-43058105   (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsering :  

 Rina Verkooijen                  06-30635410   (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet                     06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW

Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail kbo.made@ziggo.nl

 

 

 

Kamer van Koophandel nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer  NL83RABO 0131 5858 51

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW 

Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.