Biljarten in de Kloosterhof.

Hierdoor kunnen wij u met groot genoegen meedelen dat er vanaf 1 november a.s. de mogelijkheid geboden kan worden te biljarten in de recreatieruimte van de Kloosterhof.

Het is de bedoeling dat er met een groep van minimaal 6 maar maximaal 14 personen

wekelijks op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur kan worden deelgenomen aan een interne groepscompetitie. Bij voorkeur eigen keu meebrengen. (in de zaal, indien nodig wel een keu aanwezig).

Indien u interesse heeft neem dan z.s.m. contact op met de algemeen coördinator

Hugo Kuiper 06-43058105.  hpk.