Extra energietoeslag
Alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum kunnen vanaf nu een extra
energietoeslag aanvragen. De gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk, naast de landelijke
tegemoetkoming voor alle huishoudens via de energiebelastingen. Per adres is daarvoor
eenmalig 800 euro beschikbaar.
Automatische storting voor huishoudens met minimaregeling(en)
Ontving u in april 2022 een minimaregeling via de gemeente, zoals een bijstandsuitkering, IOAW
of IOAZ? Dan is het bedrag van 800 euro per adres in april automatisch op uw rekening gestort.
Dit bedrag wordt ook niet bij het inkomen opgeteld, dus heeft verder ook geen gevolgen voor de
uitkering, toeslagen etc. U krijgt daar ook nog een brief over vanuit de gemeente.
Aanvraagmogelijkheid vanaf 1 mei
Heeft u in april de energietoeslag niet automatisch gestort gekregen? En heeft uw huishouden
een inkomen tot maximaal 120% van het minimum? Het gaat dan om een totaal inkomen van
maximaal:
• Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
– Alleenstaande € 1.244,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
– Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.777,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
• Voor pensioengerechtigde inwoners:
– Alleenstaande € 1.382,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
– Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.873,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
In dat geval kunt u vanaf 1 mei 2022 per huishouden de eenmalige energietoeslag zelf
aanvragen. Dit kan via het formulier hieronder:
Aanvragen kan t/m 1 december 2022.
Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking
voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die
studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.
Contact
Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Neem dan contact op met het Sociaal loket
van de gemeente:
– telefonisch via nummer 14 0162
– per e-mail via sociaalloket@drimmelen.nl
– bezoek aan het Sociaal Loket in het gemeentehuis, Park 1, Made.
Energiebelasting gaat omlaag
Voor alle huishoudens en bedrijven geldt dat zij in 2022 korting van het Rijk krijgen op hun
stijgende energierekening. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de
Rijksoverheid