Nieuwsbrief
www.kbo-made-drimmelen.nl Jaargang 19. Mei 2022

Voorjaarsmodeshow KBO Made en Drimmelen.
Afgelopen woensdag 13 april vanaf twee uur konden we weer van een mooie show genieten. Bij
binnenkomst werd er getrakteerd op een kopje koffie of thee waarna voorzitter Edith Pauwels
iedereen van harte welkom heette. Zij gaf aan dat er gelukkig nu, sinds de najaarsmodeshow van
2019, weer een activiteit als deze kan plaatsvinden. Er kwamen 125 leden en enkele introducees
bijeen voor deze jaarlijkse voorjaarsmodeshow die gepresenteerd werd in samenwerking met van
Mierlo Mode, van der Pluijm schoenen en Caractique accessoires en sieraden. Onder leiding van
mevrouw van Mierlo met haar team zette een 9-tal leden op de catwalk hun beste beentje voor om
met veel enthousiasme heel veel creaties te tonen, met daarbij wel een heel bijzondere dressman
Harrie die, getooid met zonnebril, met korte broek en sandalen er een extra zomers tintje aan gaf,
dit tot grote hilariteit van de aanwezigen. Nadat de bloemen uitgereikt waren kon de trekking
plaatsvinden van de tijdens de pauze verkochte loten. Een woord van dank aan de plaatselijke
ondernemers die hiervoor de nodige prijzen ter beschikking hadden gesteld. Tevens dank aan de
mensen van ’t Trefpunt die vakkundig voor de inwendige mens zorgden. We kunnen terugzien op
een geslaagde middag. Voor allen die daarvoor hun medewerking verleenden: dankjewel. HPK.

Mededelingen Reizen 2022
Woensdagmiddag 20 april jl. was de presentatie van het jaarprogramma reizen van de KBO Made
en Drimmelen. Deze middag vond plaats in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt.
De middag begon om 13.30 uur met een kop koffie of thee vergezeld van een heerlijke cup cake.
Koffie/thee werd aangeboden door de KBO. De cup cake, gebakken door Hannah de partner van
Dennis werd aangeboden door Brabant Expres. Deze traktatie werd door de 46 aanwezigen met
applaus ontvangen.
Na een welkomstwoord van Edith Pauwels, werd de microfoon overhandigd aan Dennis Sanders
van Brabant Expres, inmiddels een goede bekende voor onze reislustige leden.
Op zijn eigen enthousiaste wijze heeft Dennis het programma voor de 6-daagse reis naar WestVlaanderen besproken. Inmiddels is het minimumaantal deelnemers van 36 personen bereikt en
kunnen wij meedelen dat deze reis doorgaat. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus u kunt
nog inschrijven.
Ook werd het programma van de dagtocht naar de Floriade op 22 juni a.s. (inschrijven nog
mogelijk t/m 31 mei a.s.) en de vaartocht met de Zilvermeeuw naar de 2e Maasvlakte besproken.
Programma en inschrijfformulier voor de vaartocht treft u aan bij de nieuwsbrief van juni 2022,
inschrijven mogelijk t/m 1 augustus 2022.
Op 30 november 2022 staat er een dagreis naar een mooie Kerstmarkt op het programma, de
bestemming is nog niet bekend. Informatie hierover in de nieuwsbrief van november 2022.

Uitbetaling energietoeslag door gemeente Drimmelen.
Misschien komt u in aanmerking voor de € 800 energietoeslag. Indien uw inkomen tussen de 100
en 120% van het minimuminkomen ligt dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de
gemeente. U moet deze aanvraag zelf indienen, dit is mogelijk vanaf 1 mei a.s. Informatie hierover
komt nog in “t Carillon op de gemeentepagina en kunt u nu al vinden op de website van de
gemeente. Ook kunt u informatie inwinnen bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen.

Zondagmiddagontmoeting 1 mei 2022.
Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat nu ook de zondagmiddag- ontmoeting weer
groen licht heeft gekregen. U wordt in de Wijngaerd vanaf 14.30 uur met een kopje koffie welkom
geheten. Daarna kunt u op uw gemak een praatje en/of een spelletje doen. Wilt u nog een extra
consumptie dan kunt u daar bij binnenkomst een muntje voor aanschaffen. Mocht u nog nooit
geweest zijn, probeer het eens uit of het wat voor u is. U wordt met open armen ontvangen.
De personen die zich inmiddels hebben opgegeven voor het diner kunnen daarvoor om 17.00 uur
aanschuiven. Na het uitbrengen van deze nieuwsbrief is het helaas niet meer mogelijk zich aan te
melden voor het diner.
Voor meer informatie kunt u bellen met Clasien Bogaers 06-20861485.
Wij wensen u heel plezierige middag toe. HPK
P.S. In verband met 1e Pinksterdag 5 juni zal de volgende ontmoeting een week eerder
plaatsvinden en wel op zondag 29 mei 2022.
Agenda
01-05-2022 Zondagmiddag-ontmoeting de Wijngaerd 14.30 uur.
12-05-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
20-05-2022 Carnaval 14.00 uur i.s.m. CS de Mayenèrs
29-05-2022 Zondagmiddag-ontmoeting de Wijngaerd 14.30 uur.
09-06-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
16-06-2022 Alg. Ledenvergadering 13.30 uur
22-06-2022 Floriade Almere
14-07-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
31-07-2022 Zomerfeestmiddag
11-08-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
22-08-2022 Meerdaagse reis Oostende.
08-09-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
22-09-2022 Dagtocht 2e Maasvlakte
13-10-2022 Bingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
30-11-2022 Kerstmarkt (Bestemming nog niet bekend)
17-11-2022 Sinterklaasbingo aanvang 13.30 uur ‘t Trefpunt
Ledenbestand.
Nieuw: Dhr.J.van Schendel, Dhr. B.A.M Beerens. Mevr. P.L.M Den Reijer-Sterkens.
Overleden: Dhr. A. Pals.
COLOFON BESTUUR:
Voorzitter: Edith Pauwels 0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)
Secretaris: Wim Joosen 0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)
Penningmeester: Hugo Kuiper 0162-428611 (mdactpen@gmail.com)
Vicevoorzitter: Harrie Loonen. 0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)
Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen. 0162-683232 (avgt@hetnet.nl)
Ledenadministratie: Wim Joosen 0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)
Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper 0162-428611 (mdactpen@gmail.com)
Coördinatie reizen: Edith Pauwels 0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)
Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW
Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl
Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW
Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe
verenigingsjaar moet gebeuren.
Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij