Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                           Jaargang 19. September 2022

 

Taakverdeling bestuur na de Algemene Ledenvergadering van 16-06-2022

Edith Pauwels:   Voorzitter-Coördinator Reizen-Belangenbehartiging.

Wim Joosen :     Secretaris-Ledenadministratie-Website-2e Penningmeester

Hugo Kuiper :     Penningmeester-Vicevoorzitter-Algemeen coördinator activiteiten-2eSecretaris.

Rina Verkooijen -v.d. Biggelaar-Algemeen bestuurslid-Sponsering.

Anita Ligtvoet:    Algemeen bestuurslid-2e coördinator activiteiten.

 

Bestuursbesluit.

Het bestuur heeft het besluit genomen om één keer per jaar in maart de algemene ledenvergadering te houden.

Het is namelijk niet verplicht om twee ledenvergaderingen te houden, vandaar dat we nu kiezen om deze één keer per jaar in het voorjaar te houden.

 

Rabo Club Support 2022

Met betrekking tot de actie is de stemperiode bijna weer aangebroken.

Wij hopen dat u weer uw stem uitbrengt in de dagen van 5 tot en met 27 september.

Nog geen lid. Doe het snel, dan is het misschien nog mogelijk dat u ook uw stembijdrage kunt leveren.   Resultaat 2021 € 768,57.

Laten we met elkaar proberen dit record te breken. Ik reken op u. Alvast bedankt.

Namens het bestuur: de penningmeester Hugo Kuiper.

 

KBO MADE EN DRIMMELEN SLUIT SEIZOEN AF MET FANTASTISCHE ZOMERFEESTMIDDAG OP 31 JULI 2022.

We kunnen niet beter beginnen dan met deze kop.

Ruimschoots voor aanvang begon zich een flinke rij wachtenden af te tekenen, men had er al zo lang naar uitgekeken. Even voor half 2 werden de deuren dan ook opengedaan en stroomde de zaal binnen een kwartier helemaal vol. Rondkijkend konden wij constateren dat iedereen de beste plaats had gevonden. In de tussentijd had ook het duo Anita en Ed zich klaargemaakt om het entertainment te verzorgen.

Nadat men van koffie/thee was voorzien kon klokslag 2 uur voorzitter Edith Pauwels iedereen hartelijk welkom heten met speciaal de vermelding dat er ook een aantal nieuwe leden waren waardoor zij ter informatie de aanwezige bestuursleden aan hen voorstelde. Verder gaf zij aan dat het fijn was dat wij deze dag zonder problemen

voor zo geweldig veel mensen konden organiseren. Zij wenste dan ook iedereen een

hele prettige middag toe.

Na nog wat mededelingen vanuit de organisatie begonnen Anita en Ed met hun muzikale talenten te strooien.  Met veel enthousiasme kregen zij dan ook snel de beentjes op de dansvloer. De niet dansende aanwezigen lieten zich ook niet onbetuigd door de nodige nummers uit volle borst mee te zingen. Dit ging door totdat Dylan van ’t Trefpunt om 3 uur iedereen tafel na tafel uitnodigde voor een mooi uitziend en heerlijk koud buffet. Men genoot hier zichtbaar van en was ook vol lof.

Rond half 4 werd ook de muziek weer gestart met als gevolg dat binnen korte tijd de dansvloer weer volledig bezet was. Van lieverlee werden ook de loten voor de aan het eind van de middag te houden trekking verkocht.

Tegen half 5 kwam er, na nog een geweldige polonaise, een einde aan de muzikale omlijsting van de middag. Een woord van dank aan Anita en Ed was dan ook zeer op z’n plaats, wat gevolgd werd met een groot applaus.

Hierna werd door het voortreffelijke team van ’t Trefpunt nog een kopje koffie/thee geserveerd waarna de trekking begon van de eerder verkochte loten. De prijzen varieerden van een waxinelicht tot collier met hanger. Nadat elke prijs een nieuwe eigenaar had gevonden werd om ca. kwart over 5 deze fantastisch geslaagde zomerfeestmiddag afgesloten en ging iedereen met een zeer goed gevoel huiswaarts.  hpk.

 

Activiteiten 2022/2023 diverse locaties

Ook nu hebben we weer een overzicht voor u en wel voor het seizoen 2022/2023. Indien u interesse heeft om eens te kijken of u wilt zich opgeven voor deelname neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Voor eventueel andere vragen m.b.t. activiteiten kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator. Verder wenst het bestuur u een heel sportief en gezellig activiteitenseizoen toe.                                                                                         hpk.

GEVRAAGD VOOR CATWALK MODESHOW.

Wij zijn op zoek naar leden M/V die als reserve willen fungeren als dressman of model. Het is niet uitgesloten dat wij in september a.s. al een beroep op u zullen doen. Als reactie van deelnemers horen we vaak, “heel erg leuk om te doen”.

Heeft u interesse, neem dan snel contact op met de coördinator Trudy Korse, telefoonnummer 0162-683685.

 

Najaarsmodeshow 28 september 2022.

 

Op 28 september 2022 hebben we weer de reguliere najaarsmodeshow.

Bijgaand doen wij u dan ook de uitnodiging toekomen tot het bijwonen hiervan.

Ook nu is de bijdrage per lid € 2,00. Voor een introducé is het € 6,00.

s.v.p. met gepast geld betalen.

Verkoop kaarten wo. 21 september 2022 bij ’t Trefpunt van 13.30 – 14.30 uur. hpk.

 

Mededelingen reizen

 

Als deze nieuwsbrief bij u op de mat valt is de KBO Made en Drimmelen bezig met de 6-daagse reis naar Vlaanderen. Een mooie reis met aantrekkelijke excursie en verblijf in een mooi hotel aan de kust in Oostende. Uiteraard weer verzorgd door onze vaste reisorganisatie Brabant Expres. In de volgende nieuwsbrief zullen wij verslag doen van deze vakantie.

Op 22 september a.s. staat de vaartocht naar de 2e Maasvlakte met de Zilvermeeuw op het programma. Er hebben zich 61 leden voor dit dagje varen ingeschreven, dus hij gaat door! (De inschrijving is inmiddels gesloten) Inmiddels hebben de deelnemers de bevestiging/ factuur ontvangen. Nogmaals willen wij u erop attenderen, dat de betaling rechtstreeks aan Brabant Expres moet worden voldaan. Uw bevestiging/ factuur is ook uw deelnemersbewijs. Controleer goed of uw gegevens er goed op staan, zo niet dan graag contact opnemen met Brabant Expres (Dennis).

Dan nogmaals een oproep of u een tip kan geven naar welke Kerstmarkt we zullen gaan. Misschien bent u in het verleden ergens geweest wat de moeite waard is en voor herhaling vatbaar. Uiteraard zijn ook suggesties voor dagtochten en de meerdaagse reis voor volgend jaar van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Edith Pauwels, tel. 0162 670262 of mail naar edith.pauwels@outlook.com

 

 

 

Agenda

22-08-2022   Meerdaagse reis Oostende.

08-09-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

04-09-2022   Zondagmiddagontmoeting  aanvang 14.30 uur (tel. Clasien Bogaers 06-20861485)

21-09-2022   Verkoop Entreebewijzen Modeshow  aanvang 13.30 t/m 14.30 uur

22-09-2022   Dagtocht 2e Maasvlakte

28-09-2022   Modeshow ’t Trefpunt aanvang 14.00 uur. (zaal open 13.30 uur)

02-10-2022   Zondagmiddagontmoeting  aanvang 14.30 uur (tel. Clasien Bogaers 06-20861485)

13-10-2022   Bingo aanvang 14.00 uur ‘t Trefpunt

06-11-2022   Zondagmiddagontmoeting  aanvang 14.30 uur (tel. Clasien Bogaers 06-20861485)

17-11-2022   Sinterklaasbingo aanvang 14.00 uur ’t Trefpunt

30-11-2022   Kerstmarkt (Bestemming nog niet bekend)

04-12-2022   Zondagmiddagontmoeting  aanvang 14.30 uur (tel. Clasien Bogaers 06-20861485)

 

In Memoriam. Henk Thijssen.

 

Henk was lid van KBO Made en Drimmelen, hij heeft diverse keren met zij accordeon opgetreden voor ons, vorig jaar tijdens de meerdaagse reis was hij er ook bij, en zorgde s’avonds voor gezelligheid. We gaan hem missen. Wij wensen de familie en Yvonne sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Ledenbestand.    

 

 

Nieuw: Dhr.F. Rebers. Mevr. A.C. van Zwienen..P. Kouwenberg.

 

Overleden: Dhr. A, Rovers.. Mevr. van Gils-Meulemans.. Dhr.H.J.Thijssen.. Mevr, C. Maas-Maas.

Dhr. J.M Joore..

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter – Coördinatie reizen – Belangenbehartiging .

   Edith Pauwels                  0162-670262  (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester.

   Wim Joosen                     0162-684994   (kbo.made@ziggo.nl)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

   Hugo Kuiper                    06-43058105   (mdactpen@gmail.com)                       

                                                                                                  

 

Algemeen bestuurslid -Sponsering :   Rina Verkooijen-v.d. Biggelaar 

                                          06-30635410   (c.verkooijen@hotmail.com)

  

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet                   06-25398486  (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.